Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia ITTI w międzynarodowych pracach badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa Witold Hołubowicz Warszawa, 16.03.2010 www.itti.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia ITTI w międzynarodowych pracach badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa Witold Hołubowicz Warszawa, 16.03.2010 www.itti.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia ITTI w międzynarodowych pracach badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa Witold Hołubowicz Warszawa,

2 ITTI – podstawowe informacje
Misja wykonywanie niezależnego od producentów doradztwa w zakresie telekomunikacji i informatyki oraz aspektów biznesowych obu tych dziedzin prace badawcze (stosowane) dotyczące informatyki i telekomunikacji oraz projekty interdyscyplinarne realizowane z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych i telekomunikacyjnych Fakty firma założona w 1996 r. zatrudnienie: ok. 60 osób przychody w 2009 r. ok. 7,5 mln PLN wszystkie udziały są własnością partnerów ITTI nagroda „Kryształowej Brukselki” (2006 r.) – dot. 6 PR UE Lider przedsiębiorczości w Wielkopolsce (2008 r.) Nagroda Polskiego Towarzystwa Informatycznego za innowacyjność (2009 r.) Nagroda Ministra ON za działalność naukową w obszarze technologii obronnych (2009 r.) certyfikaty: PRINCE2, ITIL Foundation, BS7799, TOGAF

3 Projekty doradcze ITTI (wybrane)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Prace doradczo-konsultingowe związane z budową, rozbudową i wdrożeniem systemów informatycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wsparcie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy realizacji projektu wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG/EUPOS w zakresie: administrowania, rozliczania oraz nadzoru technicznego Główny Urząd Statystyczny, Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej Pomoc w przygotowaniu i realizacji projektu nr 90. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) w latach 2008 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tj. opracowanie dokumentacji projektu i przeprowadzenie szkoleń oraz pomoc w realizacji projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Analiza technologii Contact Center oraz audyt systemu CC "Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 h na dobę" funkcjonującego na Podlasiu i przygotowanie rekomendacji, założeń technicznych i technologicznych oraz wymagań funkcjonalnych do systemu CC Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Ministerstwo Finansów Wsparcie Zamawiającego w procesie przygotowania do wdrożenia i uruchomienia projektu e-Deklaracje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wykonanie studium wykonalności projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" Urząd Morski w Gdyni Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego Komenda Główna Straży Granicznej Świadczenie usług konsultingowych w zakresie wsparcia projektów realizujących systemy informatyczne Straży Granicznej

4 Projekty badawczo-rozwojowe ITTI 7-y Program Ramowy
TALOS - Transportable Autonomous patrol for Land bOrder Surveillance system (FP7/SEC) Rola ITTI – zbieranie wymagań, opracowanie scenariuszy, metryk, aspekty telekomunikacyjne (QoS, niezawodność), procedury testowe SECRICOM - Seamless Communication for Crisis Management (FP7/SEC) Rola ITTI – analiza i projektu systemu, aspekty telekomunikacji bezprzewodowej, IPv6, analiza zagrożeń SICMA - Simulation of Crisis Management Activities (FP7/SEC) Rola ITTI – wymagania na system, projekt systemu, integracja, walidacja i testy, opracowanie narzędzi do symulacji działania procedur ASPIS - Autonomous Surveillance in Public transport Infrastructure Systems (FP7/Transport) Rola ITTI – opracowanie modułu przetwarzania danych z sensorów oraz interfejsów użytkownika INSPIRE - INcreasing Security and Protection through Infrastructure REsilience –(FP7/ICTSEC) Rola ITTI – zbieranie wymagań, systemy wspomagania decyzji, walidacja i weryfkacja

5 Projekty badawczo-rozwojowe ITTI Programy EDA
UAV simulation testbed (finansowany przez EDA) Rola ITTI – analiza zapotrzebowania na rozproszone środowisko testowe dla systemów UAV; opracowanie ontologii oraz repozytorium środowisk testowych UAV; projekt sieci teleinformatycznej AUDIS - Acoustic Urban Threat Detector for Improved Surveillance Capabilities (JIP-FP) Rola ITTI – zbieranie wymagań na system, projekt i implementacja modułu eksploatacyjnego dane ATHENA - Asymmetric Threat Environment Analysis (JIP-FP) Rola ITTI – przygotowanie koncepcji federacji modeli, opracowanie modułu IDS, przygotowanie demonstratora CARDINAL - CApability study to investigate the essential man-machine Relationship for improved Decision making IN urbAn miLitary operations (JIP-FP) Rola ITTI – zbieranie wymagań użytkowników, udział w projektowaniu i implementacji aplikacji typu AI, udział w opracowaniu stacji roboczej SIMS - Smart Information for Mission Success (JIP-FP) Rola ITTI – zbieranie wymagań użytkowników, projekt i implementacja ontologii i bazy wiedzy, implementacja platformy integracyjnej

