Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego PROGRAMY INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A w Polsce w latach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego PROGRAMY INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A w Polsce w latach."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego PROGRAMY INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A w Polsce w latach 2004-2006 KONTYNUACJA Phare CBC

2 Komponent A: współpraca przygraniczna Komponent B: współpraca międzynarodowa w ramach dużych regionów paneuropejskich (np. Region Morza Bałtyckiego) Komponent C: współpraca międzyregionalna w skali europejskiej ESPON:Europejska Sieć Monitorowania Planowania Przestrzennego, tworzenie naukowej i technicznej bazy planowania przestrzennego w Europie INTERACT: program pomocy technicznej służący wykorzystaniu doświadczeń z ubiegłych edycji INTERREG przy realizacji programów INTERREG III INTERREG III tworzą:

3 Kwota 221,358 mln w podziale na komponenty: A - 177,086 mln B - 30,990 mln C - 13,281 mln Podział kwotowy środków na l. 2004-2006

4 Komponent A: służy wsparciu lokalnej i regionalnej współpracy przygranicznej, realizowane są zarówno projekty infrastrukturalne, jak projekty miękkie

5 Programy dwustronneProgramy dwustronne Polska - Meklemburgia Pomorze Przednie Polska - Brandenburgia Polska - Saksonia Polska - Czechy Polska - Słowacja Trójstronne programy sąsiedzkieTrójstronne programy sąsiedzkie Polska - Białoruś - Ukraina Polska - Litwa - Rosja (Obwód Kaliningradzki) Programy INTERREG III A w Polsce Polska realizować będzie 7 programów współpracy przygranicznej:

6 1. Polska-Meklemburgia/Pomorze Przednie - 29,94 2. Polska-Brandenburgia - 30,05 3. Polska-Saksonia - 26,61 4. Polska-Czechy - 18,00 5. Polska-Słowacja - 10,50 6. Polska-Białoruś-Ukraina - 37,82 7. Polska-Litwa-Rosja (Obwód Kaliningradzki) - 24,16 Alokacje na programy INTERREG III A 2004-2006 (wkład strony polskiej - w mln. EUR)

7 Rozporządzenie 1260/1999 Komunikat KE z dn. 2 września 2004 określający wytyczne dla Interreg III Porozumienie międzynarodowe dla każdego programu tzw. Memorandum of Understanding Podstawy prawne wdrażania programów INTERREG III A

8 cel (wspieranie zintegrowanego i zrownoważonego rozwoju na pograniczu transgraniczność) wieloletni dokument programowy podstawą wyboru projektów zbliżone priorytety, beneficjenci, kryteria oceny i wyboru projektów decentralizacja (kluczowa rola regionów, szczególnie Euroregionów) wspierana infrastruktura i projekty miękkie fundusze małych projektów (w Interreg: mikroprojekty) Interreg III A a Phare CBC - podobieństwa

9 Interreg IIIA - wspólny budżet - wspólne struktury (WIZ, WIP, WST, WKS, WKM) - wspólne tworzenie i realizacja programu - program wieloletni - projekty zatwierdza WKS - mniej barier formalnych - szybsza procedura zatwierdzania projektów - zasada refundacji kosztów - realizacja wg przepisów krajowych - obowiązuje język narodowy Interreg III A a Phare CBC różnice Phare CBC - oddzielne środki dla państwa - podobne, ale oddzielne struktury - równoległe, ale oddzielne tworzenie i realizacja programu - corocznie nowa edycja - wszystkie projekty zatwierdza KE - wiele barier formalnych (np. 2 mln. EUR) - długotrwała procedura zatwierdzania projektów - powszechne zaliczki - realizacja projektów wg procedur Phare - obowiązuje język angielski

10 Rozwój infrastruktury na pograniczu (ochrona środowiska, transport i komunikacja) Rozwój społeczno gospodarczy (rozwijanie przedsiębiorczości, szczególnie MŚP, rozwój zasobów ludzkich, ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturalnego) MIKROPROJEKTY wspieranie różnego rodzaju inicjatyw lokalnych (badania, edukacja, kultura, przepływ informacji, ochrona zdrowia) Priorytety programów INTERREG III A

11 WNIOSKOWANIE O ŚRODKI W RAMACH PROGRAMÓW INTEREG III A Wnioskodawca Punkt kontaktowy w UM Wspólny Sekretariat Techniczny Programu konsultacja

12 określone w Uzupełnieniu Programu i zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący formalne i techniczne Uwaga: Jedynie projekty spełniające wszystkie kryteria formalne, kierowane będą do oceny technicznej i będą mogły otrzymać wsparcie po zatwierdzeniu przez Wspólny Komitet Sterujący dla programu Kryteria oceny projektów

13 Poziomy partnerstwa 1. Partner zagraniczny jest zaangażowany w przygotowanie projektu 2. Partner zagraniczny uczestniczy w realizacji projektu 3. Partner zagraniczny realizuje projekt lustrzany lub komplementarny Jest to jedno z kluczowych kryteriów oceny projektu Transgraniczny charakter projektu

14 Celem jest rozwój i wzmocnienie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy z szansa na wspólne osiągnięcia w sferze kultury, edukacji oraz gospodarczej. Oczekuje się, iż będą one kontynuacją funduszu małych projektów działającego dotychczas w ramach programu PHARE CBC na poszczególnych granicach Polski MIKROPROJEKTY

15 EUROREGIONY odpowiedzialne za wdrażanie mikroprojektów w ramach programów INTEREG III A konsultacja w euroregionie propozycji projektowych zbieranie wniosków aplikacyjnych decyzja o zatwierdzeniu projektów podejmowana przez Wspólny Podkomitet Sterujący zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami Przekazywanie środków do beneficjentów monitorowanie i raportowanie z realizacji projektów WDRAŻANIE MIKROPROJEKTÓW

16 Informacja w Polsce Zapraszamy do współpracy z Wydziałem INTERREG w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Biurem INTERREG w WWPWP będącym Wspólnym Sekretariatem Technicznym dla Programów Polska-Słowacja oraz Polska-Ukraina-Białoruś

17 Ewa Bieniek Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Wydział INTERREG Ministerstwo Gospodarki i Pracy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa tel. +48 22 693 42 73 fax +48 22 693 40 78 e-mail:ewa.bieniek@mg.gov.pl

18 Dziękuję za uwagę ***

19 www.interreg.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego PROGRAMY INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A w Polsce w latach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google