Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski"— Zapis prezentacji:

1 Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów LUDWIK KOTECKI Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów GE Gabinet Polityczny Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Podsekretarz Stanu HANNA MAJSZCZYK Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Generalny Inspektor Informacji Finansowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, ANDRZEJ PARAFIANOWICZ Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej JACEK KAPICA Podsekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych MIROSŁAW SEKUŁA Podsekretarz Stanu WOJCIECH KOWALCZYK Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską JACEK DOMINIK Podsekretarz Stanu MACIEJ GRABOWSKI Dyrektor Generalny ELŻBIETA MARKOWSKA Departament Budżetu Państwa BP Departament Informatyki DI Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych DA Departament Długu Publicznego DP Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa RR Departament Podatków Dochodowych DD Biuro Ministra BMI Departament Administracji Podatkowej AP Departament Finansowania Sfery Budżetowej FS Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier CA Departament Unii Europejskiej UE Departament Podatków Lokalnych PL Departament Finansów Resortu FR Departament Rachunkowości DR Departament Rozwoju Rynku Finansowego FN Departament Kontroli Skarbowej KS Departament Zagraniczny DZ Departament Podatku od Towarów i Usług PT Departament Gospodarki Narodowej GN Departament Prawny PR Departament Podatku Akcyzowego i Gier AG Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST Departament Wywiadu Skarbowego WS Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych WU Departament Gwarancji i Poręczeń – w zakresie zadań związanych z KUKE S.A. DG Departament Polityki Podatkowej PK Biuro Administracyjne BAD Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych BDF Departament Polityki Celnej PC Departament Instytucji Płatniczej IP Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej DO Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF w zakresie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Departament Reformy Finansów Publicznych RF Departament Służby Celnej SC Departament Gwarancji i Poręczeń – z wyłączeniem zadań związanych z KUKE S.A. DG Biuro Kontroli Resortowej BKR Departament Informacji Finansowej IF Biuro Ochrony BOC Kierownik komórki audytu wewnętrznego


Pobierz ppt "Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google