Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014-2020
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia Paweł Kurant 25 marca 2015 r. Zielona Góra

2 TREŚĆ PREZENTACJI Dane ogólne Osie Priorytetowe Programu
Obszar wsparcia Kwalifikowalność beneficjentów Inne warunki dot. kwalifikowalności Nabory projektów Fundusz Małych Projektów Projekty flagowe Pozostałe informacje

3 DANE OGÓLNE Okres wdrażania: 2014 – 2020 (n+3) Budżet: 70 mln euro EFRR Przeznaczenie wsparcia: projekty transgraniczne (PL-SN) Stopa dofinansowania projektów: max. 85% Cel Programu: Pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

4 OSIE PRIORYTETOWE I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (21,7 mln EUR) II Mobilność regionalna (13,6 mln EUR) III Edukacja transgraniczna (10,14 mln EUR) IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (20,36 mln EUR) Powyższe kwoty dotyczą dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (max. 85% wartości kosztów kwalifikowalnych).

5 OBSZAR WSPARCIA

6 KWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTÓW
Kto może być partnerem projektu (m.in.): Samorządy Jednostki administracji Jednostki podległe wobec a) i b) Stowarzyszenia jednostek a) i b) Organizacje pozarządowe non-profit Małe i średnie przedsiębiorstwa (nie dotyczy priorytetu II „Mobilność regionalna”)

7 KWALIFIKOWALNOŚĆ BENEFICJENTÓW
W projektach muszą uczestniczyć partnerzy z obu stron granicy. Jeden z partnerów musi być partnerem wiodącym projektu. Partner wiodący jest stroną umowy o dofinansowanie projektu. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą być partnerami wiodącymi projektu.

8 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI
Rodzaje projektów: Projekty flagowe Projekty regularne - Projekt parasolowy Mikroprojekty

9 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI
Transgraniczność Wyzwania, które nie mogą zostać przezwyciężone pojedynczo, ale wymagają wspólnych działań ponadgranicznych i tylko dzięki takiemu partnerstwu dany problem może zostać rozwiązany. Kryteria współpracy transgranicznej: wspólne przygotowanie (obowiązkowe!), wspólna realizacja (obowiązkowe!), wspólne finansowanie, wspólny personel.

10 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI
Zasada 20% Co do zasady, działania projektu powinny być realizowane na obszarze wsparcia. Do 20% środków Programu może zostać spożytkowane poza obszarem wsparcia przy spełnieniu następujących warunków: działania te przyniosą korzyść obszarowi wsparcia, działania te są nieodzowne dla powodzenia projektu, działania / wydarzenia zostały zatwierdzone przez KM, działania nie mają charakteru infrastrukturalnego. Zasada 20% dotyczy również wydatków partnerów spoza obszaru wsparcia.

11 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI
Zasada refundacji W Programie nie przewidziano wypłaty zaliczek dla Partnerów. Dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych odbywa się na zasadzie refundacji.

12 INNE WARUNKI DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI
Czas wdrażania projektu Okres realizacji projektu może wynosić do 36 miesięcy (24 mce w przypadku projektów flagowych). Koszty kwalifikowalne powinny być poniesione: od dnia rozpoczęcia projektu (?) (z wyjątkiem kosztów przygotowawczych) do dnia zamknięcia finansowego (?) projektu (30 dni po zamknięciu merytorycznym, tj. zakończeniu działań).

13 NABORY PROJEKTÓW Nabory zamknięte (dla projektów regularnych i flagowych): Ograniczone czasowo (z konkretnym terminem składania wniosków), Ograniczone finansowo, Ograniczone tematycznie. Pierwszy nabór projektów w 2015 roku.

14 FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW
Fundusz Małych Projektów (FMP) realizowany będzie przez polskie i niemieckie biuro Euroregionu Nysa. W ramach FMP przewidziane będą odrębne procedury oceny projektów i sprawozdawczości.

15 PROJEKTY FLAGOWE Cechy projektów flagowych (m.in.):
Pozytywny i długotrwały wpływ na obszar wsparcia, Strategiczne znaczenie dla współpracy transgranicznej, Wszystkie 4 kryteria współpracy transgranicznej, Projekt horyzontalny (przekrojowy) / działania pilotażowe, Szczególna jakość. Nabór projektów ma charakter dwuetapowy. Projekty flagowe nie dotyczą Priorytetu II „Mobilność regionalna”.

16 Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu
POZOSTAŁE INFORMACJE Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu https://www.cpe.gov.pl/163,o-programie Uwaga: Ostateczna wersja Programu nie została jeszcze zatwierdzona przez Komisję Europejską. Dane przedstawione w niniejszej prezentacji nie mają charakteru ostatecznego.

17 Kierownik Wspólnego Sekretariatu
Dziękuję za uwagę Paweł Kurant Kierownik Wspólnego Sekretariatu KONTAKT: Wspólny Sekretariat PL-SN c/o Dolnośląski Urząd Wojewódzki, p. 2172 pl. Powstańców Warszawy 1 tel ,


Pobierz ppt "PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google