Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 1 Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem Preparatory Action on Security Research (PASR) Wzrost.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 1 Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem Preparatory Action on Security Research (PASR) Wzrost."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Warszawska PASR, Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem Preparatory Action on Security Research (PASR) Wzrost potencjału Europejskiego w Zakresie Badań nad Bezpieczeństwem Enhancement of the European Industrial Potential in the Field of Security Research Jacek Ronda Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

2 Politechnika Warszawska PASR, Główne Cechy PASR Inicjatywa poza VI Programem Ramowym Czas trwania akcji 3 lata, , Planowany budżet Euro 65M – E 15M na rok 2004, – E 13M dla Konkurs projektów z E 2M przeznaczonymi dla Konkurs działań wspomagających

3 Politechnika Warszawska PASR, Wdrażanie PASR Racjonalne uzasadnienie, zawartość, plan pracy i spodziewane korzyści: –the Commission Communication (adopted on 3/2/2004) Towards a programme to advance European security through Research & Technology (COM(2004)72). –Commission Decision (including an Annex) on the implementation of the Preparatory Action on the Enhancement of the European industrial potential in the field of Security research (2004/213/EC)

4 Politechnika Warszawska PASR, Przyjmowanie zgłoszeń zakończono w czerwcu 2004, Wybrano do realizacji: 8 projektów i kilka akcji wspomagających –Projekty realizowane w czasie od 1 do 2 lat –Działania wspomagające realizowane w czasie od 0.5 do 3 lat PASR Pierwszy Konkurs

5 Politechnika Warszawska PASR, Działania i technologie pozwalające na lepszą ocenę sytuacji kryzysowej, Optymalizacja bezpieczeństwa Zabezpieczenia systemów sieciowych Zabezpieczenie przed atakami terrorystycznymi –Bio-terroryzmem, –Działanie w wypadkach z udziałem substancji biologicznych, chemicznych i radioaktywnych Polepszenie zarządzania kryzysowego Osiągnięcie stanu pełnego współdziałania systemu systemów (interoperability) Integracja systemów informacyjnych i komunikacyjnych. PRIORYTETY Badawcze w PASR

6 Politechnika Warszawska PASR, Projekty powinny –wspomagać wykonanie misji odpowiednich służb kryzysowych – i/lub być związane z osiągnięciem interoperacyjności systemu systemów, – i/lub być zorientowane na zabezpieczenie obywateli Otrzymane wyniki powinny być rzeczywiste i wartościowe Zadania powinny być adresowane do wielu dyscyplin badawczych i obszarów zastosowań, Projekty powinny angażować końcowych odbiorców systemów bezpieczeństwa Projekty powinny być adresowane do jednego priorytetu lub kilku priorytetów Wymagania stawiane projektom

7 Politechnika Warszawska PASR, Cel: identyfikacja głównych zagrożeń dla Europy Atakami poprzez granice lądowe i morskie, Analiza zagrożeń uwzględniająca integralność EU Gromadzenie i analiza informacji na temat zagrożeń, Wymiana informacji ogólnie dostępnych i zastrzeżonych (informacje służb specjalnych) –Uwaga ograniczenie do 2007: nieograniczona wymiana informacji zastrzeżonych w obszarze tylko jednego kraju Rozwój i wdrażenie pomysłów i technologii nadzoru granic i nieruchomości Lepsza ocena sytuacji kryzysowej

8 Politechnika Warszawska PASR, Systemy sieciowe: –systemy użyteczności publicznej, systemy transportowe, sieci handlowe i businessowe, –komunikacja między systemami informacyjnymi, Cel: –analiza bezpieczeństwa, –analiza wrażliwości elementów systemu, –identyfikacja wzajemnych zależności dla określenia sposobów wdrażania zabezpieczeń przeciw zagrożeniom elektronicznym i fizycznym, Optymalizacja bezpieczeństwa i zabezpieczenia systemów sieciowych

9 Politechnika Warszawska PASR, Identyfikacja i określenie priorytetów zaopatrzenia w materiały i informacje dla walki i zabezpieczenia przed terroryzmem, Wdrożenie rozwiązań technologicznych dla wykrywania zagrożeń, identyfikacji zagrożeń, zabezpieczenia i neutralizacji zagrożeń, Wdrożenie rozwiązań technologicznych dla wykrywania skażeń i likwidacji niebezpiecznych substancji, Zabezpieczenie przed atakami terrorystycznymi

