Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja wewnętrzna w procesie fuzji i budowy nowej kultury organizacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja wewnętrzna w procesie fuzji i budowy nowej kultury organizacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja wewnętrzna w procesie fuzji i budowy nowej kultury organizacyjnej

2 - 2 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Krótko o Banku BPH Komunikacja w Banku BPH Kto, co, komu, jak? Śladem projektów: Zarządzanie zmianą, Barometr pracowniczy Polecamy nasze najlepsze praktyki Agenda

3 - 3 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Historia Banku BPH fuzja technologiczna BPH i PBK 31 Grudnia 2001 Bank BPH SA - nowa nazwa i logo 1991 1997 2002 1998 1995 2000 2001 2004 2005 BPH SAPBK SA Październik 1991- przekształcenie PBK w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa Maj 1991 - przekształcenie BPH w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa Luty 1995 - pierwsze notowanie akcji BPH na GPW Październik 1997 - pierwsze notowanie akcji PBK na GPW; Grupa BA inwestorem strategicznym Październik 1998 - HVB inwestorem strategicznym w BPH (udział 86%) Listopad 2000 - fuzja z BACA-PL fuzja prawna - Bank BPH PBK SA 14 Październik 2002 Luty 2004 22 Listopad 2005 UniCredito Italiano S.p.A. inwestorem strategicznym w BPH (udział 71,03%)

4 - 4 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Bank BPH to ogólnopolska i uniwersalna instytucja finansowa Nr 2 w polskim sektorze bankowym pod względem udzielonych kredytów, Nr 3 pod względem aktywów, depozytów, liczby placówek i bankomatów ~10% udział w rynku, ponad 3 mln klientów 480 oddziałów (plus 375 agencji) oraz 23 centra korporacyjne 766 bankomatów i bezpłatny dostęp dla klientów do 608 bankomatów sieci Euronet Silna baza klientów korporacyjnych Bank Hipoteczny w Grupie Kapitałowej Lider w rozwoju alternatywnych kanałów dystrybucji dla klientów detalicznych Lider we wdrażaniu cash management / electronic banking dla klientów korporacyjnych Liczba oddziałów- koncentracja centra korporacyjne (Warszawa – 5, Kraków – 2) Dane na 31.12.2005

5 - 5 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Krótko o Banku BPH Komunikacja w Banku BPH Kto, co, komu, jak? Śladem projektów: Zarządzanie zmianą, Barometr pracowniczy Polecamy nasze najlepsze praktyki Agenda

6 - 6 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Pion Bankowości Korp. i Finansowa Nieruch. Komunikacja w Banku - Kto? Prezes Zarządu Banku Pion Finansowy Pion Integracji, Operacji i Informatyki Pion Zasobów Ludzkich Pion Bankowości Detalicznej Dep. Public Relations Dep. Zarządu Banku Dep. Prawny Pion Rynków Międzynaro- dowych Dep. Bezpieczeń- stwa Pion Zarz. Ryzykiem Kredytowym Dep. Audytu Wewn. Biuro ds. Funduszy UE. Dep. Integracji i Projektów

7 - 7 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Komunikacja w Banku - Co? Fuzja - czas zmian, reorganizacji i restrukturyzacji Projekty, produkty, pomysły Sprawy HR - pracownicze, socjalne, płacowe Nowa strategia, nazwa, logo

8 - 8 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Komunikacja w Banku - Komu? Pracownicy Centrali:3 277 Kobietyok. 60 % Mężczyźniok. 40 % Wykształcenie wyższe - ok. 75% Pracownicy Oddziałów:6 628 Kobietyok. 85% Mężczyźniok. 15% Wykształcenie wyższe - ok. 49% Kadra kierownicza610 Kobietyok. 41% Mężczyźniok. 59% Zarząd Organizacje związkowe (7 organizacji, przynależność ok. 18% załogi) Zatrudnienie -22%

9 - 9 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Komunikacja w Banku - Jak? Spotkania w Oddziałach Wizyty członków zarządu w poszczególnych placówkach Banku. Pytania i problemy zgłoszone podczas tych spotkań wraz z udzielanymi odpowiedziami zamieszczane są na Intranecie. Śniadania z Prezesem Regularne, poranne spotkania przy kawie i śniadaniu dla najlepszych sprzedawców i doradców klienta. Czaty z przedstawicielami Zarządu, szefami kluczowych projektów Czaty dostępne dla wszystkich pracowników, moderowane, publikowane w intranecie i gazecie wewnętrznej, od XI 2001 do IX 2004 odbyło się 15 wirtualnych spotkań z zarządem (ok. 3900 uczestników, ponad 2000 zadanych pytań).

