Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca transgraniczna uczestników rynku pracy w Słowacji Námestovo 27.9.2006 Námestovo 27.9.2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca transgraniczna uczestników rynku pracy w Słowacji Námestovo 27.9.2006 Námestovo 27.9.2006."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca transgraniczna uczestników rynku pracy w Słowacji Námestovo Námestovo

2 Ponadregionalna strategia zatrudnienia Bratysława – Wiedeń Współpraca projektowa

3 Partnerzy Austria: Miasto Wiedeń Miasto Wiedeń waff (Wiedeński Fundusz Pomocy Zatrudnionym) waff (Wiedeński Fundusz Pomocy Zatrudnionym) AMS Wiedeń (Urząd Pracy Kraju Związkowego) AMS Wiedeń (Urząd Pracy Kraju Związkowego) Izba Pracowników i Zatrudnionych Izba Pracowników i Zatrudnionych Związki Zawodowe Pracowników Prywatnych Związki Zawodowe Pracowników Prywatnych Izba Gospodarcza Miasta Wiednia Izba Gospodarcza Miasta Wiednia Związek Przemysłowy Miasta Wiednia Związek Przemysłowy Miasta Wiednia Urząd Socjalny Kraju Związkowego Wiedeń Urząd Socjalny Kraju Związkowego Wiedeń

4 Partnerzy Słowacja: Bratysławski Kraj Samorządowy Bratysławski Kraj Samorządowy Magistrat Miasta Stołecznego Republiki Słowackiej Bratysławy Magistrat Miasta Stołecznego Republiki Słowackiej Bratysławy Trnawski Kraj Samorządowy Trnawski Kraj Samorządowy Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Centrum Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Centrum Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Bratisława Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Bratisława Bratysławska Izba Regionalna Słowackiej Izby Handlowo-Przemysłowej Bratysławska Izba Regionalna Słowackiej Izby Handlowo-Przemysłowej Konfederacja Związków Zawodowych Konfederacja Związków Zawodowych

5 Cele podstawowe Współpraca skierowana na wspieranie rynku pracy między Wiedniem, Bratysławą i Trnawą za pośrednictwem: Współpraca skierowana na wspieranie rynku pracy między Wiedniem, Bratysławą i Trnawą za pośrednictwem: Rozwoju wspólnej strategii zatrudnienia Rozwoju wspólnej strategii zatrudnienia Systematycznego połączenia regionalnych i gospodarczych uczestników rynku pracy Systematycznego połączenia regionalnych i gospodarczych uczestników rynku pracy Przygotowania przedsiębiorców i pracowników regionu do zmian na rynku pracy Przygotowania przedsiębiorców i pracowników regionu do zmian na rynku pracy

6 Cele długookresowe Pierwszy stopień systematycznej koordynacji działań i uczestników w oparciu o Terytorialny Pakt Zatrudnienia – TPZ (alternatywna platforma zatrudnienia) Pierwszy stopień systematycznej koordynacji działań i uczestników w oparciu o Terytorialny Pakt Zatrudnienia – TPZ (alternatywna platforma zatrudnienia) Wybudowanie instrumentu zarządzającego – wspólnego, transgranicznego TPZ ! Wybudowanie instrumentu zarządzającego – wspólnego, transgranicznego TPZ !

7 Główne cele Wytworzenie wspólnej bazy wiedzy i informacji Wytworzenie wspólnej bazy wiedzy i informacji Pomoc w poprawie poziomu kwalifikacji Pomoc w poprawie poziomu kwalifikacji Wspieranie procesu tworzenia klustrów oraz pogłębienie współpracy gospodarczej Wspieranie procesu tworzenia klustrów oraz pogłębienie współpracy gospodarczej Intensyfikacja współpracy instytucji zarządzających Intensyfikacja współpracy instytucji zarządzających Wsparcie trzeciego sektora – mającego znaczenie z aspektu polityki rynku pracy Wsparcie trzeciego sektora – mającego znaczenie z aspektu polityki rynku pracy

8 Zasięg terytorialny

9 Przesłanki Powstanie wspólnego rynku pracy w regionie Brno – Bratysława - Györ - Wiedeń. W fazie początkowej współpracy tylko między Bratysławą i Wiedniem Powstanie wspólnego rynku pracy w regionie Brno – Bratysława - Györ - Wiedeń. W fazie początkowej współpracy tylko między Bratysławą i Wiedniem Przez wykorzystanie różnych czynników lokalnych przez przedsiębiorstwa i ruchy migracyjne wzrasta nacisk na niewykwalifikowaną siłę roboczą (=szczególna grupa celowa w ramach aktywnych działań polityki rynku pracy) Przez wykorzystanie różnych czynników lokalnych przez przedsiębiorstwa i ruchy migracyjne wzrasta nacisk na niewykwalifikowaną siłę roboczą (=szczególna grupa celowa w ramach aktywnych działań polityki rynku pracy)

