Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jaka wersja wniosku W przypadku wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty), wprowadzono oddzielne formularze: w wersji 4z dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przyznania pomocy w wersjach 3z oraz 4z, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy składanych od dnia r. oraz składanych od dnia r. i w ramach naborów, które obejmowały dzień Formularz ten obowiązuje także Beneficjentów, którzy złożyli wniosek o płatność na formularzu w wersji wcześniejszej (3z). Będą oni zobowiązani w ramach uzupełnień /wyjaśnień do złożenia wniosku na obowiązującym formularzu 4z, w wersji 3z dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przyznania pomocy w wersjach 1z lub 2z.

3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jaka wersja sprawozdania W przypadku sprawozdania z realizacji operacji dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty), wprowadzono oddzielne formularze: dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 1z, 2z lub 3z; dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub poźniejszych.

4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Gdzie odnaleźć formularze

5

6

7

8 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność

9 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Janko Muzykant

10 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ŁÓDZKIETOMASZOWSKIUJAZD KOŚCIUSZKIUJAZD

11 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ŁÓDZKIETOMASZOWSKIUJAZD KOŚCIUSZKIUJAZD JANKOMUZYKANTKAPELMISTRZ WYPOSAŻENIE ORKIESTRY POD WEZWANIEM JANKO MUZYKANTA

12 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 00XXX-UM XXX/

13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 1/11 Rachunek /10/ Adam Kowal 1 I.A.1 29/10/11 P 9 000, ,00 0,00 01/2011 Faktura VAT /10/ PIMPUŚ S.A. 1-8 I.A.2 12/11/11 P , ,00 0, , ,00 0, /10/ Janko Muzykant 1 III , ,00 0,00Karta pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie

14 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Zakup przyrządów dla orkiestry Perkusjaszt ,00 0, ,00 0,00 0,00 Fortepianszt ,00 0, ,00 0,00 11, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Prace porządkowegodz ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00

15 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

16

17 Przykład prawidłowo wypełnionej Faktury VAT Rodzaj dowodu Jego numer Określenie sprzedawcy Określenie nabywcy Opis operacji Jej wartość daty Podpis wystawcy

18 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Rachunek Rodzaj dowodu Jego numer Określenie sprzedawcy Określenie nabywcy Jej wartość Opis operacji Podpis wystawcy Dzień wystawienia

19 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Drugostronny opis dokumentu Faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej powinny zawierać w opisie następujące informacje: Tytuł operacji, Numer umowy przyznania pomocy. Ponadto zaleca się aby zawierały: Odniesienie do pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego, Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu … zł, Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

20 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Do przedstawionych faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia wydatku, czyli zapłaty należności tj. dowody płatności.

21 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dowody zapłaty dla płatności gotówką Polecenie księgowaniaRaport kasowy +

22 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność UWAGA Jeżeli Beneficjent przedstawi do rozliczenia dowód zapłaty potwierdzający, że dokonał transakcji gotówką w kwocie przekraczającej 1 tys. zł, wówczas cała kwota zapłacona gotówką zostanie zaliczona do kosztów niekwalifikowalnych, z uwagi na fakt, że została poniesiona niezgodnie z rozporządzeniem.

23 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dowody zapłaty dla płatności przelewem WB + polecenie przelewu lub + Wyciąg bankowy

24 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

25 Ujazd, X

26 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jan Kowalski /01/11 17:00 19:00 2 Y Z prace porządkowe Parzęczew, X

27 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie z realizacji operacji

28 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 1/UM UM0540XXX/11 00XXX-UM XXX/10 WYPOSAŻENIE ORKIESTRY POD WEZWANIEM JANKO MUZYKANTA

29 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

30 Janko Muzykant pl. Kosciuszki 6, Ujazd Janko Muzykant, pl. Kosciuszki 6, Ujazd Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM

31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność W ramach operacji zrealizowano zakup instrumentów dla orkiestry pod wezwaniem Janko Muzykanta

32 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

33

34 ,00

35 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność brak X

36 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Dziękujemy Wolbórz 28 listopada 2011 roku

37

38


Pobierz ppt "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google