Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO TO TAKIEGO. DEFINICJA  „ akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO TO TAKIEGO. DEFINICJA  „ akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.”"— Zapis prezentacji:

1 CO TO TAKIEGO

2 DEFINICJA  „ akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.”

3 FUNKCJE określa :  wewnętrzną organizację,  cele istnienia,  tryb działania,  zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa

4 W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO  „statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego przedmiotem jest - najogólniej rzecz ujmując -instytucja publiczna. Na podstawie statutów działają wszelkie urzędy administracyjne : urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów administracji rządowej, a także agencje administracyjne, fundusze, zakłady administracyjne i inne instytucje publiczne.”

5 NADAWANIE STATUTU  „Statuty prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi podmiotami, w drodze aktu normatywnego, na podstawie przepisu ustawy. Statuty jednostek samorządu terytorialnego i zawodowego nadają sobie same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał.”

6 W UJĘCIU PRAWA PRYWATNEGO  ”statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej”

7 MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE  „W prawie prywatnym międzynarodowym statut to "prawo właściwe dla jakiegoś zakresu na podstawie miarodajnych w tej mierze norm kolizyjnych””

8 RODZAJE STATUTU  Rzeczowy,  Kontraktowy,  Rozwodowy,  Personalny,  Zmienny,  Niezmienny.

9 STATUT MUSZĄ MIEĆ  „fundusze inwestycyjne,  fundusze emerytalne,  spółdzielnie,  przedsiębiorstwa państwowe,  partie polityczne,  stowarzyszenia,  związki zawodowe,  jednostki badawczo-rozwojowe,  spółki komandytowo-akcyjne,  spółki akcyjne,  wszelkie szkoły wyższe - państwowe i niepaństwowe. cywilne i wojskowe, „ogólne" i wyspecjalizowane,  fundacje,  związki wyznaniowe,  koło naukowe.”


Pobierz ppt "CO TO TAKIEGO. DEFINICJA  „ akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google