10 Korzyści uczestników Świadome zarządzanie procesem Świadome zarządzanie procesem Bardziej odpowiednie dane dotyczące rozwoju wspólnego regionu Bardziej odpowiednie dane dotyczące rozwoju wspólnego regionu Wykorzystanie doświadczeń z projektów Good Practice Wykorzystanie doświadczeń z projektów Good Practice Wykorzystanie potencjału infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Wykorzystanie potencjału infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poprawa jakości oferty wolnych miejsc pracy Poprawa jakości oferty wolnych miejsc pracy

11 Dochód roczny brutto w EUR (według bieżącego kursu)

12 Dochód roczny brutto EUR (parytet siły nabywczej)

13 Kumulowany wzrost dochodu brutto w latach (według bieżącego kursu)

14 Osiągnięcie wspólnej bazy wiedzy i informacji Przesłanki wzajemnego porozumienia i działania. Informacje na temat: Rozwoju rynku pracy w strukturach zarządzania Rozwoju rynku pracy w strukturach zarządzania Aktywnych działaniań polityki rynku pracy Aktywnych działaniań polityki rynku pracy Terytorialnym Pakcie Zatrudnienia Terytorialnym Pakcie Zatrudnienia itd. itd.

15 Poprawa poziomu kwalifikacji Ofensywa kwalifikacyjna skierowana przede wszystkim na: Nauczanie języka Nauczanie języka Podniesienie wymogów kwalifikacyjnych Podniesienie wymogów kwalifikacyjnych Przystosowanie się wykwalifikowanej siły roboczej i bezrobotnych do wyższych wymogów Przystosowanie się wykwalifikowanej siły roboczej i bezrobotnych do wyższych wymogów Transgraniczna edukacja fachowców Transgraniczna edukacja fachowców Transgraniczne zespoły edukacyjne Transgraniczne zespoły edukacyjne itd. itd.

16 Oferta pracy według poziomu wykształcenia, 2005

17 Wsieranie procesu powstawania klustrów oraz pogłębienie współpracy gospodarczej Specyficzna kwalifikacja skierowana na problematykę klustrów Specyficzna kwalifikacja skierowana na problematykę klustrów workshopy dla małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) na temat klustrów workshopy dla małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) na temat klustrów Programy informacyjne i kwalifikacyjne dla małych przedsiębiorstw dotyczące kooperacji Programy informacyjne i kwalifikacyjne dla małych przedsiębiorstw dotyczące kooperacji itd. itd.

18 Intensyfikacja współpracy instytucji zarządzających Połączenie instytucji służb zatrudnienia wymaga: Współpracy TEP Wiedeń z komitetami ds. zatrudnienia w Słowacji Współpracy TEP Wiedeń z komitetami ds. zatrudnienia w Słowacji Transferu know - how w celu realizacji projektów ESF Transferu know - how w celu realizacji projektów ESF Informacji o zmianach w strukturach organów zarządzających Informacji o zmianach w strukturach organów zarządzających Itd. Itd.

19 Czecho-Słowacka Akademia Ekspertów

20 Partnerzy Republika Czeska Republika Czeska Zespół Trenerów i Konsultantów Zarządzania Brno Zespół Trenerów i Konsultantów Zarządzania Brno Wydział Studiów Społecznych, Uniwersytet Masaryka w Brnie Wydział Studiów Społecznych, Uniwersytet Masaryka w Brnie Urzędy Pracy Urzędy Pracy Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Břeclav, Kroměříž,Frýdek-Místek, Brno - okolice Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Břeclav, Kroměříž,Frýdek-Místek, Brno - okolice

21 Partnerzy Słowacja Słowacja Urzędy Pracy. Spraw Socjalnych i Rodziny Urzędy Pracy. Spraw Socjalnych i Rodziny Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Senica, Trenčín, Trnava, Žilina Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Senica, Trenčín, Trnava, Žilina

22 Główne cele Współpraca skierowana na wsparcie rynku pracy w szerokiej strefie nadgranicznej Czech i Słowacji poprzez: Rozwój współpracy dwustronnej Rozwój współpracy dwustronnej Wytworzenie systematycznego połączenia regionalnych i gospodarczych uczestników rynku pracy Wytworzenie systematycznego połączenia regionalnych i gospodarczych uczestników rynku pracy Wspieranie przedsiębiorczości i pracowników w regionie Wspieranie przedsiębiorczości i pracowników w regionie

23 Tematy seminariów Wspólny rynek pracy, polityka zatrudnienia Wspólny rynek pracy, polityka zatrudnienia Poradnictwo specjalne Poradnictwo specjalne

24 Dziękuję za uwagę Ing. Ľudovít Mlynarčík ELP Consulting,s.r.o.


Pobierz ppt "Współpraca transgraniczna uczestników rynku pracy w Słowacji Námestovo 27.9.2006 Námestovo 27.9.2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google