Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 1 Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem Preparatory Action on Security Research (PASR) Wzrost.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 1 Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem Preparatory Action on Security Research (PASR) Wzrost."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 1 Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem Preparatory Action on Security Research (PASR) Wzrost potencjału Europejskiego w Zakresie Badań nad Bezpieczeństwem Enhancement of the European Industrial Potential in the Field of Security Research Jacek Ronda Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

2 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 2 Główne Cechy PASR Inicjatywa poza VI Programem Ramowym Czas trwania akcji 3 lata, 2004-2006, Planowany budżet Euro 65M – E 15M na rok 2004, – E 13M dla Konkurs projektów z E 2M przeznaczonymi dla Konkurs działań wspomagających

3 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 3 Wdrażanie PASR Racjonalne uzasadnienie, zawartość, plan pracy i spodziewane korzyści: –the Commission Communication (adopted on 3/2/2004) Towards a programme to advance European security through Research & Technology (COM(2004)72). –Commission Decision (including an Annex) on the implementation of the Preparatory Action on the Enhancement of the European industrial potential in the field of Security research (2004/213/EC)

4 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 4 Przyjmowanie zgłoszeń zakończono w czerwcu 2004, Wybrano do realizacji: 8 projektów i kilka akcji wspomagających –Projekty realizowane w czasie od 1 do 2 lat –Działania wspomagające realizowane w czasie od 0.5 do 3 lat PASR Pierwszy Konkurs

5 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 5 Działania i technologie pozwalające na lepszą ocenę sytuacji kryzysowej, Optymalizacja bezpieczeństwa Zabezpieczenia systemów sieciowych Zabezpieczenie przed atakami terrorystycznymi –Bio-terroryzmem, –Działanie w wypadkach z udziałem substancji biologicznych, chemicznych i radioaktywnych Polepszenie zarządzania kryzysowego Osiągnięcie stanu pełnego współdziałania systemu systemów (interoperability) Integracja systemów informacyjnych i komunikacyjnych. PRIORYTETY Badawcze w PASR

6 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 6 Projekty powinny –wspomagać wykonanie misji odpowiednich służb kryzysowych – i/lub być związane z osiągnięciem interoperacyjności systemu systemów, – i/lub być zorientowane na zabezpieczenie obywateli Otrzymane wyniki powinny być rzeczywiste i wartościowe Zadania powinny być adresowane do wielu dyscyplin badawczych i obszarów zastosowań, Projekty powinny angażować końcowych odbiorców systemów bezpieczeństwa Projekty powinny być adresowane do jednego priorytetu lub kilku priorytetów Wymagania stawiane projektom

7 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 7 Cel: identyfikacja głównych zagrożeń dla Europy Atakami poprzez granice lądowe i morskie, Analiza zagrożeń uwzględniająca integralność EU Gromadzenie i analiza informacji na temat zagrożeń, Wymiana informacji ogólnie dostępnych i zastrzeżonych (informacje służb specjalnych) –Uwaga ograniczenie do 2007: nieograniczona wymiana informacji zastrzeżonych w obszarze tylko jednego kraju Rozwój i wdrażenie pomysłów i technologii nadzoru granic i nieruchomości Lepsza ocena sytuacji kryzysowej

8 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 8 Systemy sieciowe: –systemy użyteczności publicznej, systemy transportowe, sieci handlowe i businessowe, –komunikacja między systemami informacyjnymi, Cel: –analiza bezpieczeństwa, –analiza wrażliwości elementów systemu, –identyfikacja wzajemnych zależności dla określenia sposobów wdrażania zabezpieczeń przeciw zagrożeniom elektronicznym i fizycznym, Optymalizacja bezpieczeństwa i zabezpieczenia systemów sieciowych

9 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 9 Identyfikacja i określenie priorytetów zaopatrzenia w materiały i informacje dla walki i zabezpieczenia przed terroryzmem, Wdrożenie rozwiązań technologicznych dla wykrywania zagrożeń, identyfikacji zagrożeń, zabezpieczenia i neutralizacji zagrożeń, Wdrożenie rozwiązań technologicznych dla wykrywania skażeń i likwidacji niebezpiecznych substancji, Zabezpieczenie przed atakami terrorystycznymi

