Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2012 Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rezultaty projektów realizowanych w 2.2.1 Poprawa jakości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2012 Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rezultaty projektów realizowanych w 2.2.1 Poprawa jakości."— Zapis prezentacji:

1 2012 Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rezultaty projektów realizowanych w 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na podstawie działań Krajowego Systemu Usług Warszawa, 20.03.2012 r.

2 Mapa usług KSU PK KSU KSI KSU NOWY-Pilotaż: finansowanie zwrotne Pilotaż: ochrona środowiska Pilotaż: optymalizacja kosztów Fundusze poręczeniowe Fundusze pożyczkowe

3 Liczba usług zrealizowanych od IX 2008 łącznie – 193 tys., w tym 128 tys. dla starterów Z oferty usług KSU w 2011 r. skorzystało łącznie w tym ok. 58 tys. klientów 40 tys. starterów Liczba MSP w Polsce – 1,66 mln* Liczba nowopowstałych MSP w Polsce – 483 tys.* Liczba zlikwidowanych MSP w Polsce – 283 tys.* * Na podstawie raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

4 Oferta usług KSU w 2011r.

5 Informacja w Punktach Konsultacyjnych KSU – zakończony projekt Czas realizacji IX 2008 – I 2012 Czas realizacji IX 2008 – I 2012 Budżet – 82 mln PLN Rozliczono – 80 mln PLN Budżet – 82 mln PLN Rozliczono – 80 mln PLN Zaplanowano – 145.000 klientów Zrealizowano – 186.707 klientów: Osoby fizyczne – 127.651 (39.142 – 2011 r.) Przedsiębiorstwa – 59.056 (16.001 – 2011 r.) Zaplanowano – 145.000 klientów Zrealizowano – 186.707 klientów: Osoby fizyczne – 127.651 (39.142 – 2011 r.) Przedsiębiorstwa – 59.056 (16.001 – 2011 r.) 103 > 98 > 89 PK KSU 16 województw 103 > 98 > 89 PK KSU 16 województw

6 Informacja w Punktach Konsultacyjnych KSU – nowy projekt Czas realizacji;1.09.2011 – 31.03.2014 Realizacja usług- luty 2012 Czas realizacji;1.09.2011 – 31.03.2014 Realizacja usług- luty 2012 Budżet – 69 720 000 zł Zaplanowano – 180 000 usług Zaplanowano- 120 000 klientów Zaplanowano – 180 000 usług Zaplanowano- 120 000 klientów 50 podpisanych umów na PK KSU 15 województw 50 podpisanych umów na PK KSU 15 województw

7 Czas realizacji V 2009 – X 2011 Czas realizacji V 2009 – X 2011 Budżet – 18,7 mln PLN Rozliczono – 17,5 mln PLN Budżet – 18,7 mln PLN Rozliczono – 17,5 mln PLN 22 KSI KSU 13 województw 22 KSI KSU 13 województw Zaplanowano – 1.922 usługi (1.605 klientów) 1.576 usług audytu technologicznego 346 usług transferu technologii Zaplanowano – 1.922 usługi (1.605 klientów) 1.576 usług audytu technologicznego 346 usług transferu technologii Doradztwo proinnowacyjne w Krajowej Sieci Innowacji KSU Zrealizowano – 1.899 usług (1.620 klientów) 1.554 usług audytu technologicznego (522 – 2011 r.) 345 usługi transferu technologii (174 – 2011 r.) Zrealizowano – 1.899 usług (1.620 klientów) 1.554 usług audytu technologicznego (522 – 2011 r.) 345 usługi transferu technologii (174 – 2011 r.)

8 Fundusze pożyczkowe współpracujące w ramach KSU Porozumienia o współpracy z 40 funduszami pożyczkowymi (w Polsce działa ok. 70 FP) Dane za 2011 I półrocze: 36 FP udzieliło 1610 pożyczek na kwotę 163,2 mln zł II półrocze : 40 FP udzieliło 1746 pożyczek na kwotę 169,2 mln zł Dane za 2011 I półrocze: 36 FP udzieliło 1610 pożyczek na kwotę 163,2 mln zł II półrocze : 40 FP udzieliło 1746 pożyczek na kwotę 169,2 mln zł 8 porozumień o współpracy podpisano w 2011 r.

