Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE „Moja kolorowa szkoła”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE „Moja kolorowa szkoła”"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE „Moja kolorowa szkoła”

2 Definicja ZDROWIA Wg Światowej Organizacji Zdrowia:
„ ZDROWIE” to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

3 Holistyczna koncepcja ZDROWIA
Koncepcja ta traktuje człowieka jako „całość” i „część całości”. Na tę całość składają się cztery aspekty zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane: zdrowie fizyczne zdrowie psychiczne: umysłowe emocjonalne zdrowie społeczne zdrowie duchowe

4 Czynniki wpływające na zdrowie

5

6

7

8

9 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która:
w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów; wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia; zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i jak i wszystkich pracowników szkoły; kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

10 Cele Szkoły Promującej Zdrowie
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

11 Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

12 zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,
włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

13 wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

14 HISTORIA SzPZ Koncepcja szkoły promującej zdrowie ma 25 lat i narodziła się w Europie.

15 1986 – Międzynarodowa konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie” w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williamsa; Raport „Zdrowa Szkoła” opracowany przez WHO, pierwszy oficjalny dokument programowy; Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej; 1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ); 2006 – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje.

16 Związek między edukacją a zdrowiem
Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie psychiczne i spoleczne dziecka sprzyja: Dobrej dyspozycji do nauki Motywacji do nauki Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań Dobrymi relacjami między czlonkami społeczności szkolnej

17 Uczeń głodny, chory, z obniżonym nastrojem, poczuciem lęku
NIE MOŻE DOBRZE FUNKCJONOWAĆ W SZKOLE !!!

18 Strategia SzPZ Podejście siedliskowe - obiektem działań w promocji zdrowia są systemy społeczne, a nie jednostki. Szkoła jest siedliskiem powiązanym z innymi siedliskami w danej społeczności lokalnej. Działania w zakresie promocji zdrowia prowadzone przez szkołę powinny być wspierane przez równoczesne działania w innych siedliskach, zwłaszcza przez rodzinę.

19 WSPARCIE

20 STANDARDY SzPZ pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. SzPZ zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań.

21 SzPZ tworzy klimat społeczny sprzyjający:
SzPZ prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. SzPZ tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. SzPZ tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!  Opracowała: Anna Pertek


Pobierz ppt "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE „Moja kolorowa szkoła”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google