Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE CO ROKU ZACHOROWUJE 130 TYS. OSÓB CO ROKU UMIERA 90 TYS. OSÓB (ILU MIESZKAŃCÓW MA POWIAT WIERUSZOWSKI ?)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE CO ROKU ZACHOROWUJE 130 TYS. OSÓB CO ROKU UMIERA 90 TYS. OSÓB (ILU MIESZKAŃCÓW MA POWIAT WIERUSZOWSKI ?)"— Zapis prezentacji:

1 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE CO ROKU ZACHOROWUJE 130 TYS. OSÓB CO ROKU UMIERA 90 TYS. OSÓB (ILU MIESZKAŃCÓW MA POWIAT WIERUSZOWSKI ?)

2 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

3 USTAWA USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2005 r.) (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2005 r.)

4 Art. 2. Celem Programu jest: 1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory; 1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory; 2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów; 2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów; 3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia; 3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia; 4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych; 4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych; 5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. 5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

5 Art. 3. W ramach Programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności: 1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia; 1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia; 2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci; 2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci; 3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów; 3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów; 4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem; 4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem; 5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów; 5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;

6 6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego; 6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego; 7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii; 7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii; 8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych; 8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych; 9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów; 9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów; 10) upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów. 10) upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

7 KTO POWINIEN DBAĆ O NASZE ZDROWIE?

8 RAK PIERSI -MAMMOGRAFIA

9 BADANIA GINEKOLOGICZNE

10 EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM REGIONALNE CENTRUM PREWENCJI PIERWOTNEJ NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI REGIONALNY OŚRODEK ONKOLOGICZNY

11 ZASADA PIERWSZA NIE PAL; JEŚLI PALISZ – PRZESTAŃ; JEŚLI NIE POTRAFISZ PRZESTAĆ NIE PAL PRZY NIEPALĄCYCH

12 ZASADA DRUGA WYSTRZEGAJ SIĘ OTYŁOŚCI WYSTRZEGAJ SIĘ OTYŁOŚCI

13 ZASADA TRZECIA BĄDŹ CODZIENNIE AKTYWNY RUCHOWO I UPRAWIAJ ĆWICZENIA FIZYCZNE

14 ZASADA CZWARTA SPOŻYWAJ WIĘCEJ WARZYW I OWOCÓW : MINIMUM 5 RAZY DZIENNIE; OGRANICZ SPOŻYCIE TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH

15 ZASADA PIĄTA OGRANICZ SPOŻYCIE ALKOHOLU; KOBIETY MAKSYMALNIE 1 PORCJĘ DZIENNIE ( kieliszek wina, szklanka piwa ) MĘŻCZYŹNI MAKSYMALNIE 2 PORCJE DZIENNIE

16 ZASADA SZÓSTA UNIKAJ NADMIERNEJ EKSPOZYCJI NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

17 ZASADA SIÓDMA PRZESTRZEGAJ ŚCIŚLE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZED NARAŻENIEM NA SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE

18 ZASADA ÓSMA BIERZ UDZIAŁ W PROGRAMACH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO WZW TYPU B ORAZ HPV

19 ZASADA DZIEWIĄTA JEŚLI JESTEŚ KOBIETĄ I SKOŃCZYŁAŚ 25 LAT BIERZ UDZIAŁ W BADANIACH PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY

20 ZASADA DZIESIĄTA JEŚLI JESTEŚ KOBIETĄ I SKOŃCZYŁAŚ 50 ( 40 ?) LAT BIERZ UDZIAŁ W BADANIACH PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PIERSI JEŚLI JESTEŚ KOBIETĄ I SKOŃCZYŁAŚ 50 ( 40 ?) LAT BIERZ UDZIAŁ W BADANIACH PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PIERSI

21 ZASADA JEDENASTA KOBIETY I MĘŻCZYŹNI PO 50 ROKU ŻYCIA POWINNI UCZESTNICZYĆ W BADANIACH PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO

22

23


Pobierz ppt "NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE CO ROKU ZACHOROWUJE 130 TYS. OSÓB CO ROKU UMIERA 90 TYS. OSÓB (ILU MIESZKAŃCÓW MA POWIAT WIERUSZOWSKI ?)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google