10 - 10 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Kaskadą w dół Prezes Zarząd Kierownictwo szczebla średniego (Dyrektorzy Oddziałów, Dyrektorzy Departamentów) Pracownicy W trakcie fuzji łącznicy komunikacyjni Komunikacja pionowa Dyrektorzy Regionów, Dyrektorzy Zarządzający Banku Komunikacja pozioma

11 - 11 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Rola i zadania łączników Nieformalni liderzy, osoby opiniotwórcze, często przedstawiciele organizacji związkowych Dystrybucja komunikatów i informacji wśród pracowników danej placówki otrzymywanych via Lotus Notes i Intranet, bieżąca współpraca z Zespołem Komunikacji Wewnętrznej (ZKW) Współredagowanie wydawnictwa wewnętrznego Impuls, pomoc w organizacji spotkań integracyjnych pracowników z udziałem członków Zarządu Wsparcie badań nastrojów pracowników - barometr fuzji, audyt komunikacyjny Udział w szkoleniach z zakresu komunikacji organizowanych przez ZKW Grupa 350 mężów zaufania w placówkach Banku pełniła kluczową rolę w procesie komunikacji wewnętrznej.

12 - 12 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations §§ Rys. 1 Rys. 2 Nawigacja pozioma – kategorie centralne Wyszukiwarka Rys. 3 Nawigacja pionowa- informacje wg pionów/ departamentów Nowości Rys. 4 Rys. 5 Baner Intranet – szybko, węzłowato, bogato Nawigacja pozioma – bloki tematyczne Wyszukiwarka Nawigacja pionowa- informacje jednostek organizacyjnych Nowości Bannery Forum dyskusyjne

13 - 13 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Intranet - 4 zasady dla ogłady Każdemu po równo - powszechność dostępu do Intranetu umożliwia równoczesny dostęp do informacji wszystkim pracownikom Banku w Oddziałach i Centrali. Wszyscy dla wszystkich - kolegium redakcyjne to przedstawiciele wszystkich obszarów Banku - odpowiadają za merytoryczną zawartość stron, ich aktualizację oraz rozwój. Jasno i zwięźle – korzystanie z Intranetu, jego struktura, sposób szukania informacji określone są w specjalnej instrukcji dostępnej na witrynie głównej. Bezpiecznie - ochrona hasłem użytkownika i specjalnymi systemami, które uniemożliwiają dostęp z zewnątrz.

14 - 14 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Liczba prawdę Ci powie Dynamika ruchu na stronach Wejścia na strony Wejścia na stronę główną Styczeń 2003 10 179 7451 225 513164 613 Czerwiec 2004 14 663 8371 464 896211 717 Wrzesień 2005 18 106 1422 684 628261 775

15 - 15 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Impuls – zobacz! jestem na zdjęciu Wydawany od 2001 r. Nakład 5.000 egzemplarzy + wersja elektroniczna w dwóch językach Zdjęcia, publikacje pracowników Banku z całej Polski Przejrzyj, zabierz do domu, przeczytaj spokojnie w dogodnej chwili Miesięczny biuletyn pracowniczy w formie papierowej

16 - 16 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Lotus Notes - słowo elektroniczne ważne i polityczne Każdy pracownik Banku ma własne konto e-mail Tablica Informacyjna – specjalna baza dla ciężkich załączników (uchwały, zarządzenia, wewnętrzne procedury) Dostęp do informacyjnych baz danych: np. Księga Produktów, Baza Teleadresowa, Baza Aktów Prawnych, Tablica Informacyjna Hierarchizacja dostępu - różne grupy odbiorców Skrzynki tematyczne np.: Komunikacja Wewnętrzna, Ocena pracownicza

17 - 17 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Krótko o Banku BPH Komunikacja w Banku BPH - kto, co, komu, jak? Śladem projektów: Zarządzanie zmianą, Barometr pracowniczy Polecamy nasze najlepsze praktyki Agenda

18 - 18 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Zmiana musi być zarządzana Zmiana fundamentów działania firmy: strategii, wizji, struktury, procesów Osamotniony zarząd nie jest w stanie wprowadzić nowej strategii i zmian koniecznych do osiągnięcia sukcesu Tłumaczenie wszystkim pracownikom wytycznych najwyższej kadry Tylko współpraca całej organizacji może zapewnić sukces Niwelowanie różnic kulturowych łączonych organizacji i aktywny udział pracowników najniższych szczebli w procesie integracji

