Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEMoja kolorowa szkoła. Definicja ZDROWIA Wg Światowej Organizacji Zdrowia: ZDROWIE to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEMoja kolorowa szkoła. Definicja ZDROWIA Wg Światowej Organizacji Zdrowia: ZDROWIE to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność,"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEMoja kolorowa szkoła

2 Definicja ZDROWIA Wg Światowej Organizacji Zdrowia: ZDROWIE to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność, ZDROWIE to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

3 Holistyczna koncepcja ZDROWIA Koncepcja ta traktuje człowieka jako całość i część całości. Na tę całość składają się cztery aspekty zdrowia, wzajemnie ze sobą powiązane: zdrowie fizyczne zdrowie fizyczne zdrowie psychiczne: zdrowie psychiczne: - umysłowe - emocjonalne zdrowie społeczne zdrowie społeczne zdrowie duchowe zdrowie duchowe

4 Czynniki wpływające na zdrowie

5

6

7

8

9 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która: w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów; w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów; wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia; wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia; zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i jak i wszystkich pracowników szkoły; zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i jak i wszystkich pracowników szkoły; kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych; kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

10 Cele Szkoły Promującej Zdrowie zdrowy styl życia Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

11 Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

12 zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

13 wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

14 HISTORIA SzPZ Koncepcja szkoły promującej zdrowie ma 25 lat i narodziła się w Europie. Koncepcja szkoły promującej zdrowie ma 25 lat i narodziła się w Europie.

15 1986 – Międzynarodowa konferencja Szkoła Promująca Zdrowie w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williamsa; 1986 – Międzynarodowa konferencja Szkoła Promująca Zdrowie w Peebles (Szkocja), dojrzewanie koncepcji; wiodąca rola Anglików i T. Williamsa; Raport Zdrowa Szkoła opracowany przez WHO, pierwszy oficjalny dokument programowy; Raport Zdrowa Szkoła opracowany przez WHO, pierwszy oficjalny dokument programowy; Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej; Rozpoczęcie projektu w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, w czterech krajach dokonujących transformacji ustrojowej; 1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ); 1992 – utworzenie Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ); 2006 – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje – do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje.

16 Związek między edukacją a zdrowiem Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie psychiczne i spoleczne dziecka sprzyja: Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie psychiczne i spoleczne dziecka sprzyja: - Dobrej dyspozycji do nauki - Motywacji do nauki - Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań - Dobrymi relacjami między czlonkami społeczności szkolnej

17 Uczeń głodny, chory, z obniżonym nastrojem, poczuciem lęku Uczeń głodny, chory, z obniżonym nastrojem, poczuciem lęku NIE MOŻE DOBRZE FUNKCJONOWAĆ W SZKOLE !!!

18 Strategia SzPZ Podejście siedliskowe - obiektem działań w promocji zdrowia są systemy społeczne, a nie jednostki. Podejście siedliskowe - obiektem działań w promocji zdrowia są systemy społeczne, a nie jednostki. Szkoła jest siedliskiem powiązanym z innymi siedliskami w danej społeczności lokalnej. Działania w zakresie promocji zdrowia prowadzone przez szkołę powinny być wspierane przez równoczesne działania w innych siedliskach, zwłaszcza przez rodzinę. Szkoła jest siedliskiem powiązanym z innymi siedliskami w danej społeczności lokalnej. Działania w zakresie promocji zdrowia prowadzone przez szkołę powinny być wspierane przez równoczesne działania w innych siedliskach, zwłaszcza przez rodzinę.

19 WSPARCIE

20 STANDARDY 1. SzPZ pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 2. SzPZ zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań. skuteczności i długofalowości działań.

21 3. SzPZ prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. 4. SzPZ tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 5. SzPZ tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Opracowała: Anna Pertek


Pobierz ppt "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEMoja kolorowa szkoła. Definicja ZDROWIA Wg Światowej Organizacji Zdrowia: ZDROWIE to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawność,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google