Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja wewnętrzna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja wewnętrzna"— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja wewnętrzna
w procesie fuzji i budowy nowej kultury organizacyjnej

2 Agenda Krótko o Banku BPH Komunikacja w Banku BPH Kto, co, komu, jak? Śladem projektów: Zarządzanie zmianą, Barometr pracowniczy Polecamy nasze najlepsze praktyki

3 Historia Banku BPH BPH SA PBK SA 2005
22 Listopad 2005 2005 UniCredito Italiano S.p.A .inwestorem strategicznym w BPH (udział 71,03%) Luty 2004 2004 Bank BPH SA - nowa nazwa i logo 2002 14 Październik 2002 fuzja technologiczna BPH i PBK fuzja prawna - Bank BPH PBK SA 31 Grudnia 2001 2001 BPH SA PBK SA 2000 Listopad fuzja z BACA-PL Październik HVB inwestorem strategicznym w BPH (udział 86%) 1998 Październik pierwsze notowanie akcji PBK na GPW; Grupa BA inwestorem strategicznym 1997 Luty pierwsze notowanie akcji BPH na GPW Maj przekształcenie BPH w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa 1995 Październik przekształcenie PBK w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa 1991

4 Bank BPH to ogólnopolska i uniwersalna instytucja finansowa
Nr 2 w polskim sektorze bankowym pod względem udzielonych kredytów, Nr 3 pod względem aktywów, depozytów, liczby placówek i bankomatów ~10% udział w rynku, ponad 3 mln klientów 480 oddziałów (plus 375 agencji) oraz 23 centra korporacyjne 766 bankomatów i bezpłatny dostęp dla klientów do 608 bankomatów sieci Euronet Silna baza klientów korporacyjnych Bank Hipoteczny w Grupie Kapitałowej Lider w rozwoju alternatywnych kanałów dystrybucji dla klientów detalicznych Lider we wdrażaniu cash management / electronic banking dla klientów korporacyjnych Liczba oddziałów- koncentracja centra korporacyjne (Warszawa – 5, Kraków – 2) Dane na

5 Agenda Krótko o Banku BPH Komunikacja w Banku BPH Kto, co, komu, jak? Śladem projektów: Zarządzanie zmianą, Barometr pracowniczy Polecamy nasze najlepsze praktyki

6 Komunikacja w Banku - Kto?
Dep. Zarządu Banku Prezes Zarządu Banku Dep. Audytu Wewn. Dep. Prawny Biuro ds. Funduszy UE . Dep. Bezpieczeń- stwa Dep. Integracji i Projektów Dep. Public Relations Pion Zasobów Ludzkich Pion Bankowości Korp. i Finansowa Nieruch. Pion Finansowy Pion Rynków Międzynaro- dowych Pion Zarz. Ryzykiem Kredytowym Pion Bankowości Detalicznej Pion Integracji, Operacji i Informatyki

7 Komunikacja w Banku - Co?
Fuzja - czas zmian, reorganizacji i restrukturyzacji Projekty, produkty, pomysły Sprawy HR - pracownicze, socjalne, płacowe Nowa strategia, nazwa, logo

8 Komunikacja w Banku - Komu?
Pracownicy Centrali: Kobiety ok. 60 % Mężczyźni ok. 40 % Wykształcenie wyższe - ok. 75% Pracownicy Oddziałów: 6 628 Kobiety ok. 85% Mężczyźni ok. 15% Wykształcenie wyższe - ok. 49% Kadra kierownicza 610 Kobiety ok. 41% Mężczyźni ok. 59% Zarząd Organizacje związkowe (7 organizacji, przynależność ok. 18% załogi) Zatrudnienie -22%

9 Komunikacja w Banku - Jak?
Spotkania w Oddziałach Wizyty członków zarządu w poszczególnych placówkach Banku. Pytania i problemy zgłoszone podczas tych spotkań wraz z udzielanymi odpowiedziami zamieszczane są na Intranecie. Śniadania z Prezesem Regularne, poranne spotkania „przy kawie” i śniadaniu dla najlepszych sprzedawców i doradców klienta. Czaty z przedstawicielami Zarządu, szefami kluczowych projektów Czaty dostępne dla wszystkich pracowników, moderowane, publikowane w intranecie i gazecie wewnętrznej, od XI 2001 do IX 2004 odbyło się 15 wirtualnych spotkań z zarządem (ok uczestników, ponad 2000 zadanych pytań).

