Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład: “INFORMATION MATTERS” – INFORMACJE JAKO NOWY CZYNNIK PRODUKCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład: “INFORMATION MATTERS” – INFORMACJE JAKO NOWY CZYNNIK PRODUKCJI"— Zapis prezentacji:

1 Wykład: “INFORMATION MATTERS” – INFORMACJE JAKO NOWY CZYNNIK PRODUKCJI

2 Gospodarka informacyjna
Gospodarka informacyjna (ang. new economy lub information economy) to rozwinięta forma gospodarki rynkowej, w której dominuje zatrudnienie w sektorze informacyjnym oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Gospodarka informacyjna oznacza przeniesienie środka ciężkości z gospodarek przemysłowych, rolniczych, usługowych, opartych na zasobach kapitału, ziemi i pracy, do bardziej zaawansowanych technologicznie i instytucjonalnie struktur społecznych i gospodarczych, wyrastających przede wszystkim na wiedzy i kapitale intelektualnym. Instytut Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego, 2006

3 Gospodarka informacyjna i społeczeństwo informacyjne
"...OECD uznała, iż gospodarka jutra będzie, w dużym stopniu, "gospodarką informacyjną" a społeczeństwo będzie w rosnącym stopniu "społeczeństwem informacyjnym". Oznacza to, że informacja będzie stanowiła dużą część wartości dodanej większości dóbr i usług a działalności informacyjnie intensywne będą, w rosnącym stopniu, charakteryzować gospodarstwa domowe i obywateli." (ICCP 1998)

4 William Vickrey (1914 - 1996) James Mirrlees (ur. 1936)
                                Nagroda Nobla 1996 "for their fundamental contributions to the economic theory of incentives under asymmetric information"

5 "for analyses of markets with asymmetric information"
George Akerlof (ur. 1943) Michael Spence (ur. 1943) Joseph Stiglitz (ur. 1943)                                             Nagroda Nobla (2001) "for analyses of markets with asymmetric information"

6 Asymetria informacji Asymetria informacji – fakt, iż różne osoby dysponują różnymi wiadomościami. Asymetria informacji jest nie do uniknięcia, jej rozmiary i konsekwencje zależą od struktury rynku. Niedoskonałość informacji jest w gospodarce zjawiskiem powszechnym. Rynki, na których informacja nie jest doskonała, nie są efektywne. Źródło: J.Stiglitz, Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, 2004.

7 Asymetria informacji - rynek samochodów używanych
SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY INFORMACJE CENY TRANSAKCYJNE ŚREDNIE I NISKIE LICZBA TRANSAKCJI NIEZBYT WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ RYNKU BARDZO MAŁA WIELE OSÓB NIEZADOWOLONYCH; NABYWCÓW ZNAJDUJĄ NAJGORSZE PRODUKTY

8 Asymetria informacji - rynek ubezpieczeń na życie
UBEZPIECZONY UBEZPIECZYCIEL INFORMACJE CENY UBEZPIECZEŃ ROSNĄ LICZBA TRANSAKCJI MALEJE EFEKTYWNOŚĆ RYNKU MAŁA Z UBEZPIECZEŃ REZYGNUJĄ OSOBY NAJZDROWSZE; FIRMY UBEZPIECZENIOWE ZACZYNAJĄ PONOSIĆ STRATY

9 Zachowania menedżerów w warunkach
asymetrii informacji Menedżerowie mogą podejmować działania nastawione na realizację własnych interesów kosztem interesów udziałowców. Właściciele nie tylko nie są w stanie monitorować swoich pracowników i menedżerów, ale z uwagi na asymetrię informacji zazwyczaj nie wiedzą nawet, co ci ludzie, którzy działają w ich imieniu, powinni robić. Skłonność „swoich” (osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie) do sprzedaży papierów wartościowych własnego przedsiębiorstwa po określonych cenach, zawiera informację o ich poglądzie na temat faktycznej wartości tych papierów. Źródło: J.Stiglitz, Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, 2004.

10 Społeczeństwo informacyjne – definicje
„Społeczeństwo informacyjne - [ang. information society] - nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji." e-Polska - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , Ministerstwo Łączności, Warszawa, 2001 "Termin społeczeństwo informacyjne jest używany do określenia społeczeństwa, w którym jednostki - jako konsumenci, czy też pracownicy - intensywnie wykorzystują informację." Kubicek 1999

11 Społeczeństwo informacyjne - podstawy
U podstaw społeczeństwa informacyjnego leżą dwa kolejne przełomowe wynalazki techniczne: komputery i telekomunikacja. Ich rola jest podobna do tej, jaką odegrały: maszyna parowa i elektryczność w rewolucji przemysłowej. Źródło: W. Cellary, w opracowaniu: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, 2002

12

13 ICT sector - definicja WPIIS
1.Produkcja komputery, urządzenia biurowe światłowody, okablowanie urządzenia do przekazu telefonicznego, telewizyjnego i radiowego odbiorniki telewizyjne i radiowe urządzenia pomiarowe, testujące, nawigacyjne urządzenia kontrolne stosowane w procesach produkcyjnych 2.Usługi usługi telekomunikacyjne usługi komputerowe leasing / wynajem urządzeń (w tym komputerów) handel hurtowy urządzeniami komputerowymi i telekomunikacyjnymi Working Party on Indicators for the Information Society

14 Sektor informacyjny a wzrost gospodarczy

15 Źródło: Digital Economy, 2003,
U.S. Department of Commerce.

16

17 Sektor informacyjny a inwestycje

18

19 Sektor informacyjny a rynek pracy

20 Źródło: Digital Economy, 2003, U.S. Department of Commerce.

21 Źródło: Digital Economy, 2003, U.S. Department of Commerce.

22 Źródło: Digital Economy, 2003, U.S. Department of Commerce.

23

24 Udział sektora ICT w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw 2000

25 Sektor informacyjny a inflacja

26

27

28 Wykorzystanie informacji w działalności gospodarczej
– wyniki badań

29 Postrzeganie informacji jako kluczowego czynnika produkcji
Źródło: Szczepaniec, 1998.

30 Stopień korzystania z informacji rynkowych a wyniki firm
Źródło: Szczepaniec, 1998.


Pobierz ppt "Wykład: “INFORMATION MATTERS” – INFORMACJE JAKO NOWY CZYNNIK PRODUKCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google