Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych Cel operacyjny nr 2: Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych Promocja zdrowia w praktyce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych Cel operacyjny nr 2: Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych Promocja zdrowia w praktyce."— Zapis prezentacji:

1 Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych Cel operacyjny nr 2: Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych Promocja zdrowia w praktyce – korzyści dla społeczności lokalnych Urszula Łach Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie

2 Szkoła Promująca Zdrowie Szpital Promujący Zdrowie Zdrowe Miasto Zdrowa Gmina Obszary działania

3 główny cel działania rozwinięcie sieci szkół, szpitali, miast i gmin promujących zdrowie opracowywanie i wdrażanie programów promocji zdrowia zgodnych z celami Narodowego Programu Zdrowia wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia Zespół Wspierający Promocję Zdrowia w Powiatach

4 Dobrą jest rzeczą pomagać innym, ale jeszcze lepiej jest uczyć ich, jak mają pomagać sobie sami George Orwell

5 Program profilaktyki chorób układu krążenia w Gminie Raciechowice Marek Gabzdyl Gmina Raciechowice

6 Powierzchnia gminy - 61 km. Ludność gminy mieszkańców (w całości ludność wiejska). Raciechowice to gmina górska. Kluczowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo (sadownictwo i hodowla), w którym pracuje 53% ogółu zatrudnionych. Gmina Raciechowice

7 388 zarejestrowanych bezrobotnych, w tym 169 kobiet. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku lat z wykształceniem zasadniczym zawodowym. wskaźnik udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 14,6%. struktura wieku ludności Gminy Raciechowice: dzieci w wieku od 7-15 lat – 989 osób, młodzież w wieku od lat – 235 osób, mieszkańcy w wieku lat – 1872 osoby. z badań przeprowadzonych przez NZOZ w Raciechowicach wynika, że na przebadanych 1000 pacjentów u 212 stwierdzono nadciśnienie, chorobę niedokrwienną serca i stany pozawałowe. badania przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży wykazały, że na 467 przebadanych dzieci u 163 stwierdzono wady postawy.

8 Program promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Raciechowice w zakresie chorób układu krążenia i związanej z nim jakości życia poprzez aktywizację ruchową.

9 Cele szczegółowe programu Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży W zdrowym ciele zdrowy duch Zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów gimnazjum z zaangażowaniem najbliższych Rowerem po swoje zdrowie Zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób w wieku produkcyjnym Kto w ruch inwestuje – zdrowo się czuje

10 Cele szczegółowe programu realizacja Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży W zdrowym ciele zdrowy duch utworzenie sekcji sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, pływanie, taniec zawody sportowe dla dzieci i młodzieży: biegi, turnieje piłki nożnej, tenis stołowy, piłka siatkowa, szkolna olimpiada lekkoatletyczna inne: wycieczki rowerowe, Turniej Rodzin Do w/w działań zaangażowano 80% uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Raciechowicach

11 Cele szczegółowe programu realizacja maj 2001 r. – Szkoła Podstawowa w Zegartowicach – sekcja kolarska Młodnik Uczniowski Klub Sportowy Małe Krakusy Zegartowice Zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów gimnazjum z zaangażowaniem najbliższych Rowerem po swoje zdrowie

12 Cele szczegółowe programu realizacja uczestnicy: rodzice uczniów, pracownicy zakładów pracy, rozgrywki: piłki nożnej, piłki siatkowej,, halowej piłki nożnej wśród mężczyzn, spotkania grup mieszanych na siłowni, Do w/w działań planuje się zaangażować 25% społeczeństwa Gminy Raciechowice Zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób w wieku produkcyjnym Kto w ruch inwestuje – zdrowo się czuje

13 zaangażowanie 80% młodzieży do aktywnych form spędzania czasu zainteresowanie społeczności lokalnej aktywnością fizyczną Sukcesy

14 Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją dla edukacji, zdrowia i demokracji Rezolucja I Konferencji Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

15 Szkoła promująca zdrowie współpraca ze środowiskiem gwarancją sukcesu Barbara Orkisz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Olkuszu

16

17

18

19 Dziś – zdrowa szkoła Jutro – zdrowe społeczeństwo Hasło

20 Szpital promujący zdrowie ocena efektów działania Alicja Dobranowska Szpital Powiatowy w Chrzanowie

21 Pacjent Personel Społeczność lokalna Zakład pracy Środowisko Szpital promujący zdrowie wyznaczniki do oceny

22 wzrost zadowolenia pacjenta wzrost jakości usług poszerzenie zakresu usług umocnienie roli i efektów edukacji zachowanie ciągłości opieki pielęgniarskiej Szpital promujący zdrowie jako miejsce pobytu pacjenta

23 poprawa informacji zdrowotnej, poprawa porozumienia się pracowników szpitala z pacjentem i jego rodziną, stworzenie, na poziomie lokalnym, pozytywnego klimatu dla zdrowia, zwiększenie udziału społeczności lokalnej w decyzjach dotyczących ich zdrowia, promowanie aktywnej roli mieszkańców. Szpital promujący zdrowie jako miejsce okresowego pobytu rodzin pacjenta

