Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne Im. Henryka Mierzejewskiego, W Szczecinie ID grupy:97/14_mf_g1 Kompetencja:matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Matematyka w testach IQ" Semestr/rok szkolny: II / 2010/2011

3 Co to jest test IQ? IQ, czyli iloraz inteligencji to wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma – jak każda jednostka miary używana do pomiaru – charakter relatywny.

4 Historia Prekursorem (lecz nie twórcą) pojęcia ilorazu inteligencji był francuski psycholog Alfred Binet, który w 1905 roku wspólnie z lekarzem Teodorem Simonem wydał pierwszy test do badania ogólnej sprawności intelektualnej (inteligencji) u dzieci, znany pod nazwą Test Bineta-Simona.

5 Wiek umysłowy Zanim zaczniemy test należy zapoznać się jeszcze z pewnym pojęciem, którym jest wiek umysłowy Wiek umysłowy to umowne określenie rzeczywistego poziomu rozwoju intelektualnego. Iloraz inteligencji (IQ - Inteligence Quotient) jest pojęciem wprowadzonym przez niemieckiego psychologa Wilhelma Sterna w roku 1912. Wyraża on pomnożony przez 100 iloraz wieku umysłowego do wieku życia. W ten sposób 5-letnie dziecko rozwinięte umysłowo na poziomie typowym dla 6-latków miało, według Sterna, iloraz inteligencji 120. Obecnie IQ mierzony u dorosłych nie jest już, matematycznie rzecz biorąc, ilorazem. Jest on ustalany w bardziej skomplikowany statystyczny sposób za pomocą testów inteligencji. Są różne skale, o różnych odchyleniach standardowych (np.: równych 15 (skala Wechslera), 16 (skala Stanford-Bineta) lub 24 (skala Cattella)).

6 Obliczanie wyniku IQ Poniższy wzór pokazuje jak obliczyć iloraz inteligencji:

7 Zacznijmy test Test składa się z 15 zadań arytmetycznych, geometrycznych i logicznych. Na wykonanie wszystkich zadań przeznaczone jest 15 minut, 1 minuta na każde z zadań. Przygotuj kartę papieru i długopis by zacząć test.

8 Zadanie 1. Której figury brakuje?

9 Zadanie 2. Której kombinacji brakuje?

10 Zadanie 3. Której kombinacji brakuje?

11 Zadanie 4. Której figury brakuje?

12 Zadanie 5. Której figury brakuje?

13 Zadanie 6. Rozwiąż zagadkę 5 Kotów w ciągu 5 godzin łapie 5 myszy. Ile myszy złapie 50 kotów w ciągu 100 godzin? a.100 b.50 c.75 d.1000

14 Zadanie 7. Rozwiąż zagadkę Rolnik ma widły, mają one dwa końce, ile końców będą mieć trzy i pół wideł. a.10 b.7 c.3,5 d.8

15 Zadanie 8. Rozwiąż zagadkę Czerwony maluch jedzie z prędkością 50 km/h. Jakiego koloru jest maluch? a.zielonego b.niebieskiego c.czerwonego d.srebrnego

16 Zadanie 9. Ciąg znaków Uzupełnij: 3,6,9,12,15,18,? a.24 b.21 c.22 d.23

17 Zadanie 10. Ciąg znaków Uzupełnij: …2,1,3,3,4,? a.7 b.4 c.6 d.2

18 Zadanie 11. Ciąg znaków Uzupełnij: 4,8,16,32,? a.55 b.60 c.64 d.80

19 Zadanie 12. Ciąg znaków Uzupełnij: 3,10,31,94,? a.295 b.283 c.200 d.95

20 Zadanie 13. Rozszyfruj EWGEZKDŚCKG (klucz do szyfru: GA-DE-RY-PO-LU-KI). a.10 b.15 c.20 d.30 4,8,15,30,37,74

21 Zadanie 14. Ułóż wyraz Czym jest wyraz: ARGWNO a.Drzewem b.Zwierzęciem c.Marką samochodu d.Imieniem 4,8,15,30,37,74

22 Zadanie 15. Ułóż wyraz Czym jest wyraz: RZABWEI a.Drzewem b.Zwierzęciem c.Marką samochodu d.Imieniem 4,8,15,30,37,74

23 Odpowiedzi 1.A 2.B 3.C 4.D 5.B 6.D 7.D 8.C 9.B 10. C 11. C 12. B 13. C 14. B 15. A

24 Punkty Za każde z zadań możliwe do otrzymania jest 2 punty, suma tych punktów to wiek umysłowy, podziel tą sumę przez swój wiek życiowy, a następnie pomnóż przez 100. Należy pamiętać, że nasz test nie jest profesjonalny, i twój wynik nie będzie rzetelny. Brawo, oto twój wynik

25 Skala

26 Rozwiązania Teraz przedstawię przykładowe rozwiązania: Zadania 14. Szyfr EWGEZKDŚCKG (klucz do szyfru: GA-DE-RY-PO-LU-KI). Za każdą literę z szyfru podstawiamy stojąco obok w kluczu. Np.: (E) w kluczu mamy (DE) czyli podstawiamy obok daje nam (D) i tak po kolei, w przypadku gdy niema co podstawić wtedy litera zostaje, tj. (Ś), i wychodzi DWADZIEŚCIA

27 Zadanie 15. Ułóż wyraz. Czym jest wyraz: RZABWEI R-4 A-7 B-6 W-1 E -3 I-2 Z-5 Daje nam wierzbę.

28 Zadanie 11. Ciąg znaków. Uzupełnij: 4,8,16,32,? W tych zadaniach należy znaleźć odpowiedni klucz, w tym zadaniu jest to mnożenie poprzednich liczb przez 2, 4*2=8, 8*2= 16, 16*2= 32, itd..

29 Zadanie 5. Której figury brakuje? W zadaniach tego typu należy znaleźć odpowiedni klucz umożliwiający rozwiązanie. W tym przypadku nakładamy na siebie dwie figury, pierwsza z pierwszego rzędu – idzie na spód, a z drugiego na wierzch.:

30 Zasoby: Zasoby i informacje były pobierane ze stron: www.iqtest.dkwww.iqtest.dk, www.wikipedia.plwww.wikipedia.pl, Oraz własne pomysły.

31 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google