Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP) w Polsce i w Unii Europejskiej Ustroń, 11 czerwca 2007 r. Beata Michaliszyn Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP) w Polsce i w Unii Europejskiej Ustroń, 11 czerwca 2007 r. Beata Michaliszyn Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP) w Polsce i w Unii Europejskiej Ustroń, 11 czerwca 2007 r. Beata Michaliszyn Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

2 Technologie (działania), które w stosunku do innych konkurujących z nimi technologii (działań) są relatywnie mniej uciążliwe dla środowiska Technologie środowiskowe

3 Cel: efektywne wykorzystanie potencjału innowacji technologicznych dla realizacji celów środowiskowych i gospodarczych Plan działań UE na rzecz Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Action Plan – ETAP) Działania UE na rzecz technologii środowiskowych

4 Jak ważne są technologie środowiskowe? Kraje UE - stosunkowo wysoki poziom rozwoju technologii środowiskowychKraje UE - stosunkowo wysoki poziom rozwoju technologii środowiskowych Eko przemysł to około 2% całkowitego krajowego produktu brutto w UE przy wielkości produkcji przekraczającej 200 miliardów euroEko przemysł to około 2% całkowitego krajowego produktu brutto w UE przy wielkości produkcji przekraczającej 200 miliardów euro Szacunek: produkty UE stanowią 1/3 światowego rynku w sektorze eko-przemysłuSzacunek: produkty UE stanowią 1/3 światowego rynku w sektorze eko-przemysłu Rozwój technologii środowiskowych ważnym źródłem zatrudnienia w UE - 3,5 miliona pełnoetatowych miejsc pracyRozwój technologii środowiskowych ważnym źródłem zatrudnienia w UE - 3,5 miliona pełnoetatowych miejsc pracy

5 ETAP Trzy osie działań UE Badania na potrzeby rynku Ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych Platformy technologiczne Weryfikacja technologii środowiskowych Poprawa warunków rynkowych Wyznaczenie celów środowiskowych Mobilizowanie finansowania Instrumenty rynkowe Zielone zamówienia publiczne Podnoszenie świadomości i szkolenia Działania globalne Wspieranie technologii środowiskowych w krajach rozwijających się, promocja zagranicznych inwestycji

6 Priorytetowe obszary rozwoju technologii środowiskowych w UE Ochrona zasobów wód, w tym kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymiOchrona zasobów wód, w tym kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi Ochrona powietrza i przeciwdziałanie powstawaniu globalnych zmian klimatu, w tym inżynieria ekologiczna dla ochrony bioróżnorodnościOchrona powietrza i przeciwdziałanie powstawaniu globalnych zmian klimatu, w tym inżynieria ekologiczna dla ochrony bioróżnorodności Zrównoważona produkcja i konsumpcja, w tym zintegrowana polityka produktowaZrównoważona produkcja i konsumpcja, w tym zintegrowana polityka produktowa Ochrona glebOchrona gleb Rozwój badań o tematyce przekrojowejRozwój badań o tematyce przekrojowej COM (2003) 131, wersja ostateczna, 25 marca 2003 r., Komunikat Komisji: Rozwijanie Planu Działań UE na rzecz Technologii Środowiskowych Pola badawcze ENVITECH-Net

7 DziałaniaUE do realizacji w przyszłości Działania UE do realizacji w przyszłości Dalszy rozwój zielonych zamówień publicznychDalszy rozwój zielonych zamówień publicznych Mobilizowanie funduszyMobilizowanie funduszy Utworzenie systemów weryfikacji technologii i celów środowiskowychUtworzenie systemów weryfikacji technologii i celów środowiskowych Upowszechnianie dobrych przykładów w zakresie rozwijania technologii środowiskowych w krajach UEUpowszechnianie dobrych przykładów w zakresie rozwijania technologii środowiskowych w krajach UE Skoncentrowanie się na sektorach przynoszących duży zysk środowiskowy (budownictwo, żywność i napoje, transport prywatny, przemysł związany z recyklingiem i ściekami)Skoncentrowanie się na sektorach przynoszących duży zysk środowiskowy (budownictwo, żywność i napoje, transport prywatny, przemysł związany z recyklingiem i ściekami) Popyt

