Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MCZP Kinga K. Stanach-Pajerska Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MCZP Kinga K. Stanach-Pajerska Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego."— Zapis prezentacji:

1 MCZP Kinga K. Stanach-Pajerska Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego

2 MCZP Koło czynników zdrowia wg Lalonde – 1973 r.

3 MCZP Zachowania zdrowotne aktywność fizyczna racjonalne żywienie utrzymywanie czystości ciała i otoczenia radzenie sobie ze stresem poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym palenie tytoniu nadużywanie alkoholu używanie substancji psychoaktywnych ryzykowne zachowania seksualne Sprzyjające zdrowiu: Zagrażające zdrowiu:

4 MCZP Koncepcja promocji zdrowia Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem (identyfikacja własnych problemów zdrowotnych) oraz poprawę zdrowia poprzez podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeby i kompetencji w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i zwiększanie potencjału zdrowia.

5 MCZP Promocja zdrowia Realizacji założeń współczesnej koncepcji promocji zdrowia sprzyja tworzenie: Sieci Szkół Promujących Zdrowie Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Sieci Zdrowych Miast

6 MCZP Zespół Wspierający Promocję Zdrowia w Powiatach główny cel działania rozwinięcie sieci szkół i szpitali promujących zdrowie opracowywanie i wdrażanie programów promocji zdrowia zgodnych z celami Narodowego Programu Zdrowia wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia

7 MCZP Sieć szkół promujących zdrowie 1992 r. Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie 1992 r. - 1995 r. realizacja projektu w 14 szkołach podstawowych w Polsce 1999 r. 7 wojewódzkich sieci szkół promujących zdrowie 2000 r. - 13 grudnia spotkanie inauguracyjne rozwój sieci szkół promujących zdrowie w Małopolsce 1995 r. - 1998 r. rozwój krajowej sieci szkół promujących zdrowie = 600

8 MCZP Sieć szkół promujących zdrowie Narodowy Program Zdrowia cel nr 6 Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia do 2005 r. do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie będzie włączonych 3000 szkół (obecnie 750)

9 MCZP Idea szkoły promującej zdrowie Szkoła to siedlisko (miejsce, gdzie żyje, pracuje i bawi się wielu ludzi), w którym społeczność szkolna - pracownicy, uczniowie i rodzice: podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy zachęcają innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, partnerstwo i współdziałanie

10 MCZP Sieć szkół promujących zdrowie 28 września 2001 roku porozumienie w sprawie współpracy w realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie Kuratorium Oświaty w Krakowie Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego

11 MCZP Sieć szkół promujących zdrowie (44) Miasto Kraków: 12 szkół podstawowych 3 zespoły szkół ogólnokształcących Powiat krakowski: 3 szkoły podstawowe 1 gimnazjum 1 liceum ogólnokształcące Powiat olkuski: 13 szkół podstawowych 6 gimnazjów 1 liceum ogólnokształcące 1 zespół szkół zawodowych Powiat myślenicki: 2 szkoły podstawowe 1 gimnazjum 15 5 21 3

12 MCZP Sieć szpitali promujących zdrowie Europejska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie projekt Światowej Organizacji Zdrowia z 1989 r. Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie początek 1992 r. (obok sieci w obecnie w Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie uczestniczy 100 szpitali z całej Polski

13 MCZP Sieć szpitali promujących zdrowie Wojewódzkie Sieci Szpitali Promujących Zdrowie Dolnośląska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Małopolska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie w trakcie organizacji 27 września 2001 r. Szpital Promujący Zdrowie w perspektywie lokalnej

14 MCZP Sieć szpitali promujących zdrowie w Małopolsce (18) Szpitale w sieci: Szpital Powiatowy w Chrzanowie SP Specjalistyczny ZOZ – Szpital Rejonowy w Gorlicach ZOZ – Szpital Rejonowy w Miechowie SP ZOZ – Szpital Rejonowy w Myślenicach SP ZOZ – Szpital Rejonowy w Rabce ZOZ – Szpital Miejski w Olkuszu ZZOZ – Szpital Rejonowy w Oświęcimiu ZOZ – Szpital Rejonowy w Tuchowie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

15 MCZP Sieć szpitali promujących zdrowie w Małopolsce Szpitale w sieci: Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II SP ZOZ Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego w Krakowie SP ZOZ Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji Szpital Uniwersytecki w Krakowie SP ZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu SP ZOZ Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach

16 MCZP Cel przewodni Sieci szpitali promujących zdrowie rozpowszechnianie idei promocji zdrowia w środowisku szpitalnym oraz na obszarze objętym jego działaniami profilaktyczno- terapeutycznymi

17 MCZP Zadania szpitali w sieci Szpitale w sieci realizują 5 zadań obligatoryjnych: oraz programy własne włączenie zespołu promocji zdrowia w struktury szpitala prowadzenie edukacji zdrowotnej podejmowanie działań na rzecz zdrowego żywienia prowadzenie działalności antynikotynowej współpraca ze środowiskiem lokalnym

18 MCZP Projekty w szpitalu promującym zdrowie Przykłady: Higiena w szpitalu. Szpital bez papierosa. Szpital przyjazny dziecku. Szpital przyjaznym miejscem pracy. Ruch to zdrowie. Profilaktyka i zwalczanie nadwagi. Promocja karmienia piersią. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Opanowywanie stresu w szpitalu.

19 MCZP Sieć szpitali promujących zdrowie 27-29 września 2002 r. VIII Krajowa Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie w Kościanie 15-17 maja 2002 r. 10 Międzynarodowa Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie w Bratysławie

20 MCZP Sieć zdrowych miast Program Zdrowe Miasta wprowadzony w 1998 r. przez Światową Organizację Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii Zdrowie dla wszystkich poprzez: poprawę warunków zdrowotnych w miastach tzn. stanu środowiska i zdrowia mieszkańców Zdrowe miasto to takie, które stawia problemy zdrowotne na należnym im miejscu, dąży do poprawy aktualnej sytuacji oraz rozwija działania ukierunkowane na poprawianie zdrowia mieszkańców

21 MCZP Program Zdrowych Miast w Polsce 1991 r. utworzenie Polskiej Sieci Zdrowych Miast 1993 r. przekształcenie w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi 43 miasta i gminy Kraków, Tarnów, Rabka, Wadowice

22 MCZP Zdrowe miasta charakteryzuje angażowanie się w sprawy zdrowia (priorytety to profilaktyka i promocja zdrowia) udział w sprawach zdrowia wielu instytucji i organizacji – działania międzysektorowe udział lokalnej społeczności w podejmowaniu decyzji w zakresie zdrowia działanie poprzez innowacje, promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez działania międzysektorowe, które wymagają nowych pomysłów i metod polityka zdrowia publicznego – tworzenie pozytywnego klimatu w administracji wokół zdrowia

23 MCZP Projekty realizowane w ramach programu zdrowych miast Program zapobiegania narkomanii i AIDS. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ograniczania palenia tytoniu ze względów zdrowotnych. Program tworzenia udziału ludzi niepełnosprawnych w życiu publicznym. Działania proekologiczne.

24 MCZP Dlaczego sieć ? przepływ informacji wymiana doświadczeń upowszechnienie sprawdzonych wzorów realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wzajemna edukacja zdrowotna (podnoszenie kwalifikacji) wspólne rozwiązywanie problemów danej społeczności lokalnej wzajemne wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu programów edukacyjnych wspólne podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zdrowia i aktywizowania różnych grup zintensyfikowanie działań prozdrowotnych

25 MCZP Rola MCZP w tworzeniu sieci Rozpowszechnianie idei i założeń sieci np. w ramach spotkań Zespołu Wspierającego Promocję Zdrowia w Powiatach Gromadzenie informacji na temat programów realizowanych w jednostkach należących do sieci Przygotowywanie i realizacja programów edukacyjnych dla koordynatorów sieci i liderów promocji zdrowia Prowadzenie i uaktualnianie bazy danych o jednostkach należących do sieci

26 MCZP Rola MCZP w tworzeniu sieci Organizacja i współorganizacja konferencji i spotkań informacyjnych Prowadzenie monitoringu realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w powiatach Pomoc merytoryczna w przygotowywaniu i wdrażaniu programów promocji zdrowia i prewencji chorób

27 MCZP S i e ć ? ponieważ do wygrania jest

28 MCZP M a ł o p o l s k i e S i e c i Sieć szkół promujących zdrowie Sieć szpitali promujących zdrowie Sieć zdrowych miast Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego I. Satora, tel. 269-05-61 w. 27 Szpital Uniwersytecki w Krakowie dr Jarosław Surowiec, tel. 424-70-74 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Społecznej tel. 630-32-02


Pobierz ppt "MCZP Kinga K. Stanach-Pajerska Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google