Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalizacja Komitetu Miejsce EKES-u w systemie instytucjonalnym UE KOMISJA EUROPEJSKA RADA UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalizacja Komitetu Miejsce EKES-u w systemie instytucjonalnym UE KOMISJA EUROPEJSKA RADA UE."— Zapis prezentacji:

1

2 Lokalizacja Komitetu

3 Miejsce EKES-u w systemie instytucjonalnym UE KOMISJA EUROPEJSKA RADA UE

4 Kto zasiada w EKES-ie? Wg Traktatu Rzymskiego z 1957r.: Przedstawiciele różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego Wg Traktatu Nicejskiego z 2000 r.: Przedstawiciele różnych gospodarczych i społecznych grup zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego

5 Co to jest zorganizowane społeczeństwo obywatelskie? Organizacje przedstawicieli producentów, rolników, pracowników, wolnych zawodów, gospodarki społecznej, konsumentów i inne organizacje pozarządowe; Cechą charakterystyczną zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego jest rola pośrednika między administracją publiczną a obywatelami.

6 Jak wygląda EKES ? Jest to zgromadzenie 344 przedstawicieli pochodzących z 27 państw członkowskich UE Członkowie posiadają 4-letni, odnawialny mandat Są oni mianowani przez Radę UE w oparciu o listy sporządzane przez rządy krajowe

7 Zgromadzenie podzielone na 3 GRUPY Grupa I - Pracodawcy Sektor publiczny i prywatny w przemyśle, handlu, finansach itp. (duże przedsiębiorstwa); Grupa II – Pracownicy Ogólnokrajowe związki zawodowe; Grupa III – Inne podmioty Rolnicy, konsumenci, rzemieślnicy i MŚP, gospodarka społeczna, społeczne i ekologiczne organizacje pozarządowe, wolne zawody itp.

8 Organy decyzyjne EKES-u Prezydencja Prezydium Zgromadzenie Plenarne

9 Organy robocze EKES-u Sześć sekcji specjalistycznych … Wspólny rynek, produkcja, konsumpcja Transport, energia, infrastruktura, społeczeństwo informacyjne Rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska Unia gospodarcza i walutowa, spójność gospodarcza i społeczna Zatrudnienie, sprawy społeczne i obywatelstwo Stosunki zewnętrzne

10 Organy robocze EKES-u … i cztery nowsze organy Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku Centrum Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju Centrum Monitorowania Rynku Pracy Członków Komitetu i poszczególne organy robocze wspiera w ich pracy Sekretariat Generalny

11 Działalność EKES-u Zadaniem Komitetu jest wydawanie opinii (ok. 150 rocznie) Wg Traktat u Rzymski ego z 1957 r. z Komitetem mogą konsultować się Rada lub Komisja Europejska; Wg Traktat u Amsterdamski ego z 1997 r. z Komitetem mogą konsultować się Rada, Komisja Europejska oraz Parlament Europejski. Konsultacje są obowiązkowe bądź opcjonalne

12 Działalność EKES-u Ponadto EKES: posiada prawo inicjatywy może wydawać opinie rozpoznawcze może podejmować się roli mediatora i promotora dialogu społecznego

13 Metody pracy W celu wydania opinii sekcje specjalistyczne tworzą w większości przypadków grupy analityczne ze sprawozdawcą Nieustające poszukiwanie dynamicznego kompromisu Konstruktywna dyskusja oparta na fachowej wiedzy Głosowanie na forum sekcji, później zaś na sesji plenarnej

14 Rytm pracy 9 sesji plenarnych rocznie Każda z 6 sekcji specjalistycznych zbiera się zazwyczaj raz w miesiącu Każda grupa analityczna zbiera się maksimum trzy razy

15 Komitet mediatorem dialogu społecznego Regularne kontakty i współpraca z sieciami krajowych rad ekonomiczno- społecznych i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego n a szczeblu Unii Europejskiej; w państwach członkowskich i innych państwach europejskich; w państwach partnerstwa eurośródziemnomorskiego (EUROMED); w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP); w państwach Mercosur u i innych państwach Ameryki Łacińskiej; w Indiach, Chinach itp.

16 Zadania na przyszłość Zoptymalizowanie roli Komitetu jako organu doradczego przy Parlamencie Europejskim, Radzie i Komisji Europejskiej poprzez zacieśnianie współpracy; Poprawa reprezentatywności i wiarygodności EKES-u jako instytucjonalnego przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego; Wzmocnienie obecności EKES-u w debacie na temat przyszłości Europy.

17 EKES: elementy decydujące o jego znaczeniu Wielkie zasoby wiedzy fachowej Poszukiwanie konsensusu (konsensus dynamiczny) Funkcja pośrednika między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami Rzeczywisty wpływ na proces prawodawczy Unii Europejskiej

18 Funkcja doradcza oraz dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego… …czynią z EKES-u jednego z najaktywniejszych uczestników i promotorów … … DEMOKRACJI UCZESTNICZĄCEJ.

19 Dimitris N. Dimitriadis, Grecja, Gr. I Jillian van Turnhout, Irlandia, Gr. III Alexander-Michael Graf von Schwerin, Niemcy, Gr. II Przewodniczący Wiceprzewodniczący

20 Grupa I, pracodawcy: Henri MALOSSE (Francja) Grupa II, pracownicy: Mario SEPI (Włochy) Grupa III, inne podmioty: Staffan NILSSON (Szwecja) Przewodniczący grup

21 Rue Belliard 99, 1040 Bruksela http://www.eesc.europa.eu tel.:+32.2.546.90.11 faks: +32.2.513.48.93


Pobierz ppt "Lokalizacja Komitetu Miejsce EKES-u w systemie instytucjonalnym UE KOMISJA EUROPEJSKA RADA UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google