8 DziałaniaUE do realizacji w przyszłości Działania UE do realizacji w przyszłości Zapewnienie zasobów wiedzy o eko-innowacyjnościZapewnienie zasobów wiedzy o eko-innowacyjności Promocja eko-innowacyjnościPromocja eko-innowacyjności Rozwijanie badań ukierunkowanych na priorytety ETAPu i przyszłe potrzeby rynków, w których ważna będzie eko- innowacycjnośćRozwijanie badań ukierunkowanych na priorytety ETAPu i przyszłe potrzeby rynków, w których ważna będzie eko- innowacycjność Podaż

9 Mapa drogowa wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych w Polsce (KETAP) Decyzja KERM: 20 stycznia 2006 roku Przedstawienie stanu istniejącegoPrzedstawienie stanu istniejącego Wskazanie głównych kierunków działańWskazanie głównych kierunków działań Wskazanie sposobów koordynowania działańWskazanie sposobów koordynowania działań Ułatwienie przepływu informacjiUłatwienie przepływu informacji Realizacja zadań w ramach programów operacyjnych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ETAP w Polsce

10 Program wykonawczy do Krajowego Planu działań na rzecz Technologii Środowiskowych na lata 2007 – 2009 z uwzględnieniem perspektywy na lata ETAP w Polsce

11 ETAP w Polsce Działania Ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowychUkierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych Monitorowanie rozwoju i wdrożeń technologii środowiskowychMonitorowanie rozwoju i wdrożeń technologii środowiskowych Weryfikacja i certyfikacja technologiiWeryfikacja i certyfikacja technologii Wyznaczanie celów środowiskowychWyznaczanie celów środowiskowych Upowszechnienie zielonych zamówień publicznychUpowszechnienie zielonych zamówień publicznych Koncentrowanie środków finansowychKoncentrowanie środków finansowych Kreowanie instrumentów rynkowych i fiskalnychKreowanie instrumentów rynkowych i fiskalnych Promocja i upowszechnianie informacji o technologiach środowiskowychPromocja i upowszechnianie informacji o technologiach środowiskowych

12 ETAP w Polsce Weryfikacja technologii środowiskowych System ekoetykietowania ekologicznegoSystem ekoetykietowania ekologicznego Dokumenty referencyjne dla BATDokumenty referencyjne dla BAT Poradniki branżowePoradniki branżowe System monitorowania technologii środowiskowych

13 ETAP w Polsce Instrumenty wspierające rozwój technologii środowiskowych Doskonalenie istniejących instrumentów ekonomiczno-prawnychDoskonalenie istniejących instrumentów ekonomiczno-prawnych Weryfikacja stosowanych subsydiówWeryfikacja stosowanych subsydiów Wdrożenie rozwiązań podatkowych ułatwiających innowacyjnośćWdrożenie rozwiązań podatkowych ułatwiających innowacyjność Kreowanie nowych instrumentów typu venture capitalKreowanie nowych instrumentów typu venture capital

14 ETAP w Polsce Promocja i upowszechnianie informacji Upowszechnienie zielonych zamówień publicznychUpowszechnienie zielonych zamówień publicznych Promocja stosowania kosztowej analizy cyklu życia produktów i usługPromocja stosowania kosztowej analizy cyklu życia produktów i usług Strategia wdrażania w Polsce zintegrowanej polityki produktowejStrategia wdrażania w Polsce zintegrowanej polityki produktowej Narodowa Strategia Edukacji EkologicznejNarodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego zrównoważonego rozwojuStrategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego zrównoważonego rozwoju

15 ETAP w Polsce Zrealizowane działanie Przygotowanie opracowania pt. Technologie środowiskowe w Polsce. Stan na 2004 rok

16 ETAP w Polsce Harmonogram działań Działanie 1 Monitorowanie stanu prac i wdrożeń technologii środowiskowych Działanie 2 Opracowanie propozycji wykorzystania kredytu technologicznego do rozwoju i wdrażania technologii środowiskowych 2008 Działanie 3 Utworzenie jednostki oceniającej i certyfikującej technologie środowiskowe oraz przyznającej certyfikaty dla takich technologii 2009 Działanie 4 Uruchomienie portalu internetowego publikującego aktualny wykaz certyfikowanych technologii środowiskowych 2009

17 Działanie 5 Opracowanie metodyki pomiaru wielkości wydatków związanych z rozwojem i wdrażaniem technologii środowiskowych 2009 Działanie 6 Wydanie katalogu certyfikowanych technologii środowiskowych 2010 Działanie 7 Upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie technologii środowiskowych 2008 Działanie 8 Aktualizacja programu rozwoju badań w zakresie technologii środowiskowych ETAP w Polsce Harmonogram działań– c.d. ETAP w Polsce Harmonogram działań – c.d.