10 Kaskadą w dół Prezes Zarząd Dyrektorzy Regionów,
Dyrektorzy Zarządzający Banku Komunikacja pionowa Kierownictwo szczebla średniego (Dyrektorzy Oddziałów, Dyrektorzy Departamentów) Pracownicy W trakcie fuzji łącznicy komunikacyjni Komunikacja pozioma

11 Rola i zadania łączników
Nieformalni liderzy, osoby opiniotwórcze, często przedstawiciele organizacji związkowych Dystrybucja komunikatów i informacji wśród pracowników danej placówki otrzymywanych via Lotus Notes i Intranet, bieżąca współpraca z Zespołem Komunikacji Wewnętrznej (ZKW) Współredagowanie wydawnictwa wewnętrznego „Impuls”, pomoc w organizacji spotkań integracyjnych pracowników z udziałem członków Zarządu Wsparcie badań nastrojów pracowników - barometr fuzji, audyt komunikacyjny Udział w szkoleniach z zakresu komunikacji organizowanych przez ZKW Grupa 350 „mężów zaufania” w placówkach Banku pełniła kluczową rolę w procesie komunikacji wewnętrznej.

12 Intranet – szybko, węzłowato, bogato
Nawigacja pozioma – bloki tematyczne Rys. 2 Nawigacja pozioma – kategorie centralne Rys. 1 Forum dyskusyjne Wyszukiwarka Wyszukiwarka Bannery Rys. 3 Rys. 4 Nawigacja pionowa- informacje jednostek organizacyjnych Nowości Nawigacja pionowa- informacje wg pionów/ departamentów Nowości Rys. 5 Baner

13 Intranet - 4 zasady dla ogłady
Każdemu po równo - powszechność dostępu do Intranetu umożliwia równoczesny dostęp do informacji wszystkim pracownikom Banku w Oddziałach i Centrali. Wszyscy dla wszystkich - kolegium redakcyjne to przedstawiciele wszystkich obszarów Banku - odpowiadają za merytoryczną zawartość stron, ich aktualizację oraz rozwój. Jasno i zwięźle – korzystanie z Intranetu, jego struktura, sposób szukania informacji określone są w specjalnej instrukcji dostępnej na witrynie głównej. Bezpiecznie - ochrona hasłem użytkownika i specjalnymi systemami, które uniemożliwiają dostęp z zewnątrz.

14 Liczba prawdę Ci powie Dynamika ruchu na stronach Wejścia na strony Wejścia na stronę główną Styczeń 2003 Czerwiec 2004 Wrzesień 2005

15 „Impuls” – zobacz! jestem na zdjęciu
Miesięczny biuletyn pracowniczy w formie papierowej Wydawany od 2001 r. Nakład egzemplarzy + wersja elektroniczna w dwóch językach Zdjęcia, publikacje pracowników Banku z całej Polski Przejrzyj, zabierz do domu, przeczytaj spokojnie w dogodnej chwili

16 - słowo elektroniczne ważne i polityczne
Lotus Notes - słowo elektroniczne ważne i polityczne Każdy pracownik Banku ma własne konto Tablica Informacyjna – specjalna baza dla „ciężkich” załączników (uchwały, zarządzenia, wewnętrzne procedury) Dostęp do informacyjnych baz danych: np. Księga Produktów, Baza Teleadresowa, Baza Aktów Prawnych, Tablica Informacyjna Hierarchizacja dostępu - różne grupy odbiorców Skrzynki tematyczne np.: „Komunikacja Wewnętrzna”, „Ocena pracownicza”

17 Agenda Krótko o Banku BPH Komunikacja w Banku BPH - kto, co, komu, jak? Śladem projektów: Zarządzanie zmianą, Barometr pracowniczy Polecamy nasze najlepsze praktyki