9 Fundusze poręczeniowe współpracujące w ramach KSU Porozumienia o współpracy z 41 funduszami poręczeniowymi (w Polsce działa ok. 54 FPK) 10 porozumień o współpracy podpisano w 2011 r. Dane zbiorcze za 2011 I półrocze;31 FPK udzieliło 2184 poręczeń na kwotę 298,7 mln zł II półrocze: 40 FPK udzieliło 2610 poręczeń na kwotę 372,7 mln zł Dane zbiorcze za 2011 I półrocze;31 FPK udzieliło 2184 poręczeń na kwotę 298,7 mln zł II półrocze: 40 FPK udzieliło 2610 poręczeń na kwotę 372,7 mln zł

10 Pilotaż doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Budżet łącznie – 5 mln PLN Zakontraktowano – 3,2 mln PLN Rozliczono – 2,9 mln PLN (do k. 2011 r.) Budżet łącznie – 5 mln PLN Zakontraktowano – 3,2 mln PLN Rozliczono – 2,9 mln PLN (do k. 2011 r.) Zaplanowano – 84 usługi Zrealizowano – 64 usług (do k. 2011 r.) Zaplanowano – 84 usługi Zrealizowano – 64 usług (do k. 2011 r.) Czas realizacji VI 2010 – VI 2011 (I edycja) III 2011 – III 2012 (II edycja) Czas realizacji VI 2010 – VI 2011 (I edycja) III 2011 – III 2012 (II edycja) I edycja – 5 wykonawców usług II edycja – 3 wykonawców usług Łącznie 5 województw I edycja – 5 wykonawców usług II edycja – 3 wykonawców usług Łącznie 5 województw

11 Pilotaż usług doradczo-szkoleniowych w zakresie ochrony środowiska I edycja – 5 wykonawców usług II edycja – 12 wykonawców usług Łącznie 9 województw I edycja – 5 wykonawców usług II edycja – 12 wykonawców usług Łącznie 9 województw Budżet łącznie – 5 mln PLN Zakontraktowano – 4,5 mln PLN Rozliczono – 3,2 mln PLN (do k. 2011 r.) Budżet łącznie – 5 mln PLN Zakontraktowano – 4,5 mln PLN Rozliczono – 3,2 mln PLN (do k. 2011 r.) Zaplanowano – 460 usług Zrealizowano – 218 usług (do k. 2011 r.) Zaplanowano – 460 usług Zrealizowano – 218 usług (do k. 2011 r.) Czas realizacji III/VI 2011 – III/VI 2012 (I edycja) XI 2011 – X 2012 (II edycja) Czas realizacji III/VI 2011 – III/VI 2012 (I edycja) XI 2011 – X 2012 (II edycja)

12 Pilotaż doradztwa–asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej Czas realizacji V 2011 – XI 2011 Budżet – 3 mln PLN Zakontraktowano – 2,8 mln PLN Rozliczono – 2,2 mln PLN Budżet – 3 mln PLN Zakontraktowano – 2,8 mln PLN Rozliczono – 2,2 mln PLN 23 wykonawców usług Zaplanowano – 1.080 usług Zrealizowano – 1.018 usług

13 Pilotaż usług doradczo- szkoleniowych w zakresie finansowania zwrotnego-nowa usługa Konkurs ogłoszony 15.02.2012 – 7.03.2012 Wpłynęło 37 ofert Na kwotę 13 224 988, 01 zł Z 13 województw Wpłynęło 37 ofert Na kwotę 13 224 988, 01 zł Z 13 województw W trakcie oceny merytorycznej Planowany termin ogłoszenia wyników- koniec kwietnia 2012 r.

14 Badania zrealizowane w ramach Krajowego Systemu Usług Głównym celem badań jest uzyskanie informacji pozwalających na odpowiednie zaprojektowanie usług wspierających rozwój przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą, świadczonych w ramach Krajowego Systemu Usług. Prowadzone działania badawcze dotyczą świadczonych w ramach KSU usług- PK, KSI, FP i FPK oraz usług pilotażowych. Projekty badawcze dedykowane poszczególnym usługom są dzielone na podprojekty dotyczące obszarów tj; konsultanci, klienci, partnerzy, jakość usług, promocja itp. Głównym celem badań jest uzyskanie informacji pozwalających na odpowiednie zaprojektowanie usług wspierających rozwój przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą, świadczonych w ramach Krajowego Systemu Usług. Prowadzone działania badawcze dotyczą świadczonych w ramach KSU usług- PK, KSI, FP i FPK oraz usług pilotażowych. Projekty badawcze dedykowane poszczególnym usługom są dzielone na podprojekty dotyczące obszarów tj; konsultanci, klienci, partnerzy, jakość usług, promocja itp.