18 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Kierunkowanie polskich badań i rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiskaKierunkowanie polskich badań i rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiska Współpraca na poziomie unijnymWspółpraca na poziomie unijnym Weryfikacja technologii ochrony środowiskaWeryfikacja technologii ochrony środowiska Analizowanie docelowych środowiskowych poziomów odniesieniaAnalizowanie docelowych środowiskowych poziomów odniesienia mobilizacja środków finansowych na rozwój innowacyjnych technologii ochrony środowiskamobilizacja środków finansowych na rozwój innowacyjnych technologii ochrony środowiska Analizowanie instrumentów rynkowych rozwoju i wdrażania technologii środowiskowychAnalizowanie instrumentów rynkowych rozwoju i wdrażania technologii środowiskowych Wspomaganie instrumentu, jakim są zielone zamówienia publiczneWspomaganie instrumentu, jakim są zielone zamówienia publiczne Podnoszenie świadomości ekologicznej konsumentów i producentówPodnoszenie świadomości ekologicznej konsumentów i producentów Organizowanie szkoleń w zakresie umiejętności wdrażania i stosowania technologii środowiskowych dla poszczególnych grup celowychOrganizowanie szkoleń w zakresie umiejętności wdrażania i stosowania technologii środowiskowych dla poszczególnych grup celowych Cele

19 Polska Platforma Technologiczna Środowiska Technologie ochrony środowiskaTechnologie ochrony środowiska gospodarka odpadami: recyrkulacja, technologie unieszkodliwiania odpadówgospodarka odpadami: recyrkulacja, technologie unieszkodliwiania odpadów ochrona zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymiochrona zasobów wód: kształtowanie i ochrona zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi technologie ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznychtechnologie ochrony powietrza i przeciwdziałających powstawaniu globalnych zmian klimatycznych technologie ochrony glebtechnologie ochrony gleb Działania i rozwiązania w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcjiDziałania i rozwiązania w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji Działania edukacyjne, informacyjne oraz integracja rozwoju technologii środowiskowychDziałania edukacyjne, informacyjne oraz integracja rozwoju technologii środowiskowych Kierunki

20 Polska Platforma Technologiczna Środowiska 1.Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (Koordynator), Katowice 2.ALGADER HOFMAN Spółka z o.o., Warszawa 3.ARCADIS Ekokonrem Spółka z o.o., Wrocław 4.CAPITAL Europejski Consulting Inwestycyjny P.Jura i E.Jamroży-Dzięcioł Sp.J. 5.Centrum Zaawansowanych Technologii "Energia-Środowisko-Zdrowie", GIG, Katowice 6.DISA Spółka z o.o., Marki 7.EC Będzin 8.EC Zduńska Wola 9.EKOLOG Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Bytowych w Zielonkach, Stary Targ 10.H.CEGIELSKI – Poznań S.A., Poznań 11.HYDROPROJEKT Spółka z o.o, Warszawa 12.HYDROBUDOWA 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Spółka z o.o., Poznań 13.Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice 14.Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa Grupa inicjatywna

21 Polska Platforma Technologiczna Środowiska 15.Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 16.KUBIMEX Sp. z o.o., Orzech 17.Metalerg Sp.J. J.M.J. Cieślak, Oława 18.Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska ENVITECH-Net Międzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska ENVITECH-NetMiędzynarodowa Naukowa Sieć Tematyczna Technologie Ochrony Środowiska ENVITECH-Net 19.Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych, Warszawa 20.Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa 21.Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM, Warszawa 22.Projprzem EKO Sp. z o.o. 23.Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 24.Przedsiębiorstwo Oczyszczania Wód i Ziemi POWIZ Sp. z o.o., Wrocław 25.Solver Sp. z o.o., Katowice 26.Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii - Politechnika Śląska, Gliwice 27.WAT Karol Teliga, Warszawa 28.Zakład Ochrony Środowiska SUPERBOS Spółka z o.o., Jelenia Góra Grupa inicjatywna

22 Dziękujęza uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wdrażanie Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP) w Polsce i w Unii Europejskiej Ustroń, 11 czerwca 2007 r. Beata Michaliszyn Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google