10 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 10 Cel: Projekty w tym zakresie powinny być dedykowane –Aspektom operacyjnym i technologicznym zarządzania w sytuacjach kryzysowych, –Zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, –Osiąganiu gotowości operacyjnej, –Zarządzaniu w stanach kryzysowych, –Rozwojowi narzędzi do zarządzania informacją ogólnie dostępną, –Modelom ułatwiającym skuteczną integrację rozmaitych stanów zagrożenia –Modelom ułatwiającym współdziałanie służb zarządzania kryzysowego. Polepszenie zarządzania kryzysowego

11 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 11 Cel : Rozwój i wdrożenie pomysłów na osiągnięcie stanu współdziałania systemu systemów oraz łączenia w klastry istniejących zasobów informacyjnych (tzn. oprogramowanie plus bazy danych) z nowymi zasobami, Rozwój i wdrożenie pomysłów na organizację międzynarodowego systemu systemów i standaryzacje przedsięwzięć w tym zakresie, Należy zwrócić uwagę na niezawodność systemu, aspekty organizacyjne, ochronę poufności i integralność informacji, Osiągnięcie stanu współdziałania (interoperability) systemu systemów informacyjnych i zarządzania

12 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 12 Tworzenie grafów dotyczących realizacji badań, rozwoju i wdrożeń, analiza ścieżek krytycznych, Działania związanie z normalizacją i standaryzacją systemów i materiałów, Rozpowszechnianie, tworzenie sieci użytkowników i koordynacja działań, Działania związane z zaspokojeniem potrzeb w zakresie podniesienia bezpieczeństwa obywateli i społeczeństwa EU, Działania wspomagające

13 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 13 Jawność. w ocenie i wyborze projektów, Równość. Wszystkie projekty są traktowane jednakowo i niezależnie od tożsamości autorów projektu. Bezstronność. Wszystkie projekty są traktowane bezstronnie i na podstawie przedstawionej dokumentacji. Skuteczność i szybkość. Procedury oceny są szybkie i zapewniają wybór projektów najlepszych pod względem: wykorzystania środków publicznych, i spełnienia wymagań formalnych szczegółowo określonych dla PASR. Podstawowe kryteria oceny: jakość i zasady etyczne. Zasady oceny projektów

14 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 14 Pięć kryteriów oceny: –Zgodność projektu z wytycznymi dotyczącymi PASR, –Wzrost konkurencyjności przemysłu europejskiego i wykorzystanie potencjału europejskiego, –Doskonałość naukowa i technologiczna, –Wkład wyników projektu do rzeczywistego wzrostu bezpieczeństwa –Budowa skutecznego partnerstwa końcowego użytkownika, przemysłu i nauki, –Zdolność konsorcjum do wykonania projektu, zarządzania, zabezpieczenia poufności informacji związanych z projektem, zapewnienie praw własności intelektualnych, Procedura oceny

15 Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 15 Ocena sytuacji kryzysowej, Optymalizacja bezpieczeństwa z zabezpieczenia systemów sieciowych, Zabezpieczenie przed atakami terrorystycznymi (włącznie z bio- terroryzmem i wypadkami z udziałem substancji biologicznych, chemicznych i radioaktywnych) Polepszenie zarządzania kryzysowego (z uwzględnieniem ewakuacji, operacji poszukiwania, operacji ratowania, wykrywania i likwidacji substancji niebezpiecznych) Osiąganie stanów pełnego współdziałania systemu systemów informacyjnych i komunikacyjnych Wykorzystanie wyników badań i wdrożeń technologicznych, wspomaganie innowacji i transfer technologii Eksperci techniczni ( doświadczenie zawodowe ekspertów)


Pobierz ppt "Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 1 Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem Preparatory Action on Security Research (PASR) Wzrost."

Podobne prezentacje


Reklamy Google