Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład: INFORMATION MATTERS – INFORMACJE JAKO NOWY CZYNNIK PRODUKCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład: INFORMATION MATTERS – INFORMACJE JAKO NOWY CZYNNIK PRODUKCJI."— Zapis prezentacji:

1 Wykład: INFORMATION MATTERS – INFORMACJE JAKO NOWY CZYNNIK PRODUKCJI

2 Gospodarka informacyjna Gospodarka informacyjna (ang. new economy lub information economy) to rozwinięta forma gospodarki rynkowej, w której dominuje zatrudnienie w sektorze informacyjnym oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Gospodarka informacyjna oznacza przeniesienie środka ciężkości z gospodarek przemysłowych, rolniczych, usługowych, opartych na zasobach kapitału, ziemi i pracy, do bardziej zaawansowanych technologicznie i instytucjonalnie struktur społecznych i gospodarczych, wyrastających przede wszystkim na wiedzy i kapitale intelektualnym. Instytut Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego, 2006

3 "...OECD uznała, iż gospodarka jutra będzie, w dużym stopniu, "gospodarką informacyjną" a społeczeństwo będzie w rosnącym stopniu "społeczeństwem informacyjnym". Oznacza to, że informacja będzie stanowiła dużą część wartości dodanej większości dóbr i usług a działalności informacyjnie intensywne będą, w rosnącym stopniu, charakteryzować gospodarstwa domowe i obywateli." (ICCP 1998) Gospodarka informacyjna i społeczeństwo informacyjne

4 William Vickrey ( ) James Mirrlees (ur. 1936) Nagroda Nobla 1996 "for their fundamental contributions to the economic theory of incentives under asymmetric information"

5 Joseph Stiglitz (ur. 1943) Nagroda Nobla (2001) "for analyses of markets with asymmetric information" George Akerlof (ur. 1943) Michael Spence (ur. 1943)

6 Asymetria informacji – fakt, iż różne osoby dysponują różnymi wiadomościami. Asymetria informacji jest nie do uniknięcia, jej rozmiary i konsekwencje zależą od struktury rynku. Niedoskonałość informacji jest w gospodarce zjawiskiem powszechnym. Rynki, na których informacja nie jest doskonała, nie są efektywne. Źródło: J.Stiglitz, Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, Asymetria informacji

7 Asymetria informacji - rynek samochodów używanych KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY INFORMACJE CENY TRANSAKCYJNEŚREDNIE I NISKIE LICZBA TRANSAKCJINIEZBYT WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ RYNKUBARDZO MAŁA WIELE OSÓB NIEZADOWOLONYCH; NABYWCÓW ZNAJDUJĄ NAJGORSZE PRODUKTY

8 Asymetria informacji - rynek ubezpieczeń na życie UBEZPIECZYCIEL UBEZPIECZONY INFORMACJE CENY UBEZPIECZEŃROSNĄ LICZBA TRANSAKCJIMALEJE EFEKTYWNOŚĆ RYNKUMAŁA Z UBEZPIECZEŃ REZYGNUJĄ OSOBY NAJZDROWSZE; FIRMY UBEZPIECZENIOWE ZACZYNAJĄ PONOSIĆ STRATY

9 Menedżerowie mogą podejmować działania nastawione na realizację własnych interesów kosztem interesów udziałowców. Właściciele nie tylko nie są w stanie monitorować swoich pracowników i menedżerów, ale z uwagi na asymetrię informacji zazwyczaj nie wiedzą nawet, co ci ludzie, którzy działają w ich imieniu, powinni robić. Skłonność swoich (osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie) do sprzedaży papierów wartościowych własnego przedsiębiorstwa po określonych cenach, zawiera informację o ich poglądzie na temat faktycznej wartości tych papierów. Źródło: J.Stiglitz, Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, Zachowania menedżerów w warunkach asymetrii informacji

10 Społeczeństwo informacyjne - [ang. information society] - nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji." e-Polska - Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , Ministerstwo Łączności, Warszawa, 2001 "Termin społeczeństwo informacyjne jest używany do określenia społeczeństwa, w którym jednostki - jako konsumenci, czy też pracownicy - intensywnie wykorzystują informację." Kubicek 1999 Społeczeństwo informacyjne – definicje

11 Społeczeństwo informacyjne - podstawy U podstaw społeczeństwa informacyjnego leżą dwa kolejne przełomowe wynalazki techniczne: komputery i telekomunikacja. Ich rola jest podobna do tej, jaką odegrały: maszyna parowa i elektryczność w rewolucji przemysłowej. Źródło: W. Cellary, w opracowaniu: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, 2002

12

13 ICT sector - definicja WPIIS Working Party on Indicators for the Information Society 1.Produkcja komputery, urządzenia biurowe światłowody, okablowanie urządzenia do przekazu telefonicznego, telewizyjnego i radiowego odbiorniki telewizyjne i radiowe urządzenia pomiarowe, testujące, nawigacyjne urządzenia kontrolne stosowane w procesach produkcyjnych 2.Usługi usługi telekomunikacyjne usługi komputerowe leasing / wynajem urządzeń (w tym komputerów) handel hurtowy urządzeniami komputerowymi i telekomunikacyjnymi

14 Sektor informacyjny a wzrost gospodarczy

15 Źródło: Digital Economy, 2003, U.S. Department of Commerce.

16

17 Sektor informacyjny a inwestycje

18

19 Sektor informacyjny a rynek pracy

20 Źródło: Digital Economy, 2003, U.S. Department of Commerce.

21

22

23

24 Udział sektora ICT w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw 2000

25 Sektor informacyjny a inflacja

26

27

28 Wykorzystanie informacji w działalności gospodarczej – wyniki badań

29 Postrzeganie informacji jako kluczowego czynnika produkcji Źródło: Szczepaniec, 1998.

30 Stopień korzystania z informacji rynkowych a wyniki firm Źródło: Szczepaniec, 1998.


Pobierz ppt "Wykład: INFORMATION MATTERS – INFORMACJE JAKO NOWY CZYNNIK PRODUKCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google