Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 31 maja - 2 czerwca 2010 Gospodarka w czasie kryzysu - mechanizmy wspierania przedsiębiorców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 31 maja - 2 czerwca 2010 Gospodarka w czasie kryzysu - mechanizmy wspierania przedsiębiorców."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 31 maja - 2 czerwca 2010 Gospodarka w czasie kryzysu - mechanizmy wspierania przedsiębiorców

2 Rola ARP S.A. w procesie wspierania przedsiębiorców Działalność komercyjna ARP S.A. realizowana m.in. w obszarze:  restrukturyzacji i sprzedaży przedsiębiorstw,  finansowania działalności,  tworzenia instrumentów sprzyjających rozwojowi (specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowe, efektywność energetyczna itd.) Zadania realizowane na zlecenie państwa:  Pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw,  Program wspierania przez ARP S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę tzw. „Program 5 miliardów”. 2

3 Finansowanie przedsiębiorstw 3 Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację  Pożyczki i poręczenia  Inwestycje kapitałowe Razem: 830 mln zł Komercyjne finansowanie przedsiębiorstw  Pożyczki i poręczenia  Obligacje komercyjne Razem: 574 mln zł

4 Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw Cele: Wsparcie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością i odbudowa ich zdolności do konkurowania na rynku Beneficjenci:  przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej,  dowolny przedmiot działalności (wszystkie sektory gospodarki),  kryterium wielkości przedsiębiorstwa - tylko tzw. duzi przedsiębiorcy,  z udziałem Skarbu Państwa jak i podmioty prywatne. Podstawowe wymogi:  przygotowanie i pełne wdrożenie planu restrukturyzacji,  zasada „one time last time”,  konieczny udział środków własnych w finansowaniu kosztów restrukturyzacji,  zaprzestanie prowadzenia nierentownej działalności i pełna efektywność ekonomiczna na etapie zakończenia planu restrukturyzacji  decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca działania pomocowe. 4

5 Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw Formy i warunki finansowania:  pożyczki i poręczenia,  podwyższenie kapitału zakładowego,  atrakcyjne warunki finansowania (aktualne oprocentowanie pożyczki na poziomie 5,49%, okres spłaty lub wyjścia kapitałowego do 5 lat). Przykłady:  pozytywne – Polfa Tarchomin, Diora Świdnica,  negatywne – Stocznia Szczecińska Nowa, Stocznia Gdynia,  ogółem zrealizowano 32 projekty, obecnie procedowane są wnioski opiewające na kwotę ok. 500 mln zł. 5

6 Program 5 mld Cele:  Poprawa dostępu do finansowania działalności gospodarczej  Utrzymanie bieżącej płynności finansowej oraz aktywności gospodarczej przedsiębiorstw  Podtrzymanie zdolności produkcyjnych polskiego przemysłu do czasu ustąpienia skutków kryzysu finansowego Beneficjenci:  średnie i duże przedsiębiorstwa z:  sektora bezpieczeństwa i obronności państwa (1,5 mld zł)  regionów najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym (0,5 mld zł)  sektorów innowacyjnych (0,9 mld zł)  przemysłu koksowniczego (0,52 mld zł)  sektora transportu kolejowego (0,5 mld zł) Powyższe kwoty to maksymalne kwoty alokacji brutto 6

7 Program 5 mld Podstawowe wymogi:  Wsparcie udzielane jest na zasadach rynkowych – nie może być udzielone przedsiębiorstwom zagrożonym  Wsparcie udzielane przez ARP S.A. jest wsparciem zwrotnym  Finansowane są konkretne projekty  ARP S.A. pozyska środki finansowe i udostępni je przedsiębiorcom do końca 2010 roku. Formy i finansowanie:  Zakup obligacji emitowanych przez beneficjentów  Pożyczki  Poręczenia i gwarancje  Dostarczanie kapitału (dokapitalizowania) Przykłady:  HSW S.A., Jelcz Komponenty Sp. z o.o. 7

8 Program 5 mld 8 Środki finansowe pożyczka zakup obligacji poręczenie i gwarancja dokapitalizowanie Zaciągnięcie kredytu Emisja Obligacji Rynki finansowe

9 Kluczowe kwestie / zagadnienia do dyskusji 1.Czy istnieje potrzeba stosowania specjalnych mechanizmów i instrumentów wspierających przedsiębiorców ze strony Państwa? 2.Jak i komu pomagać w czasie kryzysu? 3.Możliwe usprawnienia i zmiany w obecnym systemie wspierania przedsiębiorców? 9

10 Zapraszamy do dyskusji. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa www.arp.com.pl 10


Pobierz ppt "Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 31 maja - 2 czerwca 2010 Gospodarka w czasie kryzysu - mechanizmy wspierania przedsiębiorców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google