Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miary w projekcie dr inż. Włodzimierz Dąbrowski P olsko J apońska W yższa S zkoła T echnik K omputerowych Katedra Systemów Informacyjnych, pokój 310 e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miary w projekcie dr inż. Włodzimierz Dąbrowski P olsko J apońska W yższa S zkoła T echnik K omputerowych Katedra Systemów Informacyjnych, pokój 310 e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Miary w projekcie dr inż. Włodzimierz Dąbrowski P olsko J apońska W yższa S zkoła T echnik K omputerowych Katedra Systemów Informacyjnych, pokój Materiał wyłącznie do użytku przez studentów PJWSTK kursu Zarządzanie projektem informatycznym. Copyright © 2002 – 2004 by W. Dąbrowski - wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ani jego część nie może być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowany bez zgody właściciela praw autorskich.Wersja PC Zarządzanie projektem informatycznym ZPR

2 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 2marzec, 2005; PC Plan wykładu Co mierzyć? Jak? Po co?

3 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 3marzec, 2005; PC Iloraz inteligencji (IQ -InteligenceQuotient) Pojęcie wprowadzone przez W.Sternaw roku Wyraża on pomnożony przez 100 iloraz wieku umysłowego do wieku życia. Ze względu na trudności w interpretacji terminu "wiek umysłowy" wprowadzono nową koncepcję ilorazu inteligencji. Wykazano, że statystyczny rozkład IQ jest w danej grupie wieku rozkładem normalnym, z wartością 100 i odchyleniem standardowym równym 15. Według tej nowej koncepcji IQ wyraża pozycję zajmowaną przez wynik danej osoby w statystycznym rozkładzie wyników.

4 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 4marzec, 2005; PC IQ Projektu Czy możemy zmierzyć IQ projektu? Jaką miarę przyjąć? Czy IQ projektu jest rozkładem normalnym? Czy można skonstruować test IQ projektu?

5 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 5marzec, 2005; PC Projekt Definicja: ograniczone w czasie przedsięwzięcie, w którym zasoby ludzkie, materialne i finansowe organizuje się w taki sposób, aby w określonych ramach kosztów i czasu wykonać według danych wymagań pewien unikalny produkt lub usługę – po to, by osiągnąć korzystne zmiany zdefiniowane przez cele ilościowe i jakościowe Wnioski: Jedna miara nie wystarczy Aby zmierzyć inteligencję projektu trzeba go ocenić pod wieloma względami

6 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 6marzec, 2005; PC IQ, RQ, EQ Organizacja projektu IQ –InteligenceQuotient Jaki jest stan naszego projektu? Produkty projektu RQ –RequirementsQuotient Jaki jest stan naszego produktu? Zespół projektowy EQ –EmotionalQuotient Jaki jest stan naszego zespołu?

7 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 7marzec, 2005; PC IQ Ocena stanu projektu Metryka jakościowa: Lista pytań oceniających poszczególne aspekty projektu Ocena ryzyk projektowych Ocena zakresu projektu Ocena zgodności celów biznesowych z celami projektu Metryka ilościowa: % realizacji budżetu % realizacji zadań

8 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 8marzec, 2005; PC Przykład

9 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 9marzec, 2005; PC Test

10 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 10marzec, 2005; PC RQ Ocena jakości produktu Metryka jakościowa: Zadowolenie klienta Dostarczona funkcjonalność Metryka ilościowa: % pokrycia wymagań przez system Ilość zgłoszonych/naprawionych błędów Częstotliwość zmian

11 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 11marzec, 2005; PC Model wymagań

12 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 12marzec, 2005; PC RQ test

13 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 13marzec, 2005; PC EQ Ocena stanu zespołu Metryka jakościowa: Atmosfera w zespole Stopień korporacyjności Zaangażowanie w realizację zadań Metryka ilościowa: Ilość nadgodzin Efektywność zespołu

14 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 14marzec, 2005; PC Pizza Ilość opakowań po pizzy. Jeżeli ludzie spędzają więcej czasu w pracy niż było planowane, potrzebują aby jedzenie było dowożone do firmy. Ilość opakowań * 200 / wielkość zespołu = % przeciążonych zasobów Aspiryna Utrzymuj opakowanie aspiryny do użytku przez cały zespół. Policzpozostałe tabletki raz na miesiąc. Ilość zużytej aspiryny pokazuje stopień stresu w zespole. Jeżelijest to duża ilość prawdopodobnie zagrożona jest realizacja celów projektu Ilość tabletek miesięcznie / (wielkość zespołu * 40) Piwo Wysokość rachunku w barze po cotygodniowym spotkaniu na piwie. Metryka analogiczna do Aspiryny. Mierzy zmiany w poziomie frustracji zespołu.

15 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 15marzec, 2005; PC IRE-Q

16 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 16marzec, 2005; PC

17 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 17marzec, 2005; PC

18 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 18marzec, 2005; PC Podsumowanie

19 W.Dąbrowski, Zarządzanie projektem informatycznym, Część 15, Slajd 19marzec, 2005; PC Problemy?


Pobierz ppt "Miary w projekcie dr inż. Włodzimierz Dąbrowski P olsko J apońska W yższa S zkoła T echnik K omputerowych Katedra Systemów Informacyjnych, pokój 310 e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google