Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHCIAŁBYM POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… NIE DOBRZE ! WIDZĘ… NIE MUSISZ IŚĆ DO WRÓŻKI ABY POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… STWÓRZ JĄ SAM!!! Sprawdź gdzie możesz znaleźć pracę na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHCIAŁBYM POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… NIE DOBRZE ! WIDZĘ… NIE MUSISZ IŚĆ DO WRÓŻKI ABY POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… STWÓRZ JĄ SAM!!! Sprawdź gdzie możesz znaleźć pracę na."— Zapis prezentacji:

1 CHCIAŁBYM POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… NIE DOBRZE ! WIDZĘ… NIE MUSISZ IŚĆ DO WRÓŻKI ABY POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… STWÓRZ JĄ SAM!!! Sprawdź gdzie możesz znaleźć pracę na polskim rynku!

2 Podział według zasięgu rynku pracy: rynek lokalny praca w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania rynek regionalny dotyczący całego regionu (np. województwo) rynek krajowy dotyczący całego kraju rynek zagraniczny praca poza granicami kraju ojczystego Podział według "statusu prawnego: rynek oficjalny gdy osoba pracuje zgodnie z prawem, a z jej płacy pobiera się składki ZUS, składki zdrowotne, itp. szara strefa (tzw. "praca na czarno) Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.

3 Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2011 r.: 12,6 % Zasiłek dla bezrobotnych – podstawowy : 761,40 zł brutto W Polsce w zeszłym roku 23,7 % polaków w wieku 15-24 lata nie miało pracy.

4 Jako najczęstszy przejaw dyskryminacji na rynku pracy wymieniono kierowanie się uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata do pracy - za istotny problem uważa to blisko 62% ankietowanych. Na kolejnych miejscach wskazano: nierówny dostęp do ofert pracy lub brak odpowiednich ofert pracy (56%), niechęć do zatrudniania na czas nieokreślony lub na umowę o pracę (44%) oraz niższa niż przeciętna w danym środowisku czy branży płaca (43%). Grupy najczęściej pomijane na rynku pracy: osoby wchodzące na rynek pracy osoby po 50. roku życia niepełnosprawni osoby długotrwale bezrobotne byli więźniowie młode matki

5

6 W okresie I-III kwartał 2011 najwięcej ogłoszeń kierowano do handlowców (niemal 30% wszystkich ogłoszeń). Wśród najbardziej poszukiwanych znaleźli się także specjaliści IT (16,2%), a nieznacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyli się pracownicy działów obsługi klienta i call center (12,3%) oraz pionu technologicznego (12%) i finansowego (10,7%).

7 Przewaga kobiet-specjalistów może wynikać z dominacji pań w sektorze publicznym. Niezaprzeczalnym faktem jest bowiem, że budżetówka i inne państwowe zakłady pracy są bardziej żeńskie niż męskie (por. wykres 1). Dodatkowo charakteryzują się one silną hierarchizacją stanowisk i wysokim udziałem pracowników na stanowiskach specjalistycznych w ogóle zatrudnionych. Duża liczba pań zarobkujących w sektorze publicznym rzutuje więc automatycznie na udział kobiet w ogóle specjalistów.

8

9

10 Wraz z rosnącą liczbą zatrudnionych zwiększały się dysproporcje płacowe między kobietami a mężczyznami. W mikro przedsiębiorstwach (1-9 zatrudnionych) panie zarabiały o 13% mniej od panów. W największych podmiotach (powyżej 1000 zatrudnionych) różnica ta zwiększała się do 21%.

11 Parki Przemysłowe i Technologiczne, a także Specjalne Strefy Ekonomiczne stanowią coraz częściej stosowane w Polsce rozwiązanie prorozwojowe. Zarówno Parki, jak i Specjalne Strefy Ekonomiczne służą bowiem stymulacji rozwoju regionów, dzięki czemu w znaczący sposób wpływają na tempo ich rozwoju oraz na poziom innowacyjności. SSE zostały utworzone w celu: tworzenia nowych miejsc pracy a w konsekwencji zmniejszenia stopy bezrobocia strukturalnego, wyrównania rozwoju gospodarczego polskich regionów, przyspieszenia tego rozwoju poprzez wykorzystywanie nowoczesnych oraz innowacyjnych technologii, zwiększenia konkurencyjności towarów i usług na rynku, zagospodarowania majątku przemysłowego, rozwoju infrastruktury i stworzenia dogodnych warunków dla inwestorów polskich oraz zagranicznych

12

13 Zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności niesie wiele korzyści.. Niestety według statystyk pracuje ich jednak zaledwie 6%, głównie w sektorze usług. Niepełnosprawni mogą korzystać z kilku form zatrudnienia- o ile nie chcą konkurować z osobami zdrowymi, mogą szukać pracy na tzw. zamkniętym rynku. Są to albo zakłady pracy chronionej, spółdzielnie inwalidów lub stanowiska pracy chronionej.

