Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Matematyka jest miarą wszystkiego. Arystoteles

3 NIERÓWNOŚCI Nie wszystkie zadania da się rozwiązać za pomocą równań. Czasem spotykamy się z sytuacjami, w których należy określić pewną granicę powyżej, lub poniżej której dopuszczamy wartości. Np. ile dorosłych osób ważących średnio 80 kg może jechać windą o dopuszczalnej ładowności 800 kg. Taką windą może jechać jedna, dwie osoby, może nią jechać 10 osób ale 11 to już za dużo. Do rozwiązywania tego typu problemów służą nierówności.

4 CZYM SĄ NIERÓWNOŚCI? Nierównością nazywamy dwa wyrażenia algebraiczne połączone znakiem nierówności ( ; ; ) Przykłady nierówności stopnia pierwszego z jedną niewiadomą: 3x + 4 > 2 2x – 7 < 5x + 1 43x 1,2 3 2x + 0,5

5 ROZWIĄZANIE NIERÓWNOŚCI. Liczba spełnia nierówność, jeżeli po jej podstawieniu za niewiadomą i wykonaniu działań otrzymamy nierówność prawdziwą. Rozwiązaniem nierówności nazywamy każdą liczbę spełniającą nierówność. Nierówność uważamy za rozwiązaną, jeżeli umiemy określić zbiór wszystkich jej rozwiązań. Np. Liczba 2 spełnia nierówność 2x + 3 < 11, gdyż 2 2 + 3 = 7, mamy więc 7 < 11 czyli nierówność jest prawdziwa.

6 ROZWIĄZANIE NIERÓWNOŚCI. Wszystkie liczby spełniające daną nierówność (zbiór rozwiązań nierówności) można przedstawić na osi liczbowej. Np. x > -1 x -1 x < -1 x -1 Zwróć uwagę na kółeczka. Dla nierówności ostrych ( ) jest ono otwarte; dla nierówności nieostrych ( ; ) jest no zamalowane. Kółeczko otwarte oznacza, że dana liczba nie znajduje się w zbiorze rozwiązań nierówności, natomiast zamalowane oznacza, że dana liczba też należy do zbioru rozwiązań nierówności

7 JAK ROZWIĄZAĆ NIERÓWNOŚĆ. Rozwiązując nierówność postępujemy podobnie jak przy rozwiązywaniu równania metodą równań równoważnych, należy jednak pamiętać o jednej ważnej zasadzie: Mnożąc lub dzieląc obie strony nierówności przez liczbę ujemną musimy zmienić zwrot nierówności na przeciwny.

8 PRZYKŁADY. PRZYKŁAD 1. Rozwiąż nierówność: 3x + 4 < 16 3x + 4 < 16 | -4 3x < 12 |: 3 x < 4 Od obu stron nierówności odejmujemy 4 Obie strony nierówności dzielimy przez 3. Dzielimy przez liczbę dodatnią więc zwrot nierówności pozostaje niezmieniony. Rozwiązanie nierówności

9 PRZYKŁADY. PRZYKŁAD 2. Rozwiąż nierówność: -3x + 4 < 16 -3x + 4 < 16 | -4 -3x < 12 | : -3 x > -4 Od obu stron nierówności odejmujemy 4 Obie strony nierówności dzielimy przez -3. Dzielimy przez liczbę ujemną więc zwrot nierówności zmieniamy na przeciwny Rozwiązanie nierówności

10 PRZYKŁADY. PRZYKŁAD 3. Rozwiąż nierówność: 3(x – 9) – 4 2(3x – 1) 0 3x – 27 - 24x + 8 0 3x – 24x -8 + 27 -21x 19 | : (-21) x Obie strony nierówności mnożymy przez 12. Zwrot nierówności bez zmian. Mnożymy wyrażenia w nawiasach. Przenosimy liczby na drugą stronę nierówności zmieniając ich znak na przeciwny. Obie strony nierówności dzielimy przez -21. Zwrot nierówności zmieniamy na przeciwny. Rozwiązanie nierówności

11 SZCZEGÓLNE PRZYPADKI NIERÓWNOŚCI. Nie zawszę zbiór rozwiązań nierówności da się przedstawić na osi liczbowej. Podobnie jak w przypadku równań istnieją nierówności, które nie mają rozwiązań oraz takie, które spełnia każda liczba. Przykład nierówności, której nie spełnia żadna liczba: 2x – 1 > 2x Przykład nierówności, którą spełnia każda liczba: 2x + 1 > 2x

12 PRZYKŁADOWE ZADANIA. ZADANIE 1. Zapisz za pomocą nierówności zaznaczony zbiór rozwiązań. Kółko przy 300 jest zamalowane, więc nierówność musi być nieostra, strzałka oznaczająca zbiór rozwiązań jest skierowana w lewo, więc musimy użyć symbolu mniejszy lub równy: x 300

13 PRZYKŁADOWE ZADANIA. ZADANIE 2. Na podstawie tekstu zapisz odpowiednią nierówność: Jajka kosztowały po x zł za sztukę. Przed Wielkanocą podrożały o 10 groszy i za 6 sztuk płaciło się więcej niż przedtem za 8. 8x – cena ośmiu jajek przed podwyżką (x + 0,1) – cena jajek po podwyżce 6(x + 0,1) – cena sześciu jajek po podwyżce Szukana nierówność: 8x < 6(x + 0,1)

14 PRZYKŁADOWE ZADANIA. ZADANIE 3. Jaka jest najmniejsza liczba całkowita spełniająca nierówność -x + 4 > -3(x -1) Rozwiązujemy nierówność: -x + 4 > -3(x -1) -x + 4 > -3x + 3 -x + 3x > 3 – 4 2x > -1 | : 2 x > -0,5 Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą tą nierówność jest 0.

15 PRZYKŁADOWE ZADANIA. ZADANIE 4. Wskaż wszystkie liczby całkowite spełniające jednocześnie nierówność 6x + 2 -4 oraz -5x – 23 -28. Rozwiązujemy obie nierówności: 6x + 2 -4 | -2-5x – 23 -28 | +23 6x -6 | : 6-5x -5 | : -5 x -1x 1 Zaznaczamy wspólną część obu rozwiązań na osi liczbowej. Liczby całkowite spełniające jednocześnie obie nierówności to: -1; 0; 1.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google