Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś limaki otrzyma ł y miano szkodników, poniewa ż „podjadaj ą ” troch ę z naszych ogródków. To prawda, ale jedz ą te ż ro ś liny, które bardzo szybko si.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś limaki otrzyma ł y miano szkodników, poniewa ż „podjadaj ą ” troch ę z naszych ogródków. To prawda, ale jedz ą te ż ro ś liny, które bardzo szybko si."— Zapis prezentacji:

1

2 Ś limaki otrzyma ł y miano szkodników, poniewa ż „podjadaj ą ” troch ę z naszych ogródków. To prawda, ale jedz ą te ż ro ś liny, które bardzo szybko si ę rozrastaj ą i dzi ę ki temu w jakim ś stopniu spowalniaj ą ich rozrost, gdy ż musz ą si ę regenerowa ć.

3 Uchwycony on zosta ł w biegu, chwil ę przed odlotem. Rzadko spotykany.

4 Bardzo pi ę kny motyl, który jak wi ę kszo ść motyli pobiera z kwiatu nektar, który przenosi na specjalnie dostosowanych odnó ż ach. Zwana jest te ż po ł udnic ą. Osetnik bardzo cz ę sto przebywa na tych terenach (w okolicach lasu).

5 W naszych lasach mo ż na spotka ć bogat ą palet ę ptactwa. Przedstawiona na zdj ę ciu sikorka bogatka zjada owady, dzi ę ki czemu zapobiega nadmiernemu rozrostowi niektórych okazów botanicznych. Bardzo pomaga w utrzymaniu lasu „w ryzach”.

6


Pobierz ppt "Ś limaki otrzyma ł y miano szkodników, poniewa ż „podjadaj ą ” troch ę z naszych ogródków. To prawda, ale jedz ą te ż ro ś liny, które bardzo szybko si."

Podobne prezentacje


Reklamy Google