14 Według badania firmy Work Service: co trzeci badany znalazł aktualną posadę po miesiącu lub wcześniej osoby do 24 roku życia, które nie mają wysokich wymagań płacowych poszukują pracy nie dłużej niż trzy miesiące najczęściej młodzi Polacy do lat 24 poszukują pracy pytając znajomych osoby w wieku 25-34 lata pracy szukają przede wszystkim za pośrednictwem Internetu Niepokojące wydawać się mogą statystyki dotyczące sytuacji najmłodszej części polskiej siły roboczej. Potwierdzają one, iż pod względem zatrudnienia młodych nasz rynek pracy ciągle odbiega od europejskich standardów. Dane z pozostałych krajów Unii Europejskiej wskazują na zdecydowanie mniejszą aktywność zawodową polskiej młodzieży w porównaniu z ich europejskimi rówieśnikami.

15 Na przestrzeni dekady liczba absolwentów szkół wyższych uległa podwojeniu. Między 2000 a 2010 rokiem najbardziej wzrosła liczba osób, które ukończyły kierunki ekonomiczne i związane z administracją (o 61,8 tys.). Niezmienną popularnością cieszyły się kierunki społeczne, pedagogiczne i humanistyczne. W obliczu aktualnych potrzeb rynku pracy martwić może zmniejszająca się liczba dyplomowanych inżynierów. W 2010 roku polskie uczelnie techniczne ukończyło o 2 tys. absolwentów mniej niż 10 lat temu.

16 Zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem zawodowym jest duże. Mimo to, tylko nieliczni gimnazjaliści decydują się na podjęcie nauki zawodu, który wymaga praktycznych umiejętności oraz kwalifikacji, a nierzadko wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Do niedawna liczba osób zainteresowanych kształceniem zawodowym drastycznie spadała. Obecnie trend zdaje się odwracać. Lista najtrudniejszych do obsadzenia zawodów w 2010 r.

17 Mimo wielu działań zmierzających do wzbogacenia oferty szk ó ł kształcących w zawodzie zdarza się, że poszukują one chętnych do podjęcia nauki. W odniesieniu do rynku pracy skutkuje to brakiem wykwalifikowanych pracownik ó w fizycznych. Zjawisko to odczuwalne jest na rynku pracy nie tylko w Polsce. Liczba zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży w latach 2005-2009 Na rozwój kształcenia zawodowego wpłynie zakładane zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników tj. pracowników usług, techników i średniego personelu. Wolniejsze tempo wzrostu zatrudnienia dotyczyć będzie sprzedawców, pracowników biurowych. Spadek zatrudnienia wg prognoz dotyczyć będzie rolników i robotników.

18 Rynek pracy na Śląsku wykazuje podobne cechy i problemy jak w innych regionach kraju. Mimo przejściowych trudności pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia. Wiele firm zagranicznych, które już funkcjonują w tym regionie, zapowiada zwiększenie produkcji, inne wkrótce ją rozpoczną. Śląsk cieszy się zainteresowaniem wśród zagranicznych inwestorów, co może oznaczać pomyślne perspektywy również dla polskich/śląskich przedsiębiorstw, które nie będą chciały zostawać w tyle i korzystając z koniunktury oraz z unijnych środków mają szansę na rozbudowę swojego potencjału.

19 Obecnie widać tendencję wzrostu i zapotrzebowania w następujących zawodach: - agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi; - techniczny personel obsługi komputerów; - operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego; - fizycy, chemicy i pokrewni; -gospodarze budynków, zmywacze szyb i podobni; - informatycy; - sekretarki i operatorzy maszyn biurowych; - specjaliści nauk społecznych; - pracownicy ochrony; - robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metali; - pracownicy do spraw finansowych i statystycznych; - specjaliści do spraw biznesu; - pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy; - pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu; - architekci, inżynierowie i pokrewni; - ładowacze nieczystości i pokrewni; - pracownicy obsługi biurowej; - pracownicy opieki osobistej;

20 Struktura wykształcenia bezrobotnych w Bielsku-BiałejStopa bezrobocia w Bielsku-Białej

21

22 Z pracy zawodowej zadowolonych jest zaledwie 33% Polaków. Okazuje się, że ocena satysfakcji z pracy w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od zajmowanego stanowiska i wysokości wynagrodzenia. Z wynagrodzenia częściej zadowolone są osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Warto zwrócić uwagę na ten aspekt przy wyborze przyszłej pracy.

23 Ocena wizerunku pracodawcy w różnych sektorach gospodarki: Najlepiej wizerunek pracodawcy oceniają osoby zatrudnione w firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych Ocena wizerunku pracodawcy: Jak cię widzą, tak pracują… Z wizerunku swojego pracodawcy zadowolonych jest 60% Polaków.

24 Wykonanie: Joanna Walus


Pobierz ppt "CHCIAŁBYM POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… NIE DOBRZE ! WIDZĘ… NIE MUSISZ IŚĆ DO WRÓŻKI ABY POZNAĆ PRZYSZŁOŚĆ… STWÓRZ JĄ SAM!!! Sprawdź gdzie możesz znaleźć pracę na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google