15 Wnioski z badania Wizerunku Krajowego Systemu Usług (sierpień 2011- styczeń 2012) 15 Istotnie więcej przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU wskazało, że sieci wspierające przedsiębiorczość są bardzo potrzebne (w I fali 19,3%, w II fali 23,9%). Istotnie zmalał odsetek przedsiębiorców wskazujących, że sieci wspierające przedsiębiorczość są potrzebne, ale jest o nich za mało informacji (I fala 45,5%, II fala - 39,7%) co może sugerować, że przedsiębiorcom jest obecnie łatwiej znaleźć informacje na temat takich sieci. Wykres 2. Zdanie na temat sieci wspierających przedsiębiorczość finansowanych ze środków publicznych Podstawa: Wszyscy respondenci-przedsiębiorcy, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU, N=1100

16 Wnioski z badania Wizerunku Krajowego Systemu Usług (sierpień 2011- styczeń 2012) Istotnie więcej przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU wskazało, że sieci wspierające przedsiębiorczość są bardzo potrzebne (w I fali 19,3%, w II fali 23,9%). Respondenci, którzy deklarowali, że znają KSU, najczęściej pozyskiwali informacje o KSU przez: prasę (37,3%) oraz Internet (32,5%). Istotnie więcej przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU wskazało, że sieci wspierające przedsiębiorczość są bardzo potrzebne (w I fali 19,3%, w II fali 23,9%). Respondenci, którzy deklarowali, że znają KSU, najczęściej pozyskiwali informacje o KSU przez: prasę (37,3%) oraz Internet (32,5%). 62,4% przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU odpowiedziało, że słyszało o usługach wspierających rozwój firm finansowanych lub dofinansowanych ze środków publicznych.

17 Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na działalność prowadzoną przez PK KSU Poziom zadowolenia z jakości udzielonej w PK KSU konsultacji Ponad 80% klientów jest zadowolonych z jakości udzielonej konsultacji. Niski poziom zadowolenia wskazał znikomy odsetek badanych, oscylujący w granicach 5%. Bardzo dobra opinia o PK KSU znajduje swoje odzwierciedlenie w ocenie zapotrzebowania klientów na działalność taką jaka jest prowadzona przez punkty konsultacyjne. Wnioski z badania jakości i odbioru usług Punktów Konsultacyjnych ( wrzesień 2010- grudzień 2011) JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

18 SATYSFAKCJA KLIENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PK KSU Poziom zadowolenia z jakości świadczonej przez Konsultantów PK usługi Fachowość, wysokie kompetencje, profesjonalizm (łącznie 31,6%), komunikatywność przekazu (30,5%), a także skuteczność udzielanych konsultacji (30,2%) są głównymi powodami, dla których poziom zadowolenia z usług PK KSU jest bardzo wysoki i wynosi blisko 90%.

19 KOMPETENCJE KONSULTANTÓW PK KSU szeroki zakres wiedzy merytorycznej (88,6%) umiejętność komunikatywnego przekazywania informacji (92,6%) profesjonalizm (92,4%) życzliwość (93,1%) użyteczność przekazywanych porad (92,8%) zaangażowanie w wykonywaną pracę (91,7%) Opierając się na deklaracjach usługobiorców, Konsultanci PK KSU są bardzo dobrze przygotowani do wykonywanej pracy. Warto zauważyć, że oprócz cech merytorycznych, Przedstawiciele PK cechują się wysokim poziomem życzliwości.

20 Dla niemal 70% klientów PK konsultacje przyczyniły się w sposób znaczący lub częściowy do rozwiązania ich problemów. Udzielane konsultacje i porady mają duży wpływ na podejmowane przez przedsiębiorców decyzje – ponad połowa osób objętych badaniem (55,3%) uznała, że uzyskane informacje zaważyły na podjętej przez nich decyzji, co piąty klient (21,7%) zadeklarował, że miały one częściowy wpływ na sytuację. Wpływ konsultacji udzielonych w PK KSU na podjętą przez klienta decyzję Wpływ konsultacji udzielonych w PK KSU na rozwiązanie problemu klienta

21 Szczególnie duże znaczenie usługi informacyjne odgrywają w przypadku firm planujących określoną działalność – 63,1% badanych przedsiębiorstw przyznało, że skorzystało w pełni z pozyskanych w PK KSU informacji, 26,9% kierowała się nimi do pewnego stopnia. Dla połowy badanych klientów udzielone w PK KSU informacje miały kluczowy wpływ na podejmowane decyzje dotyczące planowanej działalności gospodarczej. Tylko marginalny odsetek uznał, że konsultacje w PK nie miały znaczenia dla jego przedsiębiorstwa.

