Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 34 W D Ą BROWIE GÓRNICZEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 34 W D Ą BROWIE GÓRNICZEJ."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 34 W D Ą BROWIE GÓRNICZEJ

2 WIZJA DZIECKO poznaje radość płynącą z zabawy uczy się nawiązywać relacje z innymi odkrywa i rozumie otaczający go świat uczy się samodzielności uczy się zasad bezpieczeństwa radzi sobie z trudnościami, odnosi sukcesy osiąga gotowość szkolną

3 RODZICE Zaspokajają swoje potrzeby względem dzieci czynnie uczestniczą w życiu przedszkola

4 dziecko czuje się bezpiecznie każde dziecko jest ważne MISJA dziecko dostaje klucz do zdobywania wiedzy Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania każde dziecko otrzymuje inspiracje do działań

5 ma dobrą bazę dydaktyczną ma wspaniały ogród zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną jest dla wszystkich drugim domem Nasza placówka

6 CELE OGÓLNE Działalność dydaktyczna: - cele zgodne z polityką oświatową państwa - doskonalenie efektów swojej pracy Zachodzące procesy: - realizuje się koncepcję pracy - doskonali się procesy edukacyjne Funkcjonowanie w środowisku lokalnym: - Przedszkole jest integralnym elementem środowiska - Przedszkole współpracuje ze środowiskiem - Przedszkole wykorzystuje warunki w których działa Zarządzanie przedszkolem: - Zapewnia funkcjonowanie zgodnie z przyjętą koncepcją

7 NAUCZYCIELE Współpracują ze sobą Dzielą się zdobytą wiedzą Wspierają dziecko Traktują dziecko podmiotowo Znają potrzeby i zainteresowania dzieci Prowadzą interesujące zajęcia Są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie Pracują z pasją Współpracują z rodzicami Monitorują procesy zachodzące w przedszkolu

8 SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI: o Ankiety o Obserwacja zajęć, uroczystości o Analiza wytworów dziecięcych o Obserwacja współpracy z rodzicami o Lustracja sal, tablic, wystawek dla dzieci o Arkusze oceny nauczyciela o Analiza dokumentacji przedszkolnej o Arkusze samooceny o Rozwój zawodowy

9 MODEL ABSOLWENTA DZIECKO: WYKAZUJE: - Motywacje do uczenia się - Zainteresowanie nauczaniem - Umiejętności przyswajania nowych pojęć - Umiejętności koncentracji ROZUMIE, ZNA, PRZESTRZEGA: - Swoje prawa i respektuje prawa innych - Zasady bezpieczeństwa - Kulturę i dziedzictwo własnego regionu - Szanuje przyrodę NIE OBAWIA SIĘ: - Występować publicznie - Chwalić swoimi osiągnięciami - Wykazywać inicjatywę w działaniu - Wyrażać swoje uczucia POSIADA: - Zdolność skupiania uwagi - Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia - Podstawową wiedzę o świecie

10 DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚC PRZEDSZKOLA: FORMY NAGRADZANIA:  Nagradzanie pochwałą i uznaniem  Darzenie dziecka zaufaniem  Zwiększanie jego samodzielności  Pomoc nauczycielowi  Atrakcyjna zabawa  Drobne nagrody rzeczowe (ordery uznania)

11 DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚC PRZEDSZKOLA: ŚRODKI ZARADCZE:  Tłumaczenie i wyjaśnianie  Ukazywanie następstw postępowania  Wyrażanie smutku przez nauczyciela  Propozycje aktywności mające na celu rozładowanie emocji  Czasowe odebranie przyznanego przywileju  Utworzenie kącika agresji  Odsunięcie od zabawy

12 DIAGNOZA DZIECKA: obserwacja Prowadzenie arkuszy osiągniętych umiejętności Rozmowy indywidualne z rodzicami Wymiana doświadczeń ze specjalistami Ewaluacja działań

13 INFORMOWANIE RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI:  Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka  Rozmowy indywidualne z rodzicami  Organizowanie dni otwartych  Organizowanie zebrań, warsztatów  Omawianie arkuszy diagnostycznych  Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu  Prezentacja prac plastycznych dzieci

14 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:  Zebrania ogólne i grupowe z Rodzicami  Zebrania z Radą Rodziców  Zajęcia otwarte dla Rodziców  Konsultacje indywidualne dla Rodziców  Zajęcia adaptacyjne dla dzieci  Kącik informacyjny dla Rodziców  Strona internetowa  Uroczystości i imprezy z udziałem Rodziców  Konkursy, wycieczki  Angażowanie Rodziców do pracy na rzecz przedszkola oraz poszczególnych grup

15 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM: Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 18 Wolontariat Szkoła Społeczna Telewizja TOM Klub Osiedlowy „Krąg” Szkoła Muzyczna im. M. Spisaka Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Pałac Kultury Zagłębia, Teatry Przedszkola i Szkoły Komenda Miejska Policji Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Straż Pożarna Muzeum Miejskie „Sztygarka”

16 PROMOCJA PLACÓWKI:  Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki  Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym  Organizacja uroczystości przedszkolnych  Prowadzenie strony internetowej placówki  Promocja w prasie i telewizji  Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku  Upowszechnianie informacji o przedszkolu


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 34 W D Ą BROWIE GÓRNICZEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google