Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO TO TAKIEGO Statut?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO TO TAKIEGO Statut?."— Zapis prezentacji:

1 CO TO TAKIEGO Statut?

2 DEFINICJA „ akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.”

3 FUNKCJE określa : wewnętrzną organizację, cele istnienia,
tryb działania, zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa

4 W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO
„statut jest aktem władczym organu administracji publicznej, a jego przedmiotem jest - najogólniej rzecz ujmując -instytucja publiczna. Na podstawie statutów działają wszelkie urzędy administracyjne : urzędy jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędy centralnych i terenowych organów administracji rządowej, a także agencje administracyjne, fundusze, zakłady administracyjne i inne instytucje publiczne.”

5 NADAWANIE STATUTU „Statuty prawa publicznego są zazwyczaj nadawane przez organy nadrzędne nad regulowanymi podmiotami, w drodze aktu normatywnego, na podstawie przepisu ustawy. Statuty jednostek samorządu terytorialnego i zawodowego nadają sobie same te jednostki w drodze odpowiednich uchwał.”

6 W UJĘCIU PRAWA PRYWATNEGO
 ”statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej”

7 MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE
„W prawie prywatnym międzynarodowym statut to "prawo właściwe dla jakiegoś zakresu na podstawie miarodajnych w tej mierze norm kolizyjnych””

8 RODZAJE STATUTU Rzeczowy, Kontraktowy, Rozwodowy, Personalny, Zmienny,
Niezmienny.

9 STATUT MUSZĄ MIEĆ „fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne,
spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, jednostki badawczo-rozwojowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne, wszelkie szkoły wyższe - państwowe i niepaństwowe. cywilne i wojskowe, „ogólne" i wyspecjalizowane, fundacje, związki wyznaniowe, koło naukowe.”


Pobierz ppt "CO TO TAKIEGO Statut?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google