Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 34 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 34 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 34 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

2 WIZJA DZIECKO poznaje radość płynącą z zabawy
uczy się nawiązywać relacje z innymi odkrywa i rozumie otaczający go świat uczy się samodzielności uczy się zasad bezpieczeństwa radzi sobie z trudnościami, odnosi sukcesy osiąga gotowość szkolną

3 Zaspokajają swoje potrzeby względem dzieci
RODZICE Zaspokajają swoje potrzeby względem dzieci czynnie uczestniczą w życiu przedszkola

4 MISJA każde dziecko jest ważne
dziecko czuje się bezpiecznie każde dziecko jest ważne MISJA dziecko dostaje klucz do zdobywania wiedzy Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania każde dziecko otrzymuje inspiracje do działań

5 Nasza placówka ma dobrą bazę dydaktyczną ma wspaniały ogród
zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną jest dla wszystkich drugim domem Nasza placówka

6 CELE OGÓLNE - Zapewnia funkcjonowanie zgodnie z przyjętą koncepcją
Działalność dydaktyczna: - cele zgodne z polityką oświatową państwa - doskonalenie efektów swojej pracy Zachodzące procesy: - realizuje się koncepcję pracy - doskonali się procesy edukacyjne Funkcjonowanie w środowisku lokalnym: - Przedszkole jest integralnym elementem środowiska - Przedszkole współpracuje ze środowiskiem - Przedszkole wykorzystuje warunki w których działa Zarządzanie przedszkolem: - Zapewnia funkcjonowanie zgodnie z przyjętą koncepcją

7 NAUCZYCIELE Współpracują ze sobą Dzielą się zdobytą wiedzą
Wspierają dziecko Traktują dziecko podmiotowo Znają potrzeby i zainteresowania dzieci Prowadzą interesujące zajęcia Są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie Pracują z pasją Współpracują z rodzicami Monitorują procesy zachodzące w przedszkolu

8 SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:
Ankiety Obserwacja zajęć, uroczystości Analiza wytworów dziecięcych Obserwacja współpracy z rodzicami Lustracja sal, tablic, wystawek dla dzieci Arkusze oceny nauczyciela Analiza dokumentacji przedszkolnej Arkusze samooceny Rozwój zawodowy

9 ROZUMIE, ZNA, PRZESTRZEGA:
MODEL ABSOLWENTA DZIECKO: WYKAZUJE: - Motywacje do uczenia się - Zainteresowanie nauczaniem - Umiejętności przyswajania nowych pojęć - Umiejętności koncentracji ROZUMIE, ZNA, PRZESTRZEGA: - Swoje prawa i respektuje prawa innych - Zasady bezpieczeństwa - Kulturę i dziedzictwo własnego regionu - Szanuje przyrodę - Wykazywać inicjatywę w działaniu - Chwalić swoimi osiągnięciami - Wyrażać swoje uczucia - Występować publicznie NIE OBAWIA SIĘ: POSIADA: - Zdolność skupiania uwagi - Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia - Podstawową wiedzę o świecie

10 DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚC PRZEDSZKOLA:
FORMY NAGRADZANIA: Nagradzanie pochwałą i uznaniem Darzenie dziecka zaufaniem Zwiększanie jego samodzielności Pomoc nauczycielowi Atrakcyjna zabawa Drobne nagrody rzeczowe (ordery uznania)

11 DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚC PRZEDSZKOLA:
ŚRODKI ZARADCZE: Tłumaczenie i wyjaśnianie Ukazywanie następstw postępowania Wyrażanie smutku przez nauczyciela Propozycje aktywności mające na celu rozładowanie emocji Czasowe odebranie przyznanego przywileju Utworzenie kącika agresji Odsunięcie od zabawy

12 DIAGNOZA DZIECKA: obserwacja
Prowadzenie arkuszy osiągniętych umiejętności Rozmowy indywidualne z rodzicami Wymiana doświadczeń ze specjalistami Ewaluacja działań

13 INFORMOWANIE RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI:
Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka Rozmowy indywidualne z rodzicami Organizowanie dni otwartych Organizowanie zebrań, warsztatów Omawianie arkuszy diagnostycznych Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu Prezentacja prac plastycznych dzieci

14 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
Zebrania ogólne i grupowe z Rodzicami Zebrania z Radą Rodziców Zajęcia otwarte dla Rodziców Konsultacje indywidualne dla Rodziców Zajęcia adaptacyjne dla dzieci Kącik informacyjny dla Rodziców Strona internetowa Uroczystości i imprezy z udziałem Rodziców Konkursy, wycieczki Angażowanie Rodziców do pracy na rzecz przedszkola oraz poszczególnych grup

15 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 18 Wolontariat Szkoła Społeczna Telewizja TOM Klub Osiedlowy „Krąg” Szkoła Muzyczna im. M. Spisaka Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Pałac Kultury Zagłębia, Teatry Przedszkola i Szkoły Komenda Miejska Policji Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Straż Pożarna Muzeum Miejskie „Sztygarka”

16 PROMOCJA PLACÓWKI: Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym Organizacja uroczystości przedszkolnych Prowadzenie strony internetowej placówki Promocja w prasie i telewizji Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Upowszechnianie informacji o przedszkolu


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 34 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google