6 Projekty badawczo-rozwojowe ITTI Studia NIAG
SG98 – M&S for Civil Emergency Planning Obszar prac ITTI – symulatory działania procedur, aspekty interoperacyjności SG115 - NEC Infrastructure for dissemination of ISR data to the Field Commanders Obszar prac ITTI – infrastruktura NEC w ostatniej mili, model NAF, aspekty interoperacyjności SG121 - Technologies for Monitoring and Tracking for Situation awareness in Urban Areas Obszar prac ITTI – techniki zarządzanie informacją, przepływ danych, aspekty interoperacyjności SG137 – Enhancing NATO Interoperability Obszar prac ITTI – aspekty telekomunikacyjne oraz zarządzania informacją

7 Projekty badawczo-rozwojowe ITTI PASR i programy krajowe
CITRINE – Common Intelligence and Traceability for Rescues and IdentificatioN opErations Projekt w ramach programu PASR (Preliminary Action for Security Research) Rola ITTI – projekt i implementacja narzędzia do planowania na potrzeby organizacji typu NGO (Non Governmental Organisation) na poziomie kwatery głównej Model zagrożeń dla aglomeracji miejskiej Projekt badawczy zamawiany Rola ITTI – implementacja GUI; wizualizacja 3D; architektura systemu telekomunikacyjnego Symulator procedur w sytuacjach kryzysowych Projekt w ramach programu Inicjatywa Technologiczna (INITECH) ITTI opracowuje symulator do procedur w sytuacjach kryzysowych

8 Korzyści dla ITTI Możliwość prowadzenia badań w interesujących dziedzinach Rozwój prototypów produktów Współpraca z partnerami z innych krajów oraz w Polsce Dostęp do wiedzy o programach i projektach realizowanych pod przewodnictwem KE, EDA, NATO Współpraca z użytkownikami końcowymi z różnych krajów (w tym w Polsce) Rozwój pracowników (merytoryczny i ogólny) Propozycje tematów badawczo-rozwojowych i doradczych, które można realizować na rynku krajowym

9 Wyzwania i ograniczenia dla ITTI
Przygotowywanie nowych proposali – czasochłonne i kosztowne Dostęp do informacji niejawnych – wymagane spore nakłady z punktu widzenia SME Materiały „wojskowe” (np. biblioteka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) – ograniczony dostęp dla instytucji cywilnych Dostęp do użytkowników końcowych – bardzo cenne wsparcie MON Uczestnictwo w różnych inicjatywach NATO, EDA, KE wymaga sporych nakładów, np.: Industrial Mission Group for Security (IMG-S) Public Safety Communications Europe (PSCE) EDA CapTech NATO Industrial Advisory Group CWID, Belcoast, MAJIIC

10 Czynniki sprzyjające znacznemu udziałowi SME w projektach
Preferencyjne warunki finansowe dla SME – np. premia za przygotowania wniosku (proposala), częściowe dofinansowanie wkładu własnego Formalny wymóg obecności SME w każdym konsorcjum i/lub ewentualnie progowy udział w budżecie Uznawanie dorobku w cywilnych projektach R&D z EU jako liczący się w EDA i odwrotnie Możliwość grantów w celu nawiązania kontaktu z partnerami

11 Podsumowanie SME generalnie rzadko dostrzegają krótkoterminowe korzyści z udziału w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych Nakłady na pozyskanie tego typu projektów są stosunkowo duże z punktu widzenia SME Pożądane rozszerzenie mechanizmów wspomagających udział SME w projektach Warto poszukiwać synergii pomiędzy inicjatywami krajowymi i międzynarodowymi ITTI deklaruje swój aktywny udział w zakresie zwiększania roli SME w międzynarodowych projektach badawczych

12 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Doświadczenia ITTI w międzynarodowych pracach badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa Witold Hołubowicz Warszawa, 16.03.2010 www.itti.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google