Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój w Małopolsce sieci szkół, szpitali i miast promujących zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój w Małopolsce sieci szkół, szpitali i miast promujących zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój w Małopolsce sieci szkół, szpitali i miast promujących zdrowie
Kinga K. Stanach-Pajerska Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego

2 Koło czynników zdrowia
wg Lalonde – 1973 r.

3 Zachowania zdrowotne Sprzyjające zdrowiu: aktywność fizyczna
Zagrażające zdrowiu: aktywność fizyczna racjonalne żywienie utrzymywanie czystości ciała i otoczenia radzenie sobie ze stresem poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym palenie tytoniu nadużywanie alkoholu używanie substancji psychoaktywnych ryzykowne zachowania seksualne

4 Koncepcja promocji zdrowia
Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem (identyfikacja własnych problemów zdrowotnych) oraz poprawę zdrowia poprzez podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeby i kompetencji w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i zwiększanie potencjału zdrowia.

5 Sieci Szkół Promujących Zdrowie Sieci Szpitali Promujących Zdrowie
Promocja zdrowia Realizacji założeń współczesnej koncepcji promocji zdrowia sprzyja tworzenie: Sieci Szkół Promujących Zdrowie Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Sieci Zdrowych Miast

6 Zespół Wspierający Promocję Zdrowia w Powiatach
główny cel działania rozwinięcie sieci szkół i szpitali promujących zdrowie opracowywanie i wdrażanie programów promocji zdrowia zgodnych z celami Narodowego Programu Zdrowia Zespół został powołany na spotkaniu z przedstawicielami starostw w dniu 29 września 2000 r. Do współpracy nad rozwojem sieci szkół i szpitali zgłosiło się wówczas 9 powiatów: gorlicki, bocheński, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, myślenicki, krakowski wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia

7 Sieć szkół promujących zdrowie
1992 r Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie 1992 r r realizacja projektu w 14 szkołach podstawowych w Polsce 1995 r r rozwój krajowej sieci szkół promujących zdrowie = 600 21 maja 2001 r. odbyła się I Krakowska Konferencja Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych” - MCZP, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział Spraw Społecznych oraz Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Krakowa. Omówiono procedurę wchodzenia szkół do sieci oraz rozdano karty zgłoszenia szkoły do sieci. Do tej pory do sieci zgłosiło się 51 szkół z powiatów: krakowskiego ziemskiego i grodzkiego, olkuskiego i myślenickiego. 1999 r wojewódzkich sieci szkół promujących zdrowie 2000 r grudnia spotkanie inauguracyjne rozwój sieci szkół promujących zdrowie w Małopolsce

8 Sieć szkół promujących zdrowie Narodowy Program Zdrowia
cel nr 6 „Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia” do 2005 r do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie będzie włączonych 3000 szkół (obecnie 750)

9 Idea szkoły promującej zdrowie
Szkoła to siedlisko (miejsce, gdzie żyje, pracuje i bawi się wielu ludzi), w którym społeczność szkolna - pracownicy, uczniowie i rodzice: podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie

10 Sieć szkół promujących zdrowie
28 września 2001 roku porozumienie w sprawie współpracy w realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie W tym dniu oficjalnie została utworzona Małopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, zgłoszona do krajowego koordynatora sieci Pani Marii Sokołowskiej oraz powołano koordynatora sieci wojewódzkiej. Szkoły, które w roku zgłosiły chęć przystąpienia do sieci wojewódzkiej są właśnie w okresie przygotowawczym, realizują zadania, przeprowadzono ankietyzację, w sierpniu 2002 r. zostaną przeszkoleni koordynatorzy szkolni i podjęta zostanie decyzja dotycząca przystąpienia do sieci oraz wydany certyfikat. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego

11 Sieć szkół promujących zdrowie (44)
Miasto Kraków: 12 szkół podstawowych 3 zespoły szkół ogólnokształcących 15 Powiat krakowski: 3 szkoły podstawowe 1 gimnazjum 1 liceum ogólnokształcące 5 Powiat olkuski: 13 szkół podstawowych Do sieci w województwie należy obecnie 51 szkół? Zespól szkół ogólnokształcących = 1 szkoła podstawowa, 1 gimnazjum, 1 liceum. Zespól szkół ogólnokształcących = 1 szkoła podstawowa, 1 gimnazjum,. Aktualnie podejmowane są działania i rozmowy w sprawie reaktywowania sieci szkól w powiecie tarnowskim ziemskim i grodzkim, nowosądeckim, limanowskim, wadowickim. 6 gimnazjów 1 liceum ogólnokształcące 21 1 zespół szkół zawodowych Powiat myślenicki: 2 szkoły podstawowe 3 1 gimnazjum