18 Zmiana musi być zarządzana
Zmiana fundamentów działania firmy: strategii, wizji, struktury, procesów „Osamotniony” zarząd nie jest w stanie wprowadzić nowej strategii i zmian koniecznych do osiągnięcia sukcesu Tłumaczenie wszystkim pracownikom wytycznych najwyższej kadry Tylko współpraca całej organizacji może zapewnić sukces Niwelowanie różnic kulturowych łączonych organizacji i aktywny udział pracowników najniższych szczebli w procesie integracji

19 Czym jest zmiana? Odczucia związane z fuzją; psychologiczne podejście do zmiany Kierunek strategiczny dla nowego Banku; wspólna dyskusja nt. wizji, kierunków zmian, przyszłości Korzyści z fuzji Czynniki sukcesu dla nowego Banku Czynniki krytyczne dla procesu integracji Działania wspomagające sukces Banku: co ja/ my możemy zrobić dla Banku i dla siebie nawzajem?

20 Ludzie - ludziom Dla kogo? Kadra zarządzająca
Pracownicy centrali i oddziałów Przez kogo? Trenerzy zewnętrzni Przeszkolony sztab 28 trenerów wewnętrznych ponad 100 warsztatów ponad 2000 ludzi objętych projektem

21 Barometr - pomiar nastrojów
We współpracy z Instytutem PENTOR Cyklicznie: I fala grudzień badanie różnic kulturowych II fala czerwiec przed fuzją IT III fala styczeń komunikacja wewnętrzna IV fala październik 2004 r. - satysfakcja z pracy we wszystkich krajach Grupy HVB, co rok Elektronicznie z gwarancją anonimowości

22 Barometr pracowniczy - nie bój się! powiedz!
Komunikacja przed badaniem Pozyskać Zarząd spotkania Zaprosić do udziału kadrę kierowniczą Poinformować organizacje związkowe listy, Intranet, „Impuls” Przedstawić pomysł pracownikom Komunikacja wyników Dla inwestora, Zarządu, kadry kierowniczej spotkania Dla wszystkich pracowników list, Intranet, „Impuls”

23 Barometr wskazuje - jest coraz lepiej
XII.2001 VI.2002 I.2003 Efektywny 5 4 Szybki 3 Prosty 2 1 Dostosowany do potrzeb Nowoczesny pracowników Formalny 1 – Efektywny, Prosty, Nowoczesny, Formalny, Dostosowany do potrzeb, Szybki 5 – Nieefektywny, Złożony, Nienowoczesny, Nieformalny, Nie dostosowany do potrzeb, Wolny

24 Efektywna komunikacja, czyli jaka? Aktywna, na czas i systematyczna!
Brak komunikacji aż do formalnego ogłoszenia zmian w organizacji Wczesna i systematyczna informacja już na etapie planowania zmian Źródło: Schweiger and Denisi, Communication with employees following a merger: a longitudinal field experiment; Academy of Management Journal, Vol. 34, Nr.1, 1991; Stres: - 9% Niepewność: - 22% Chęć pozostania w firmie: + 6% 4 6 3 Mean Mean Mean 5 2 Tygodnie przed / po fuzji Wizerunek firmy: godna zaufania, szczera, opiekuńcza: + 11% Satysfakcja z pracy: + 14% Wynik: + 20% 3 4 4 3 Mean 2 Mean 3 Mean 2

25 Agenda Krótko o Banku BPH Komunikacja w Banku BPH - co, kto, komu, jak? Śladem projektów: Zarządzanie Zmianą, Barometr pracowniczy Polecamy nasze najlepsze praktyki

26 Nasze najlepsze praktyki
Reguły dobrej komunikacji: Zarząd doceniający wagę komunikacji wewnętrznej Jednostka koordynująca komunikację wewnętrzną („pierwszego kontaktu”) wyodrębniona w strukturze firmy Paleta odpowiednio dobieranych narzędzi komunikacyjnych Utrzymanie dialogu - sposoby pozyskiwania informacji zwrotnej (np. audyt komunikacyjny, forum dyskusyjne, Hyde Park, skrzynka LN „Komunikacja wewnętrzna”) Informacja: rzetelna, systematyczna, nawiązująca do poprzednich

27 Komunikacja wewnętrzna - sztuka poszukiwania równowagi
LUDZIE TECHNIKA

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Myśliwiec Bank BPH Departament Public Relations Tel. 12 / ,


Pobierz ppt "Komunikacja wewnętrzna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google