10 Politechnika Warszawska PASR, Cel: Projekty w tym zakresie powinny być dedykowane –Aspektom operacyjnym i technologicznym zarządzania w sytuacjach kryzysowych, –Zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, –Osiąganiu gotowości operacyjnej, –Zarządzaniu w stanach kryzysowych, –Rozwojowi narzędzi do zarządzania informacją ogólnie dostępną, –Modelom ułatwiającym skuteczną integrację rozmaitych stanów zagrożenia –Modelom ułatwiającym współdziałanie służb zarządzania kryzysowego. Polepszenie zarządzania kryzysowego

11 Politechnika Warszawska PASR, Cel : Rozwój i wdrożenie pomysłów na osiągnięcie stanu współdziałania systemu systemów oraz łączenia w klastry istniejących zasobów informacyjnych (tzn. oprogramowanie plus bazy danych) z nowymi zasobami, Rozwój i wdrożenie pomysłów na organizację międzynarodowego systemu systemów i standaryzacje przedsięwzięć w tym zakresie, Należy zwrócić uwagę na niezawodność systemu, aspekty organizacyjne, ochronę poufności i integralność informacji, Osiągnięcie stanu współdziałania (interoperability) systemu systemów informacyjnych i zarządzania

12 Politechnika Warszawska PASR, Tworzenie grafów dotyczących realizacji badań, rozwoju i wdrożeń, analiza ścieżek krytycznych, Działania związanie z normalizacją i standaryzacją systemów i materiałów, Rozpowszechnianie, tworzenie sieci użytkowników i koordynacja działań, Działania związane z zaspokojeniem potrzeb w zakresie podniesienia bezpieczeństwa obywateli i społeczeństwa EU, Działania wspomagające

13 Politechnika Warszawska PASR, Jawność. w ocenie i wyborze projektów, Równość. Wszystkie projekty są traktowane jednakowo i niezależnie od tożsamości autorów projektu. Bezstronność. Wszystkie projekty są traktowane bezstronnie i na podstawie przedstawionej dokumentacji. Skuteczność i szybkość. Procedury oceny są szybkie i zapewniają wybór projektów najlepszych pod względem: wykorzystania środków publicznych, i spełnienia wymagań formalnych szczegółowo określonych dla PASR. Podstawowe kryteria oceny: jakość i zasady etyczne. Zasady oceny projektów

14 Politechnika Warszawska PASR, Pięć kryteriów oceny: –Zgodność projektu z wytycznymi dotyczącymi PASR, –Wzrost konkurencyjności przemysłu europejskiego i wykorzystanie potencjału europejskiego, –Doskonałość naukowa i technologiczna, –Wkład wyników projektu do rzeczywistego wzrostu bezpieczeństwa –Budowa skutecznego partnerstwa końcowego użytkownika, przemysłu i nauki, –Zdolność konsorcjum do wykonania projektu, zarządzania, zabezpieczenia poufności informacji związanych z projektem, zapewnienie praw własności intelektualnych, Procedura oceny

15 Politechnika Warszawska PASR, Ocena sytuacji kryzysowej, Optymalizacja bezpieczeństwa z zabezpieczenia systemów sieciowych, Zabezpieczenie przed atakami terrorystycznymi (włącznie z bio- terroryzmem i wypadkami z udziałem substancji biologicznych, chemicznych i radioaktywnych) Polepszenie zarządzania kryzysowego (z uwzględnieniem ewakuacji, operacji poszukiwania, operacji ratowania, wykrywania i likwidacji substancji niebezpiecznych) Osiąganie stanów pełnego współdziałania systemu systemów informacyjnych i komunikacyjnych Wykorzystanie wyników badań i wdrożeń technologicznych, wspomaganie innowacji i transfer technologii Eksperci techniczni ( doświadczenie zawodowe ekspertów)


Pobierz ppt "Politechnika Warszawska PASR, 2004.12.06 1 Akcja Przygotowawcza do Programu Badań nad Bezpieczeństwem Preparatory Action on Security Research (PASR) Wzrost."

Podobne prezentacje


Reklamy Google