Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symulacja wprowadzania nowego produktu na rynek Farmaceutyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symulacja wprowadzania nowego produktu na rynek Farmaceutyki."— Zapis prezentacji:

1 Symulacja wprowadzania nowego produktu na rynek Farmaceutyki

2 Problem 1/4 zWelfa ukończyła pracę nad nowym farmaceutykiem poprawiającym ostrość wzroku przy krótkowzroczności. Lek nie jest jeszcze zarejestrowany i Welfa zastanawia się nad podjęciem stosownych działań. zWelfa wydała już 10 mln Euro na prace badawcze i będzie jeszcze musiała przeznaczyć na ten cel 3-5 mln. Dodatkowo firma planuje mln (c=16 mln) na akcję marketingowo-promocyjną

3 Problem 2/4 zPrzed rejestracją leku, Firma musi przeprowadzić test na 100 pacjentach (w ciągu roku). Firma spodziewa się, że lek zostanie zarejestrowany, jeżeli u przynajmniej 20 pacjentów zostanie udowodniona poprawa wzroku (bez efektów ubocznych). Wstępne próby wskazały na sukces w 25%.

4 Problem 3/4 zSzacuje się, że krótkowzroczność dotyka ok. 40 mln osób w Europie i dodatkowe 0-5% powiększy tę pulę w kolejnym roku. Jednakże, konkurencja depcze Welfie po piętach. Eksperci Welfy uważają, że na 25% podobny specyfik zostanie wprowadzony na rynek w przyszłym roku, co uszczupli potencjalny krąg odbiorców leku Welfy o 5-15%.

5 Problem 4/4 zOcenia się, że zainteresowanie nowym lekiem wykaże 8% chorych (rozkład normalny o średniej 8% i o odchyleniu standardowym 2%, odcięty w zerze) zOczekiwany zysk na jednego klienta to 12

6 Założenia Rozkład dwumianowy PRÓG.ROZKŁAD.DWUM(n; p; LOS()) symuluje liczbę sukcesów w n próbach, z których każda ma prawdopodobieństwo sukcesu równe p. - liczba reszek uzyskanych w 100 rzutach monetą: (100; 0,5; los()). Sukces to wyrzucenie reszki - Liczba dwóch orłów wyrzuconych w rzucie trzema monetami w 100 takich rzutach: (100; 3/8; los()). Sukces to wyrzucenie dwóch orłów. -Pomyślny wynik testu na grupie 100 osób: (100; 1/4; los())

7 Model - dane

8 Model – powtórzenia (250) O3:= jednostajny R3:= trójkątny U3:= dwumianowy V3: =U3>=$C$10 Y3:=dyskretny + 2 jednostajne (Jeżeli(….)) AB3:= MAX(0; Rozkład.Normalny.ODW(…)) AD3:= Jeżeli(…)

9 Obliczanie zysku Należy ocenić opłacalność przedsięwzięcia

10 Zadanie domowe Prezes firmy stoi przed dylematem: Firma powinna porzucić projekt czy inwestować w nowy lek? Pytania pomocnicze: 1.Jaki jest spodziewany średni zysk netto? 2.Jakie są szanse zysku a jakie straty? 3.Jak będzie wyglądał histogram rozkładu częstości wystąpienia zysku w różnych przedziałach? Jakie wnioski można wysnuć na podstawie histogramu? 4.Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania zysku , , i większego? 5.Zbadaj wrażliwość zysku (w przypadku uruchomienia produkcji) na rozwój choroby w populacji (procent wzrostu/spadku potencjalnych pacjentów) 6.Zbadaj wrażliwość zysku (w przypadku uruchomienia produkcji) na pozytywny wynik testów u mniej niż 25% leczonych pacjentów 7.Zaproponuj i przeprowadź dodatkowe analizy


Pobierz ppt "Symulacja wprowadzania nowego produktu na rynek Farmaceutyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google