12 Sieć szpitali promujących zdrowie
Europejska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie projekt Światowej Organizacji Zdrowia z 1989 r. Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie początek 1992 r. (obok sieci w obecnie w Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie uczestniczy 100 szpitali z całej Polski

13 Sieć szpitali promujących zdrowie
Wojewódzkie Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Dolnośląska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Małopolska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie w trakcie organizacji 27 września 2001 r. „Szpital Promujący Zdrowie w perspektywie lokalnej”

14 Sieć szpitali promujących zdrowie w Małopolsce (18)
Szpitale w sieci: Szpital Powiatowy w Chrzanowie SP Specjalistyczny ZOZ – Szpital Rejonowy w Gorlicach ZOZ – Szpital Rejonowy w Miechowie SP ZOZ – Szpital Rejonowy w Myślenicach SP ZOZ – Szpital Rejonowy w Rabce ZOZ – Szpital Miejski w Olkuszu ZZOZ – Szpital Rejonowy w Oświęcimiu ZOZ – Szpital Rejonowy w Tuchowie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

15 Sieć szpitali promujących zdrowie w Małopolsce
Szpitale w sieci: SP ZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu SP ZOZ Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II SP ZOZ Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego w Krakowie SP ZOZ Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji Szpital Uniwersytecki w Krakowie

16 Cel przewodni Sieci szpitali promujących zdrowie
rozpowszechnianie idei promocji zdrowia w środowisku szpitalnym oraz na obszarze objętym jego działaniami profilaktyczno-terapeutycznymi

17 Zadania szpitali w sieci
Szpitale w sieci realizują 5 zadań obligatoryjnych: włączenie zespołu promocji zdrowia w struktury szpitala prowadzenie edukacji zdrowotnej podejmowanie działań na rzecz zdrowego żywienia prowadzenie działalności antynikotynowej współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz programy własne

18 Projekty w szpitalu promującym zdrowie
Przykłady: Higiena w szpitalu. Szpital bez papierosa. Szpital przyjazny dziecku. Szpital przyjaznym miejscem pracy. Ruch to zdrowie. Profilaktyka i zwalczanie nadwagi. Promocja karmienia piersią. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Opanowywanie stresu w szpitalu.

19 Sieć szpitali promujących zdrowie
27-29 września 2002 r. VIII Krajowa Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie w Kościanie 15-17 maja 2002 r. 10 Międzynarodowa Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie w Bratysławie

20 Sieć zdrowych miast Program Zdrowe Miasta
wprowadzony w 1998 r. przez Światową Organizację Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii „Zdrowie dla wszystkich” poprzez: poprawę warunków zdrowotnych w miastach tzn. stanu środowiska i zdrowia mieszkańców Do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast należy Łódź, a przygotowują się do wstąpienia Poznań i Toruń. Warunkiem przynależności jest uczestnictwo w sieci narodowej. Obecnie do polskiej sieci należą 43 miasta. Zdrowe miasto to takie, które stawia problemy zdrowotne na należnym im miejscu, dąży do poprawy aktualnej sytuacji oraz rozwija działania ukierunkowane na poprawianie zdrowia mieszkańców

21 Polskiej Sieci Zdrowych Miast
Program Zdrowych Miast w Polsce 1991 r. utworzenie Polskiej Sieci Zdrowych Miast 1993 r. przekształcenie w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich to organizacja, która skupia miasta i gminy, których rady miejskie i gminne akceptując Statut podjęły uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia oraz wzięły na siebie odpowiedzialność za realizację na poziomie lokalnym powyższej strategii adaptując ją do swoich warunków. Stowarzyszenie organizuje corocznie konferencje w kolejnych miastach członkowskich, podczas których poruszane są problemy zawarte w programie „Zdrowe Miasta”. Organizowane są spotkania i szkolenia dające możliwość wymiany doświadczeń w realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, szkolenia nt. pozyskiwania środków finansowych na działalność programową, negocjacji, public relations. Od 1994 r. organizowane są dla miast członkowskich konkursy na najciekawsze i najbardziej wartościowe programy: profilaktyka nowotworowa, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc osobom niepełnosprawnym, ochrona środowiska – nagrody pieniężne z przeznaczeniem na wsparcie programów. Najbliższa 11 konferencja sieci zdrowych miast odbędzie się w dniach 9-11 maja w Jaworznie. 43 miasta i gminy Kraków, Tarnów, Rabka, Wadowice

