Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY"— Zapis prezentacji:

1 EURPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY
Panel: Efektywny audyt w administracji publicznej Mirosław Sekuła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Przewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego Katowice, 14 maja 2012 roku

2 Lingua latina Auditorium – sala wykładowa, publiczność
Auditor – słuchacz, słuchający Audio – słyszeć, słuchać

3 Unia Europejska i Polska w gospodarce świata
Produkt Światowy Brutto: miliardów $ Produkt Unijny Brutto: mld$ ( mld €) Produkt Polski Brutto: mld $ (354,3 mld € ) PUB to 25,7% PŚB PKB Polski stanowi: 0,75% PŚB i 2,90% PUB

4 Unia Europejska i Polska w gospodarce świata
Produkt Brutto mld $ Ludność miliony Świat 62 900 7 000 Unia Europejska 12 200 502,5 25,8% 7,2% Polska 470 38,2 0,75% 0,55%

5

6 Wszystkie kraje Unii Europejskiej są
małe, tylko nie wszystkie mają tego świadomość

7 KONTROLA czy AUDYT Kontrola to porównywanie rzeczywistości z przyjętymi wzorcami. Kontrola to proces, którego celem jest regulowanie i korygowanie czynności dla zapewnienia ich sprawności i skuteczności Kontrola to porównywanie informacji o tym, co rzeczywiście następuje w trakcie wdrażania planu, z wzorcami opracowanymi w trakcie planowania

8 KONTROLA czy AUDYT Audytor to doradca „wsłuchujący się” w działanie organizacji, informujący o jej niesprawnościach i słabościach oraz ryzykach zagrażających osiąganiu celów. Audyt określa najbardziej istotne ryzyka dla organizacji i koncentruje swoje oceny na obszarach w których one występują. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu celów poprzez ocenę skuteczności zarządzania ryzykiem i zarządzania organizacją

9 AUDYT a KONTROLA Audyt jest narzędziem zarządzania strategicznego a kontrola zarządzania operacyjnego. Kontrola sprawdza procedury Audyt wspomaga osiąganie celów bez jasnego określenia celów - audyt i audytorzy są bezużyteczni Budżet a budżet zadaniowy

10 Budżet a budżet zadaniowy
Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego „bulga”, oznaczającego skórzany mieszek do zbierania pieniędzy. Budżet tradycyjny to plan finansowy określający planowane dochody i wydatki, jest on narzędziem polityki organizacji. Budżet zadaniowy to zestawienie zadań i celów organizacji, określanych na podstawie priorytetów zawartych w programach i strategiach, z przypisanie im środków finansowych wraz z miernikami wykonania zadań osiągania celów.

11 Produkt Krajowy Brutto Polski
W 2011 r. około: miliardów zł czyli około ,3 miliarda € W 2010 roku miliardów zł czyli około ,3 miliarda €

12 Budżet Państwa Dochody 250,3 277,6 Wydatki 294,9 302,7
w miliardach złotych Dochody ,3 277,6 Wydatki ,9 302,7 Deficyt , ,1

13

14 W ostatnich 4 latach skumulowany wzrost PKB w Polsce był zdecydowanie najwyższy w UE

15 Państwowy dług publiczny (PDP)
na koniec 2011 r. wyniósł 815,3 mld zł. w relacji do PKB wyniósł 53,5%. zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło 858,9 mld zł w relacji do PKB to 56,3% PKB.

16 Poziom długu/PKB jest w Polsce wyraźnie niższy niż w UE, szczególnie po uwzględnieniu kosztów reformy emerytalnej

17 Główne źródła zadłużania się polskiego sektora finansów publicznych
Rok 2011, miliardy zł FUS KRUS zebrane składki ,6 1,4 wypłacone świadczenia 162,7 14,2 brakuje ,1 12,8 deficyt budżetu państwa w ubiegłym roku wyniósł 25 mld zł te trzy główne źródła generują około 100 mld zł zadłużenia rocznie

18 Cel strategiczny - osiągnięcie MTO w 2015 r
Cel strategiczny - osiągnięcie MTO w 2015 r. wymaga dalszego obniżania deficytu

19 Kalendarz polityczny 2012 bez wyborów 2013 bez wyborów
2014 wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe 2015 wybory Prezydenta RP i wybory parlamentarne DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "EURPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google