Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Prawo Pascala

3 Blaise Pascal (1623 – 1662). Francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz. Przyczynił się do rozwoju hydromechaniki, matematyki i fizyki. Sformułował między innymi prawo Pascala dotyczące ciśnienia w cieczach, a także matematyczny trójkąt Pascala.

4 Prawo Pascala (1653), jest jednym z podstawowych praw hydrostatyki: Ciśnienie zewnętrzne przenoszone jest w płynie (cieczy i gazie) znajdującym się w zamkniętym naczyniu jednorodnie we wszystkich kierunkach.

5 Wykorzystanie prawa Pascala
układy hamulcowe (np. samochodów, roweru, tramwaju) działanie urządzeń pneumatycznych (prasa pneumatyczna) pompa hydrauliczna działanie urządzeń hydraulicznych (podnośnik hydrauliczny, młot pneumatyczny) dmuchanie balonów pompowanie dętki, materaca

6 UKŁAD HAMULCOWY SAMOCHODU:
- schemat

7 - zasada działania Aby zatrzymać pojazd kierujący naciska nogą pedał hamulca. Układ dźwigni przenosi i wzmacnia siłę nacisku na tłoczki pompy hamulcowej. Pompa tłoczy nieściśliwy płyn hamulcowy przez przewody hamulcowe do cylinderków. Tłoczki cylinderków naciskają na klocki hamulcowe. Klocki hamulcowe dociskane są do tarcz hamulcowych. Tarcze są zamocowane do piast kół W konsekwencji tarcie Klocków hamulcowych o tarcze powoduje hamowanie kół jezdnych.

8 PRASA HYDRAULICZNA: - model - schemat

9 - zasada działania Prasa hydrauliczna to urządzenie techniczne zwielokrotniające siłę nacisku dzięki wykorzystaniu zjawiska stałości ciśnienia w zamkniętym układzie hydraulicznym. Tłok pompy o powierzchni S1, na który działa siła F1, wywołuje w układzie ciśnienie: Zgodnie z prawem Pascala ciśnienie to rozchodzi się we wszystkich kierunkach i działa ono także na tłok roboczy o powierzchni S2 wywołując siłę F2: Z powyższego wzoru wynika, że siła działająca na tłok roboczy jest tyle razy większa od siły działającej na tłok pompy ile razy powierzchnia tłoka roboczego jest większa od powierzchni tłoka pompy.

10 MŁOT PNEUMATYCZNY: - młot pneumatyczny
Rodzaj przenośnego urządzenia mechanicznego używanego głównie do prac budowlanych, w drogownictwie, w kopalniach. - zasada działania Młot pneumatyczny działa na zasadzie ruchu sprężonego powietrza, które porusza z duża siłą swobodnie zamocowaną końcówką (najczęściej mającą kształt dłuta), mogącą wykonywać ruch posuwisty i kruszyć różnego rodzaju materiały (beton, asfalt, skały itp.)

11 Przypomnienie Jednostką ciśnienia jest 1 Pa (paskal) 1 Pa – to ciśnienie jakie wywiera siła 1N na powierzchnię 1m2 1 Pa jest bardzo małą jednostką ciśnienia, dlatego w praktyce używa się wielokrotności tej jednostki: 1 hektopaskal – 1 hPa = 100 Pa 1 kilopaskal – 1 kPa = Pa 1 megapaskal – 1MPa = Pa Przy ciśnieniu atmosferycznym używane są również następujące jednostki ciśnienia: bar – 1 bar = 105 Pa milibar – 1 mbar = 102 Pa atmosfera – 1 atm = 1013,25 hPa

12 Przykładowe zadania: Zadanie 1. Podaj, jak duża siła działa na duży tłok prasy hydraulicznej, jeżeli na mały tłok działa siła F1 = 80N, a powierzchnie tłoków wynoszą odpowiednio s1 = 3cm2 i s2 = 90cm2. Zadanie 2 Wyznacz, jaką powierzchnię musi posiadać tłok, na którym spoczywa samochód o masie 1200kg, aby został podniesiony siłą 200N działającą na mniejszy tłok o powierzchni 3cm2.

13 Rozwiązanie zadań: Rozwiązanie zadania 1.
Dane: Szukane: F1=80N F2=? S1=3cm2=0,0003m2 S2=90cm2=0,009m2 1. Obliczamy ciśnienie działające na pierwszy tłok: 2. Obliczamy siłę działającą na duży tłok korzystając ze wzoru: Odpowiedź: Na duży tłok działa siła o wartości 2400N

14 Rozwiązanie zadania 2. Dane: Szukane: F1=200N F2=? S1=3cm2=0,0003m2 1. Znając masę samochodu możemy obliczyć siłę F2 działającą na duży tłok ze wzoru na ciężar: 2. Ciśnienia w obu ramionach podnośnika wynoszą: ponieważ p1 = p to 3. Po wymnożeniu stronami otrzymujemy: stąd Odpowiedź: Duży tłok musi mieć powierzchnię 180cm2


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google