Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Gospodarki UMWD Luty 2015. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Cel: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Makrosfera: Edukacja, nauka,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Gospodarki UMWD Luty 2015. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Cel: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Makrosfera: Edukacja, nauka,"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Gospodarki UMWD Luty 2015

2 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Cel: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Makrosfera: Edukacja, nauka, kultura, sport i informacja Priorytet: 6.1.2 Dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań gospodarki i rynku pracy Wydział Gospodarki UMWD Luty 2015

3 Cele projektu: 1. Przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz pełnienia różnych ról zawodowych; 2. Promocja postaw przedsiębiorczych i pobudzanie kreatywności wśród dzieci w wieku szkolnym.

4 Osiągnięcie celów: Projekt edukacyjny jako przedsięwzięcie gospodarcze: - wytworzenie produktów oraz ich sprzedaż (ozdoby świąteczne, kartki świąteczne, magnesy, pocztówki, foldery reklamowe, ceramika, biżuteria, zeszyty, kubki, koszulki), - prowadzenie własnej działalności gospodarczej – symulacja, - sklepik szkolny ze zdrową żywnością, - radio w szkole, - patio w szkole. Wydział Gospodarki UMWD Luty 2015

5 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla 15 gmin województwa dolnośląskiego: 284 804 zł Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Malczyce, Miłkowice, Niemcza, Platerówka, Podgórzyn, Stare Bogaczowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Walim Kryterium przyznania pomocy finansowej: najmniejsze wydatki poniesione na 1 mieszkańca w 2012 r. z budżetu gminy, na oświatę i wychowanie.

6 Wydział Gospodarki UMWD Luty 2015 Liczba szkół: 15 Liczba zrealizowanych projektów edukacyjnych: 15 Liczba uczniów z klas IV - VI: 729

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 Priorytet 10. 1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej Cel szczegółowy 10.1.2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydział Gospodarki UMWD Luty 2015

8 Typ projektu: 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej. 2. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

9 Wydział Gospodarki UMWD Luty 2015 Typ beneficjenta: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; - jednostki organizacyjne jst; - organizacje pozarządowe; - organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne;

10 Wydział Gospodarki UMWD luty 2015


Pobierz ppt "Wydział Gospodarki UMWD Luty 2015. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Cel: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Makrosfera: Edukacja, nauka,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google