Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowo - Handlowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowo - Handlowe"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowo - Handlowe
ELJOT Przygotowali:

2 Plan prezentacji Opis organizacji Diagnoza stanu Obszar badań
Rozpoznanie problemu Ustalenie przyczyn problemu Szczegółowe sformułowanie problemu Ustalenie przyczyn Burza mózgów Wdrożenie jednego z wariantów rozwiązań Wnioski i uwagi końcowe Wykaz zastosowanych metod i technik Literatura

3 Opis organizacji Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe „ELJOT” ZPChr rozpoczęło swoją działalność w 1980 r. podejmując produkcję w branży metalowej. Forma organizacyjno prawna: działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną. W oparciu o posiadany park maszynowy zakład prowadzi produkcję w trzech podstawowych działach: Produkcja obudów kotwiowych Produkcja pomp strażackich Produkcja usługowa.

4 Przedmiot działalności
Rzeczywistym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja złączy, śrub oraz pomp i sprężarek.

5 Zadania i cele Zdobywanie klientów jakością i elastycznością,
Jakość jako zasada: każdy detal, doradztwo, obsługa, terminowość, dyspozycyjność. Dostarczanie jak najszerszej grupie odbiorców niezawodnego sprzętu i wyrobów. Wykorzystywanie uwag i doświadczeń klientów do ciągłego doskonalenia. Prawidłowe i szybkie rozpoznanie potrzeb klienta, Doskonalenie współpracy z dostawcami Unikanie błędów a nie ich usuwanie Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 Szkolenie załogi

6 Struktura Organizacją kieruje właściciel, wyznaczając bieżące cele, kierunki w zakresie poszczególnych działów. Wszyscy uczestnicy procesów poruszają się w swoich działach zgodnie z przypisanymi diagramami i opisami procedur.

7 Opis organizacji

8 Ludzie W przedsiębiorstwie ELJOT zatrudnionych jest 67 pracowników na stanowiskach robotniczych m.in.: Księgowy Kierowca-zaopatrzeniowiec Pracownik gospodarczy Spec. Zasobów materiałowo - magazynowych Szef produkcji Pielęgniarka Ślusarz Monter wyrobów Operator automatu tokarskiego Gwinciarz Kowacz – krajacz Praser Mechanik maszyn i urządzeń Tokarz Frezer Elektromechanik A także 10 osób zatrudnionych na stanowiskach takich jak: księgowy, specjalista kadr i płac, specjalista ds. handlu i marketingu oraz specjalista kontroli jakości.

9 Technologia Forma posiada park maszynowy na który składają się: tokarki konwencjonalne, tokarki i centra frezarskie sterowane numerycznie - CNC, elektrodrążarka, frezarki konwekcyjne, kuźniarka, prasy, walcarki do gwintów, wyposażenie laboratorium pomiarowego, środki transportu.

10 Technologia Procesy realizowane w organizacji:
Procesy technologiczne (proces produkcji motopomp, proces produkcji obudowy kotwiowej) Procesy transportowe Procesy magazynowania Procesy pomiarowo-kontrolne

11

12 Technologia – produkcja motopompy
Miesiąc Liczba zleceń Liczba zleceń zrealizowanych Liczba opóźnień dostaw wyrobów gotowych Liczba opóźnień dostaw materiałów styczeń 200 10 8 luty 180 18 4 marzec 190 21 7 kwiecień 150 5 maj 250 24 czerwiec 23 lipiec 300 45 30 sierpień 100 17 wrzesień 160 35 3 październik 220 listopad 13 grudzień suma 2380 2370 224 102 %z całości - 99,6% 9,4% 4,3% Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów pochodzących z PPUH ELJOT: „Karta niezgodności”, „Rejestr wyrobów”, „Karta kontrolna”, „Harmonogram dostaw”

13 Otoczenie - klienci

14 Otoczenie - dostawcy

15 Diagnoza stanu Opóźnienia w dostawach wyrobów gotowych (motopomp) do klienta. Opóźnienia w dostawach materiałów używanych w procesie produkcji (przez dostawców).

16 Ogólne sformułowanie problemu
Zmniejszenie liczby opóźnień w dostawach wyrobu gotowego – motopompy do klienta o 35% do końca roku 2012.

17 Obszar badań Obszarem badań jest proces produkcji motopomp a także proces ich dostawy do klienta. Obejmuje on wszystkie komórki organizacji. Realizacja procesu oparta jest o sprawdzoną metodę stanowiskową. Poszczególnym operacjom technologicznym: prace tokarskie prace frezarskie prace elektryczne prace szlifierskie prace montażowe prace badawcze prace ślusarsko-spawalnicze, przypisane są instrukcje robocze zapewniające właściwą realizację produkcji.

18 Schemat blokowy - produkcja
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu: „Produkcja motopomp PRD POM 000” z Księgi Jakości.