22 Zdrowe miasta charakteryzuje
angażowanie się w sprawy zdrowia (priorytety to profilaktyka i promocja zdrowia) udział w sprawach zdrowia wielu instytucji i organizacji – działania międzysektorowe udział lokalnej społeczności w podejmowaniu decyzji w zakresie zdrowia działanie poprzez innowacje, promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez działania międzysektorowe, które wymagają nowych pomysłów i metod polityka zdrowia publicznego – tworzenie pozytywnego klimatu w administracji wokół zdrowia

23 Projekty realizowane w ramach programu zdrowych miast
Program zapobiegania narkomanii i AIDS. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ograniczania palenia tytoniu ze względów zdrowotnych. Program tworzenia udziału ludzi niepełnosprawnych w życiu publicznym. Działania proekologiczne.

24 Dlaczego sieć ?  przepływ informacji  wymiana doświadczeń 
upowszechnienie sprawdzonych wzorów realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wzajemna edukacja zdrowotna (podnoszenie kwalifikacji) wspólne rozwiązywanie problemów danej społeczności lokalnej wzajemne wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu programów edukacyjnych wspólne podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zdrowia i aktywizowania różnych grup zintensyfikowanie działań prozdrowotnych

25 Rola MCZP w tworzeniu sieci
Rozpowszechnianie idei i założeń sieci np w ramach spotkań Zespołu Wspierającego Promocję Zdrowia w Powiatach Gromadzenie informacji na temat programów realizowanych w jednostkach należących do sieci Dodatkowo MCZP zajmuje się dystrybucją pakietu informacyjnego dotyczącego projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” wśród szkół zainteresowanych przystąpieniem do sieci. Przyjmowanie ankiet-zgłoszeń do sieci szkół i szpitali, prowadzenie bazy danych, korespondencja, przesyłanie do dra Karskiego Koordynatora Krajowej Sieci Szpitali. Koordynacja działań na rzecz sieci szpitali, organizowanie spotkań, przygotowywanie i dystrybucja pism, korespondencji, Organizacja spotkań z pracownikami wydziałów zdrowia starostw powiatowych oraz pomoc w tworzeniu powiatowych sieci szkół np.. Olkusz, Prowadzenie (od 2 lat) Zespołu Wspierającego Promocję Zdrowia w Powiatach, Prowadzenie od roku działań związanych z rozwinięciem sieci szpitali i szkół w Małopolsce Współpraca ze szkołami w powiatach krakowskim grodzkim i ziemskim, olkuskim, myślenickim, chrzanowskim, tarnowskim g. I z. , nowosądeckim, limanowskim, wadowickim,. Brzeskim - jesień, Konferencja Sieci szkół – wrzesień – Tarnów Konferencja Szpitali – październik – Nowy Sącz, Szkolenie dla koordynatorów szkół PZ – październik - Kraków Przygotowywanie i realizacja programów edukacyjnych dla koordynatorów sieci i liderów promocji zdrowia Prowadzenie i uaktualnianie bazy danych o jednostkach należących do sieci

26 Rola MCZP w tworzeniu sieci
Organizacja i współorganizacja konferencji i spotkań informacyjnych Prowadzenie monitoringu realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w powiatach Pomoc merytoryczna w przygotowywaniu i wdrażaniu programów promocji zdrowia i prewencji chorób

27 ponieważ do wygrania jest
S i e ć ? ponieważ do wygrania jest Z D R O W I E ! ! !

28 Sieć szkół promujących zdrowie
M a ł o p o l s k i e S i e c i Sieć szkół promujących zdrowie Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego I. Satora, tel w. 27 Sieć szpitali promujących zdrowie Szpital Uniwersytecki w Krakowie dr Jarosław Surowiec, tel Sieć zdrowych miast Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Społecznej tel


Pobierz ppt "Rozwój w Małopolsce sieci szkół, szpitali i miast promujących zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google