19 - 19 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Czym jest zmiana? Odczucia związane z fuzją; psychologiczne podejście do zmiany Kierunek strategiczny dla nowego Banku; wspólna dyskusja nt. wizji, kierunków zmian, przyszłości Korzyści z fuzji Czynniki sukcesu dla nowego Banku Czynniki krytyczne dla procesu integracji Działania wspomagające sukces Banku: co ja/ my możemy zrobić dla Banku i dla siebie nawzajem?

20 - 20 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Ludzie - ludziom Dla kogo? Kadra zarządzająca Pracownicy centrali i oddziałów Przez kogo? Trenerzy zewnętrzni Przeszkolony sztab 28 trenerów wewnętrznych ponad 100 warsztatów ponad 2000 ludzi objętych projektem

21 - 21 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Barometr - pomiar nastrojów We współpracy z Instytutem PENTOR Cyklicznie: I falagrudzień 2001 - badanie różnic kulturowych II fala czerwiec 2002 - przed fuzją IT III falastyczeń 2003 - komunikacja wewnętrzna IV fala październik 2004 r. - satysfakcja z pracy we wszystkich krajach Grupy HVB, co rok Elektronicznie z gwarancją anonimowości

22 - 22 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Komunikacja przed badaniem Pozyskać Zarządspotkania Zaprosić do udziału kadrę kierowniczą Poinformować organizacje związkowelisty, Intranet, Impuls Przedstawić pomysł pracownikom Komunikacja wyników Dla inwestora, Zarządu, kadry kierowniczej spotkania Dla wszystkich pracowników list, Intranet, Impuls Barometr pracowniczy - nie bój się! powiedz!

23 - 23 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations 2 3 4 Efektywny Prosty Nowoczesny Formalny Dostosowany do potrzeb pracowników Szybki XII.2001VI.2002 I.2003 1 – Efektywny, Prosty, Nowoczesny, Formalny, Dostosowany do potrzeb, Szybki 5 – Nieefektywny, Złożony, Nienowoczesny, Nieformalny, Nie dostosowany do potrzeb, Wolny Barometr wskazuje - jest coraz lepiej 1 5

24 - 24 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Efektywna komunikacja, czyli jaka? Aktywna, na czas i systematyczna! Mean Stres: - 9%Niepewność: - 22%Chęć pozostania w firmie: + 6% Satysfakcja z pracy: + 14%Wynik: + 20% Wizerunek firmy: godna zaufania, szczera, opiekuńcza: + 11% 6 5 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 Tygodnie przed / po fuzji Źródło: Schweiger and Denisi, Communication with employees following a merger: a longitudinal field experiment; Academy of Management Journal, Vol. 34, Nr.1, 1991; Brak komunikacji aż do formalnego ogłoszenia zmian w organizacji Wczesna i systematyczna informacja już na etapie planowania zmian

25 - 25 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Krótko o Banku BPH Komunikacja w Banku BPH - co, kto, komu, jak? Śladem projektów: Zarządzanie Zmianą, Barometr pracowniczy Polecamy nasze najlepsze praktyki Agenda

26 - 26 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Nasze najlepsze praktyki Reguły dobrej komunikacji: Zarząd doceniający wagę komunikacji wewnętrznej Jednostka koordynująca komunikację wewnętrzną (pierwszego kontaktu) wyodrębniona w strukturze firmy Paleta odpowiednio dobieranych narzędzi komunikacyjnych Utrzymanie dialogu - sposoby pozyskiwania informacji zwrotnej (np. audyt komunikacyjny, forum dyskusyjne, Hyde Park, skrzynka LN Komunikacja wewnętrzna) Informacja: rzetelna, systematyczna, nawiązująca do poprzednich

27 - 27 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations Komunikacja wewnętrzna - sztuka poszukiwania równowagi LUDZIE TECHNIKA

28 - 28 - Katarzyna Myśliwiec Departament Public Relations DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Myśliwiec Bank BPH Departament Public Relations Tel. 12 / 618 66 58, E-mail: katarzyna.mysliwiec@bph.pl


Pobierz ppt "Komunikacja wewnętrzna w procesie fuzji i budowy nowej kultury organizacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google