Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji

2 2006 2005 Zmiana +16.6% 1.9 p.p. 1 535 19.2% 1 790 21.1% 2 WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. Zysk netto (PLN mln.) ROE (%)

3 AGENDA 3 r Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2006 r.

4 4 ROE (%) + 1.9 p.p. +15.5% +2.8% +17.2% +7.9% +16.6% +13.0% WZROST ZYSKU NETTO O 16,6% R/R, DZIĘKI WYRAŹNEMU WZROSTOWI ZYSKU OPERACYJNEGO (+13% R/R), POTWIERDZENIE POWTARZALNOŚCI MOTORÓW WZROSTU. POPRAWA ROE DO 21,1% ZYSK NETTO (mln PLN) ZYSK OPERACYJNY (mln PLN)

5 5 - 2.9 p.p. +10.0% +9.8% +3.7% +11.7% +6.5% +0.7% WZROST DOCHODÓW O 6,5% R/R, KOSZTY DZIAŁANIA POD KONTROLĄ (+0,7% R/R), RÓWNIEŻ BIORĄC POD UWAGĘ EFEKTY ROZWOJU NA UKRAINIE. WSKAŹNIK KOSZTY/DOCHODY OBNIŻONY DO 50,3% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN) KOSZTY / DOCHODY (%)

6 6 % zm 4Q 06/3Q 06 % zm 4Q 06/4Q 05 -10.2% +18.4% +7.0% -5.1% +15.7% +7.6% 1 136 1 138 1 249 +10.0% +9.8% 4 413 4 699 +6.5% -14.2% +19.7% +1.8% PRZYSPIESZENIE WZROSTU DOCHODÓW W 4 KW., Z DALSZĄ POPRAWĄ ICH STRUKTURY. WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI GŁÓWNYM MOTOREM WZROSTU (+19,7%) 11% 36% 53% 9% 40% 51% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN)

7 +7.0% +7.6% 7 1.8% WYNIK ODSETKOWY WZRÓSŁ O 1,8%, R/R, WZROST WOLUMENTÓW I POPRAWA STRUKTURY AKTYWÓW REKOMPENSUJE PRESJĘ NA MARŻĘ ODSETKOWĄ WYNIK ODSETKOWY (mln PLN) MARŻA ODSETKOWA NETTO* * z wyłączeniem transakcji sell–buy- back i buy-sell-back

8 8 65 251 68 153 72 710 +9.9% +1.1% +10.4% +11.4% +6.7% +15.0% +20.9% +1.6% +5.3% +9.9% 47 096 % zm GRU06/WRZ06 % zm GRU06/GRU05 45 13249 578 OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW WZROSŁY O 11,4% R/R, Z PRZYSPIESZENIEM W 4 KW. (+6,7% KW./KW.) OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN) - oszczędności klientów detalicznych * ogółem PPIM, ** jedynie Bank

9 +10.4% +20.9% 9 AKTYWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH WZROSŁY O 20,9% Y/Y. DALSZA POPRAWA STRUKTURY AKTYWÓW ** * krajowe i zagraniczne łącznie ** udział w rynku łącznie dla PPIM i innych funduszy sprzedawanych za pośrednictwem kanałów dystrybucji Pekao, których opłaty i prowizje zasilają rachunek wyników Banku, wyniósł 25,9%. STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH w 4 KW. 2006* FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) STRUKTURA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ PEKAO UDZIAŁ W RYNKU ObligacjiAkcyjne Zrównoważone

10 33 235 34 493 36 503 10 +9.8% +5.8% +8.6% +4.8% +4.7% +25.6% KREDYTY DLA KLIENTÓW WZROSŁY O 9,8% R/R. „POŻYCZKA EKSPRESOWA” ORAZ ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE GŁÓWNYMI CZYNNIKAMI WZROSTU W KREDYTACH DETALICZNYCH (+25,6% R/R) KREDYTY DLA KLIENTÓW* (mln PLN) * - nominalnie % zm GRU06/WRZ06 % zm GRU06/GRU05

11 11 +22.5%+80.0% WARTOŚĆ PORTFELA „POŻYCZKI EKSPRESOWEJ” WZROSŁA O 80% R/R, I PREZENTUJE PRAWIE 22,8% KREDYTÓW DETALICZNYCH OGÓŁEM SPRZEDAŻ (mln PLN)WARTOŚĆ PORTFELA (mln PLN)

12 12 +47.8% +13.3%-29.8% -14.8% +57.1% +112.2% WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) INTENSYWNA SPRZEDAŻ (+112,2% 4 KW./4 KW.) POZWOLIŁA NA ZNACZĄCE ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI PORTFELA ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (+47,8%)

13 13 +17.6% +27.3% -2.6% +13.7% +40.4% +30.2% +0.4% +11.6% 440 450 521 +18.4% +15.7% 1 587 1 899 +44.8% +45.6% +4.5% +6.4% +19.7% % zm 4Q 06/3Q 06 % zm 4Q 06/4Q 05 WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN) WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI ZWIĘKSZYŁ SIĘ O 19,7% R/R, GŁÓWNIE DZIĘKI FUNDUSZOM INWESTYCYJNYM (+45,6%) I DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ (+44,8%)

14 14 -0.1% +4.1% +28.9% 610 566 632 -1.4% +2.2% +7.6% 4Q 05 3Q 06 15 937 15 771 15 647 4Q 06 -1.2% +1.1% +1.0% 2 346 2 364 +0.7% +3.7% +11.7% % ch 4Q 06/3Q 06 % ch 4Q 06/4Q 05 KOSZTY POD KONTROLĄ (+0,7%), RÓWNIEŻ BIORĄC POD UWAGĘ EFEKTY EKSPANSJI NA UKRAINIE W 4 kwartale br., koszty ogółem związane z ekspansją na Ukrainie wyniosły 18,4 mln zł. KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN) Zatrudnienie

15 15 15.6% 12.9% 11.8% -17.3% +14.5% -4.0% +6.9% KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN) PROVISION COVERAGE RATIO KOSZT RYZYKA * - kredyty i pożyczki udzielone klientom (łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu i niekwotowanymi papierami wartościowymi), weksle uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym oraz należności z tytułu leasingu finansowego % zm GRU06/WRZ06 % zm GRU06/GRU05 DALSZE OBNIŻENIE KOSZTÓW RYZYKA DO 0,66%.

16 16  Najlepszy rok w historii  Solidny wzrost dochodów, przyspieszenie w 4 kwartale  Doskonała kontrola kosztów również biorąc pod uwagę rozwój na Ukrainie  Efektywność komercyjna przekładająca się na zdrowy wzrost portfela kredytów detalicznych Dzięki stałej koncentracji na działalności biznesowej przy jednoczesnym silnym zaangażowaniu w proces integracji PODSUMOWANIE

17 17 r Załącznik

18 18 PKB (% R/R)INWESTYCJE (% R/R) EKSPORT (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) Źródło: GUS, NBP TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (1)

19 19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (2) INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (TYS. OSÓB) Źródło; GUS, NBP

20 20 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R)DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) Źródło: NBP

21 21 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)

22 22 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

23 23 PODSTAWOWE DANE BILANSOWE


Pobierz ppt "Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google