22 Odsetek klient ó w KSI KSU uważających, że wymienione aspekty usługi były raczej niezadowalające lub niezadowalające. Ocena usługi doradczej proinnowacyjnej ośrodka KSI KSU. Wnioski z badania i jakości usług doradczych realizowanych przez Ośrodki KSI ( lipiec 2010- czerwiec 2011)

23 Ocena korzyści dla firmy z usługi doradczej dotyczącej transferu technologii jest wysoka: po dokonaniu transferu podstawowe wskaźniki ekonomiczne świadczące o dobrej kondycji przedsiębiorstwa wzrosły u dużego odsetka klientów 2011. Klienci KSI KSU oczekują pomocy we wdrażaniu nowych produktów, usług oraz rozwiązań organizacyjnych ale wykazują spadek zainteresowania (w porównaniu do poprzedniego badania) najprostszymi usługami pośrednictwa (przygotowanie zapytania, poszukiwanie dostawców, pomoc w negocjacjach) pomiędzy dostawcami a odbiorcami technologii. Ocena korzyści dla firmy z usługi doradczej dotyczącej transferu technologii jest wysoka: po dokonaniu transferu podstawowe wskaźniki ekonomiczne świadczące o dobrej kondycji przedsiębiorstwa wzrosły u dużego odsetka klientów 2011. Klienci KSI KSU oczekują pomocy we wdrażaniu nowych produktów, usług oraz rozwiązań organizacyjnych ale wykazują spadek zainteresowania (w porównaniu do poprzedniego badania) najprostszymi usługami pośrednictwa (przygotowanie zapytania, poszukiwanie dostawców, pomoc w negocjacjach) pomiędzy dostawcami a odbiorcami technologii.

24 Wnioski z badania i jakości usług doradczych realizowanych przez Ośrodki KSI (lipiec 2010 – czerwiec 2011) Nadal najsłabszą stroną usług proinnowacyjnych świadczonych przez ośrodki KSI KSU są ( w kolejności): dostosowanie oferty do potrzeb firmy, zdolność usługodawcy do rozpoznania potrzeb firmy oraz kompetencje pracowników usługodawcy. Odsetek klientów deklarujących znajomość jakichkolwiek usługodawców usług doradczych proinnowacyjnych spadła. Wśród tych, którzy deklarują znajomość usługodawców zrozumienie roli instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu wzrosło. Zrozumienie istoty usługi audytu technologicznego i transferu technologii oraz roli doradcy w tych usługach jest niskie – większe dla audytu technologicznego. Wzrosło znaczenie stron internetowych ośrodków KSI jako źródła informacji o usługach proinnowacyjnych. Nadal najsłabszą stroną usług proinnowacyjnych świadczonych przez ośrodki KSI KSU są ( w kolejności): dostosowanie oferty do potrzeb firmy, zdolność usługodawcy do rozpoznania potrzeb firmy oraz kompetencje pracowników usługodawcy. Odsetek klientów deklarujących znajomość jakichkolwiek usługodawców usług doradczych proinnowacyjnych spadła. Wśród tych, którzy deklarują znajomość usługodawców zrozumienie roli instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu wzrosło. Zrozumienie istoty usługi audytu technologicznego i transferu technologii oraz roli doradcy w tych usługach jest niskie – większe dla audytu technologicznego. Wzrosło znaczenie stron internetowych ośrodków KSI jako źródła informacji o usługach proinnowacyjnych.

25 Źródła informacji o sieci KSI KSU i jego ofercie usług proinnowacyjnych Wnioski z badania i jakości usług doradczych realizowanych przez Ośrodki KSI ( lipiec 2010- czerwiec 2011)

26 26 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl www.ksu.parp.gov.plwww.ksu.parp.gov.pl ksu@parp.gov.pl Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu www.parp.gov.plwww.parp.gov.pl www.ksu.parp.gov.plwww.ksu.parp.gov.pl ksu@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2012 Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rezultaty projektów realizowanych w 2.2.1 Poprawa jakości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google