24 poprawa zadowolenia personelu, ocena i zmniejszanie ryzyka narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe, zmniejszanie zagrożeń wypadkowych, zmniejszanie narażenia na stres zawodowy, zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawa. Szpital promujący zdrowie jako miejsce pracy

25 wprowadzenie zarządzania przez jakość, zmiana kultury instytucji, tzn. zmiana struktur organizacji, aby powstało środowisko promujące zdrowie, szpital jako miejsce pracy, którego celem jest przywracanie zdrowia, ale również identyfikacja czynników ryzyka, budowanie instytucji uczącej się, organizacja higieny w szpitalu. Szpital promujący zdrowie jako system organizacyjny

26 zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ochrona środowiska. Szpital promujący zdrowie jako miejsce ochrony środowiska

27 Kraków w sieci Zdrowych Miast Wiesław Maczek Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa

28 Zasady programu Zdrowe Miasto upowszechnianie wiedzy o zdrowiu/wartościowanie zdrowia, rozwijanie zasad indywidualnej troski o zdrowie, poznanie lokalnych uwarunkowań zdrowia/nierówności w zdrowiu, opracowanie zdrowotnej polityki społecznej, rozpatrywanie spraw zdrowia na tle środowiska przyrodniczego, rozwijanie umiejętności pozytywnego oddziaływania na zdrowie i środowisko, reorientacja opieki zdrowotnej i ochrony środowiska.

29 Miasto Kraków w ruchu Zdrowych Miast przystąpienie do Polskiej Sieci Zdrowych Miast 1992 rok kwiecień 1994 r. Uchwała Rady Miasta Krakowa – Kraków członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (po przekształceniu sieci w stowarzyszenie) maj 1995 r. Kraków gospodarzem IV Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich

30 realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Zdrowy Kraków w latach 2000, 2001, 2002, 2003 Programy prozdrowotne

31 rok r. Uchwałą Zarządu Miasta Krakowa przyjęto do realizacji programy: Program kardiologiczny: w tym prewencji miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca oraz rehabilitacji kardiologicznej Program profilaktyki onkologicznej dla kobiet: kontynuacja badań przesiewowych w zakresie wykrywania nowotworów szyjki macicy, wdrożenie programu edukacji oraz badań mammograficznych dla kobiet w profilaktyce raka piersi Programy promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży: profilaktyka endokrynologiczna,profilaktyka stomatologiczna, szczepienia ochronne

32 rok r. Uchwałą Zarządu Miasta Krakowa przyjęto do realizacji programy: Program kardiologiczny: w tym prewencji miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca oraz rehabilitacji kardiologicznej Program profilaktyki onkologicznej dla kobiet i mężczyzn: kontynuacja badań przesiewowych w zakresie wykrywania nowotworów szyjki macicy, kontynuacja programu edukacji oraz badań mammograficznych dla kobiet w profilaktyce raka piersi, profilaktyka raka stercza (badanie PSA), profilaktyka raka jelita grubego Programy promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży: profilaktyka endokrynologiczna, profilaktyka stomatologiczna, wady postawy, szczepienia ochronne (gł. wzw B) Inne – zgodne z Narodowym Programem Zdrowia

33 rok r. Uchwałą Zarządu Miasta Krakowa przyjęto do realizacji programy: Program kardiologiczny: w tym prewencji miażdżycy, promocja zdrowia i profilaktyka chorób układu krążenia pn.: program ochrony serca Program profilaktyki onkologicznej: badania przesiewowe dla wczesnego rozpoznania raka: szyjki macicy, gruczołu krokowego, piersi, jelita grubego Programy alergologiczne: zapobieganie i leczenie astmy i chorób alergicznych oraz wczesne rozpoznawanie i prewencja POCHP Inne programy: profilaktyka wad postawy, zapobieganie i poprawa skuteczności leczenia cukrzycy, profilaktyka chorób tarczycy, zapobieganie próchnicy u dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka, dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie

34 rok 2003 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa do realizacji zostały zatwierdzone programy z zakresu: profilaktyki miażdżycy i cukrzycy typu 2., badań przesiewowych: wczesnego rozpoznawania raka piersi, raka szyjki macicy, raka gruczołu krokowego, profilaktyki raka jelita grubego, wczesnego rozpoznawania i prewencji POCHP, profilaktyki chorób tarczycy u kobiet po 40. roku życia, zapobiegania i leczenia astmy i chorób alergicznych, profilaktyki: próchnicy, wad postawy, narządów ruchu, programy autorskie jednostek realizujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie.

35 na realizację programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w latach Środki finansowe ROKŚRODKI FINANSOWE W ZŁ OGÓŁEM

36 M O T T O Promocja zdrowia to nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający ich zdrowiu M. P. ODonnell


Pobierz ppt "Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych Cel operacyjny nr 2: Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych Promocja zdrowia w praktyce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google