Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jaka wersja wniosku W przypadku wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty), wprowadzono oddzielne formularze: w wersji 4z dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przyznania pomocy w wersjach 3z oraz 4z, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy składanych od dnia 10.05.2010 r. oraz składanych od dnia 30.08.2010 r. i w ramach naborów, które obejmowały dzień 30.08.2010. Formularz ten obowiązuje także Beneficjentów, którzy złożyli wniosek o płatność na formularzu w wersji wcześniejszej (3z). Będą oni zobowiązani w ramach uzupełnień /wyjaśnień do złożenia wniosku na obowiązującym formularzu 4z, w wersji 3z dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przyznania pomocy w wersjach 1z lub 2z.

3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jaka wersja sprawozdania W przypadku sprawozdania z realizacji operacji dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty), wprowadzono oddzielne formularze: dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 1z, 2z lub 3z; dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub poźniejszych.

4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Gdzie odnaleźć formularze www.prow.lodzkie.pl

5

6

7

8 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność

9 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Janko Muzykant 0 1 2 3 4 5 6 7 8- - - - -

10 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 97-225 ŁÓDZKIETOMASZOWSKIUJAZD KOŚCIUSZKIUJAZD 6- 44 726 06 5344 726 06 54 janko@muzykanci.pl www.buduj.eu --- --- ---- ---- -

11 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 97-225 ŁÓDZKIETOMASZOWSKIUJAZD KOŚCIUSZKIUJAZD 6 44 726 06 5344 726 06 54 janko@ujazd.pl JANKOMUZYKANTKAPELMISTRZ WYPOSAŻENIE ORKIESTRY POD WEZWANIEM JANKO MUZYKANTA

12 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 00XXX-UM05-6930-0540XXX/10 0 1 0 1 1 1 14 000 00 22 300 00 20 000 00 2 300 00 0 1 1 0 1 0 2 8 1 1 1 1

13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 1/11 Rachunek 00123 21/10/11 7711348790 Adam Kowal 1 I.A.1 29/10/11 P 9 000,00 9 000,00 0,00 01/2011 Faktura VAT 00124 23/10/11 7711269790 PIMPUŚ S.A. 1-8 I.A.2 12/11/11 P 12 300,00 10 000,00 0,00 22 300,00 20 000,00 0,00 - - 27/10/11 012345678 Janko Muzykant 1 III.1 - - 1 000,00 1 000,00 0,00Karta pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie

14 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Zakup przyrządów dla orkiestry Perkusjaszt. 1 1 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 Fortepianszt. 1 1 9 000,00 0,00 10 000,00 0,00 11,11 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 18 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 I - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 Prace porządkowegodz. 2 2 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

15 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 2 2 1 - - - - - - - - - - -

16 - 1 - - - - - - 1 1 8

17 Przykład prawidłowo wypełnionej Faktury VAT Rodzaj dowodu Jego numer Określenie sprzedawcy Określenie nabywcy Opis operacji Jej wartość daty Podpis wystawcy

18 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Rachunek Rodzaj dowodu Jego numer Określenie sprzedawcy Określenie nabywcy Jej wartość Opis operacji Podpis wystawcy Dzień wystawienia

19 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Drugostronny opis dokumentu Faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej powinny zawierać w opisie następujące informacje: Tytuł operacji, Numer umowy przyznania pomocy. Ponadto zaleca się aby zawierały: Odniesienie do pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego, Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu … zł, Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

20 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Do przedstawionych faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia wydatku, czyli zapłaty należności tj. dowody płatności.

21 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dowody zapłaty dla płatności gotówką Polecenie księgowaniaRaport kasowy +

22 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność UWAGA Jeżeli Beneficjent przedstawi do rozliczenia dowód zapłaty potwierdzający, że dokonał transakcji gotówką w kwocie przekraczającej 1 tys. zł, wówczas cała kwota zapłacona gotówką zostanie zaliczona do kosztów niekwalifikowalnych, z uwagi na fakt, że została poniesiona niezgodnie z rozporządzeniem.

23 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dowody zapłaty dla płatności przelewem WB + polecenie przelewu lub + Wyciąg bankowy

24 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

25 Ujazd, 28.11.2011 X

26 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jan Kowalski 77113048790 21/01/11 17:00 19:00 2 Y Z prace porządkowe Parzęczew, 31.01.2011 X

27 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie z realizacji operacji

28 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 1/UM05-6930-UM0540XXX/11 00XXX-UM05-6930-0540XXX/10 WYPOSAŻENIE ORKIESTRY POD WEZWANIEM JANKO MUZYKANTA

29 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

30 01 - 10 - 2010 28 - 11 - 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Janko Muzykant pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd Janko Muzykant, pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd 44 726 06 53 janko@muzykanci.pl Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM

31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 01 - 10 - 2010 28 - 11 - 2011 W ramach operacji zrealizowano zakup instrumentów dla orkiestry pod wezwaniem Janko Muzykanta

32 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - - - -

33 - - - - - -

34 - - - - - - - - - - 22 300,00

35 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ----- brak 28 - 11 - 2011 X

36 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Dziękujemy Wolbórz 28 listopada 2011 roku

37

38


Pobierz ppt "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty Instrukcja wypełniania wniosku o płatność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google