19 Rozpoznanie problemu – arkusze badawcze
Miesiąc Produkty wadliwe Brak pracownika Awaria maszyny Materiały o złej jakości Inne styczeń 5 luty 8 4 6 marzec 13 2 kwiecień maj 10 czerwiec 9 11 1 lipiec 16 3 14 sierpień wrzesień 21 październik listopad grudzień suma 111 22 45 42 %wszystkich błędów 49,6% 9,8% 20,1% 18,8% 1,8% Źródło: Opracowanie własne w oparciu o analizę dokumentów i raportów z PPUH ELJOT

20 Rozpoznanie problemu - diagram Ishikawy (1)
Za pomocą diagramu Ishikawy przedstawimy graficznie wzajemnie ze sobą powiązane przyczyny niepowodzeń oraz związki przyczynowo skutkowe poprzez uszeregowanie przyczyn i pokazanie ich wzajemnej zależności. Diagram został opracowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych w PPUH ELJOT a także dokumentacji pochodzącej z tej organizacji.

21 Ustalenie przyczyn problemu - diagram Ishikawy (2)
Opóźnienia dostaw wyrobów gotowych Ludzie Materiały Maszyny Metody Zarządzanie Niewystarczające kwalifikacje pracowników Bark szkoleń Duża fluktuacja Zła jakość materiałów Braki materiałów w magazynach Opóźnienia dostaw Otrzymanie wadliwych materiałów od dostawcy Częste awarie Nieregularne remonty Nadmierne zużycie maszyn Mało skuteczna kontrola jakości Rzadkie kontrole Zły system magazynowy Niesprawdzony dostawca Brak kontroli Brak szkoleń Brak kontroli nad wejściem/wyjściem z pracy Niedostateczny nadzór Zła organizacja czasu pracy Niedostosowany grafik

22 Identyfikacja problemu
Liczba opóźnień w dostawach motopomp stanowi 10% wszystkich dostaw. 49,9 % błędów powstających w procesie produkcji przyczyniających się do opóźnień to produkcja wyrobów wadliwych, następnie awaria maszyny (20,1%) oraz użycie materiałów o nieodpowiedniej jakości (18,8).

23 Szczegółowe sformułowanie problemu
Zmniejszenie o 70% liczby produkowanych wyrobów wadliwych - motopomp do końca 2012 roku.

24 Przyczyny istniejącego problemu
Przyczyna Część procesu Błąd pracownika Brak personelu o wymaganych kwalifikacjach Niezgodne narzędzia pomiarowe Niezgodne przyrządy Niewłaściwa dokumentacja Niewłaściwa jakość materiałów Planowanie produkcji x Prace tokarskie Prace ślusarskie Prace frezarskie  x Prace szlifierskie Prace elektryczne Prace montażowe Próby, testy Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Karty niezgodności” pochodzącej z PPUH ELJOT.

25 Prezentacja graficzna przyczyn

26 Przyczyny istniejącego problemu
Błąd pracownika. Niewłaściwa jakość materiałów użyta w procesie produkcji motopompy.

27 Diagram Ishikawy-wnioski
Ludzie: brak szkoleń duża fluktuacja Maszyny: niesprawdzony dostawca wadliwe towary

28 Burza mózgów: opracowanie wariantów rozwiązań
Obowiązkowe szkolenia wprowadzające na stanowisko pracy – dla nowo zatrudnionych pracowników Wprowadzenie systemu okresowej kontroli i oceny pracowników Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń pogłębiających kwalifikacje Opracowanie systemu motywacyjnego Opracowanie systemu sprawdzającego materiały podczas dostawy Utworzenie rankingu najlepszych dostawców Okresowa kontrola dostawców

29 Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń pogłębiających kwalifikacje
Jako rozwiązanie naszego problemu wybraliśmy wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla osób zatrudnionych w organizacji. Wnioskując z diagramu przedstawiającego przyczyny powstawania problemu, błąd pracownika występuje najczęściej przyczyniając się do produkcji wyrobów wadliwych, dlatego postanowiliśmy znaleźć dla niego rozwiązanie, którym będzie wprowadzenie obowiązkowych szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników.

30 Opracowanie i wprowadzenie systemu szkoleń
Sprawdzenie kwalifikacji pracowników – stan obecny Ustalenie pożądanych kwalifikacji – dla każdego stanowiska Opracowanie systemu szkoleń określenie częstotliwości stworzenie kart kontrolnych poinformowanie pracowników o wymaganych kwalifikacjach Nawiązanie współpracy z firmą prowadzącą szkolenia 4. Ponowne sprawdzenie kwalifikacji po szkoleniu

31 Wnioski i uwagi końcowe
Problem organizacyjny został częściowo rozwiązany, ponieważ zajęliśmy się rozwiązywaniem jednej z głównych przyczyn istniejącego problemu. Aby rozwiązać go w całości proponujemy wdrożenie pozostałych wariantów. Wprowadzone zmiany są pozytywnie odbierane w organizacji. W rozmowach przeprowadzonych z pracownikami po wdrożeniu naszego rozwiązania uzyskaliśmy informacje, że zatrudnieni chętnie uczestniczą w szkoleniach, które dają im możliwość podniesienia kwalifikacji a co za tym idzie awansu płacowego.

32 Zastosowane metody i techniki
Arkusze danych Diagram Ishikawy Burza mózgów Analiza dokumentacji i procesu Schemat blokowy – mapa procesu

33 Literatura Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa 1994 Skalik J., Metody i techniki organizatorskie, Wrocław 2001

34 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowo - Handlowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google