Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-03 zarządzanie produkcją 1 /17 BADANIE PRACY Badanie pracy 1.Wybierz zadanie do zbadania 2.Zarejestruj fakty 3.Zbadaj fakty 4.Opracuj i zdefiniuj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-03 zarządzanie produkcją 1 /17 BADANIE PRACY Badanie pracy 1.Wybierz zadanie do zbadania 2.Zarejestruj fakty 3.Zbadaj fakty 4.Opracuj i zdefiniuj."— Zapis prezentacji:

1 2014-01-03 zarządzanie produkcją 1 /17 BADANIE PRACY Badanie pracy 1.Wybierz zadanie do zbadania 2.Zarejestruj fakty 3.Zbadaj fakty 4.Opracuj i zdefiniuj nową metodę 5.Wprowadź nową metodę do praktyki 6.Utrzymaj ją 1.Wybierz zadanie do zbadania 2.Zarejestruj fakty 3.Zanalizuj fakty 4.Zmierz zadanie 5.Określ normę czasu 6.Zdefiniuj metodę i odnośny czas Badanie metod pracyPomiar pracy

2 2014-01-03 zarządzanie produkcją 2 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy WYBIERZ Wskazówki wyboru zadania do zbadania: Zbyt niska wydajność Konieczność poprawy bezpieczeństwa Powstawanie zatorów Niedostateczne wykorzystanie ludzi lub sprzętu Niewłaściwe zarobki Niska lub niewłaściwe jakość Trzeba unikać za wszelka ceną tajemnicy, czy wrażenia tajemnicy

3 2014-01-03 zarządzanie produkcją 3 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Karty procesów – sekwencja wydarzeń jest przedstawiona graficznie za pomocą symboli; celem jest zapewnienie jednoznacznego, zapisu procesu tak aby mógł on być badany, analizowany oraz udoskonalany - operacja - transport - składowanie stałe - czasowe składowanie, opóźnienie - kontrola

4 2014-01-03 zarządzanie produkcją 4 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ operacja podstawowe – te podczas których praca wykonywana jest rzeczywiście na materiale lub sprzęcie czego wynikiem jest powiększenie wartości dodanej operacja pomocnicze – te, w których materiał lub jest przygotowywany, oczyszczany lub usuwany

5 2014-01-03 zarządzanie produkcją 5 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Dwa typy kart procesu: Karta procesu – ogólny obraz sekwencji wydarzeń oraz wprowadzenia materiałów do procesu obrazowany jest jedynie przez zarejestrowanie operacji oraz kontroli przy użyciu jedynie dwóch dostępnych symboli (kółka i kwadratu) Karty i wykresu przebiegu – więcej szczegółów niż karta procesu, w użyciu jest pięć symboli

6 2014-01-03 zarządzanie produkcją 6 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZAREJESTRUJ Wykresy ze skalowaną osią czasu Karta czynności wielopodmiotowych Simogram – zapisywane są ruchy dwóch lub więcej części ciała pracownika Karty przemieszczeń Tablica krzyżowa przemieszczeń Wykres przebiegu Wykres sznurkowy

7 2014-01-03 zarządzanie produkcją 7 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru 1. CEL: Co się robi? Dlaczego się to robi? Co jeszcze może być zrobione? Co powinno być zrobione? 2. MIEJSCE: Gdzie to się robi? Dlaczego tutaj? Gdzie jeszcze może być to zrobione? Gdzie to powinno być zrobione?

8 2014-01-03 zarządzanie produkcją 8 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru 3. SEKWENCJA: Kiedy to się robi? Dlaczego wtedy? Kiedy jeszcze mogłoby to być zrobione? Kiedy to powinno być zrobione? 4. OSOBA: Kto to robi? Dlaczego ta osoba? Kto jeszcze może to zrobić? Kto powinien to zrobić?

9 2014-01-03 zarządzanie produkcją 9 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy ZBADAJ I OPRACUJ Zadawanie szeregu pytań według ustalonego wzoru 5. ŚRODKI: Jak to się robi? Dlaczego w ten sposób? Jak jeszcze może to być zrobione? Jak to powinno być zrobione?

10 2014-01-03 zarządzanie produkcją 10 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy WPROWADŹ DO PRAKTYKI Opracowaną na podstawie badań nowa metodę pracy Przekonać pracowników bezpośredniego nadzoru, kierownictwo oraz pozostałych zainteresowanych pracowników – bez dobrej woli nowa metoda może zawieść UTRZYMAJ Należy utrzymać wdrożone metody lub procedury w innym przypadku szybko powrócą nawyki z poprzedniego systemu pracy, wymagać to może ustawicznych wizyt autora nowej metody.

11 2014-01-03 zarządzanie produkcją 11 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład

12 2014-01-03 zarządzanie produkcją 12 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład

13 2014-01-03 zarządzanie produkcją 13 /17 BADANIE PRACY Badanie metod pracy przykład

14 2014-01-03 zarządzanie produkcją 14 /17 BADANIE PRACY Pomiar pracy Chronometraż Czas obserwowany Czas podstawowy Czas wykonania Norma czasu Czas asygnowany Czas obserwowany Rezerwa na pracę dodatkową Dodatek wynikający z polityki wynagrodzeń Dodatek na wypoczynek Przestoje, czas nie zajęty, czas nakładania się Poprawka tempa pracy

15 2014-01-03 zarządzanie produkcją 15 /17 BADANIE PRACY Pomiar pracy Kroki chronometrażu: Rozbić zadanie na elementy Zmierzyć oraz ocenić tempo wykonania elementów w ciągu 20 – 50 cykli zadania Skalkulować przeciętny czas podstawowy dla każdego elementu w każdym cyklu oraz poprzez zsumowanie – czas podstawowy dla zadania Skalkulować czas podstawowy dla każdego elementu w każdym cyklu Dodać rezerwy i dodatki do czasu podstawowego, by otrzymać normę czasu wykonania Uwzględnić dalsze rezerwy i dodatki, aby otrzymać normę czasu oraz, jeżeli jest taka potrzeba, czas asygnowany Chronometraż

16 2014-01-03 zarządzanie produkcją 16 /17 BADANIE PRACY Pomiar pracy technika polegająca na wykonaniu w ciągu pewnego okresu określonej liczby obserwacji maszyn, procesów lub robotników. Podczas każdej obserwacji rejestruje się zdarzenia występujące w badanym obiekcie. Procent obserwacji zapisanych dla poszczególnych działań lub okresów bezczynności jest miarą procentu czasu, w ciągu którego owa czynność czy też bezczynność zachodzi. Studium wstępne – 100 do 200 prób Badanie pełne Liczba obserwacji Badanie pracy metodą prób losowych

17 2014-01-03 zarządzanie produkcją 17 /17 BADANIE PRACY Pomiar pracy Badanie pracy metodą prób losowych Etapy badania pracy metodą prób i błędów: 1.Badanie procesu: a) konsultacja z robotnikami b) identyfikacja czynności 2.Studium wstępne a) losowe obserwacje (100 – 200 prób), b) projekt formularza do zbierania danych, c)Potwierdzenie występowania czynności, d)Ustalenie liczby obserwacji w całym badaniu. 3.Badanie procesu: a) losowe obserwacje przez reprezentatywny okres b) kalkulacja udziałów procentowych czynności c)Kalkulacja dokładności oszacowania udziałów procentowych


Pobierz ppt "2014-01-03 zarządzanie produkcją 1 /17 BADANIE PRACY Badanie pracy 1.Wybierz zadanie do zbadania 2.Zarejestruj fakty 3.Zbadaj fakty 4.Opracuj i zdefiniuj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google