Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo cywilne dla menedżerów sprzedaży Mec. Mariusz Wróblewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo cywilne dla menedżerów sprzedaży Mec. Mariusz Wróblewski."— Zapis prezentacji:

1 Prawo cywilne dla menedżerów sprzedaży Mec. Mariusz Wróblewski

2 Systematyka prawa cywilnego Część ogólna reguluje zagadnienia wspólne dla prawa cywilnego lub kilku jego działów Prawo rzeczowe reguluje prawne formy korzystania z rzeczy jeżeli podmiotowi przysługują prawa podmiotowe bezwzględne Prawo spadkowe reguluje przejście praw i obowiązków osób zmarłych na inne podmioty Prawo zobowiązaniowe obejmuje normy (zobowiązania) regulujące prawa podmiotowe względne Prawo autorskie i wynalazcze określa prawa do dóbr niematerialnych

3 Stosunek cywilnoprawny Podmioty stosunku cywilnoprawnego osoby fizyczne (ludzie) + osoby prawne(np.: spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe) Przedmiot wszystko na co są skierowane prawa i obowiązki podmiotów stosunku cywilnoprawnego Prawo podmiotowe (uprawnienie) Obowiązek prawa jednego podmiotu odpowiada obowiązek drugiego podmiotu

4 Zdolność prawna Osoby fizyczne od urodzenia Osoby prawne z momentem utworzenia

5 Zdolność do czynności prawnych Osoby fizyczne Do 13 lat brak zdolności do czynności Po ukończeniu 13 lat a nie ukończywszy 18 lat ograniczona zdolność do czynności prawnych Osoby prawne z momentem utworzenia Po ukończeniu 18 lat pełna zdolność Ubezwłasnowolnienie (tylko osoby fizyczne) częściowecałkowite

6 Osoby prawne Skarb Państwa Spółki kapitałowe Przedsiębiorstwa państwowe Spółdzielnie Stowarzyszenia Fundacje

7 Wady oświadczenia woli Brak świadomości lub swobody podjęcia decyzji i wyrażenia woli PozornośćBłąd Bezprawna groźba

8 Przedstawicielstwo Przedst. Ustawowe (oparte na ustawie np.; rodzice są przedst.. ustawowymi dziecka) Pełnomocnictwo (oparte na woli reprezentowanego) Ogólne (do dokonywania czynności zwykłego zarządu) Szczególne (do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd) Fałszywe (gdy pełnomocnik przekroczy upoważnienie lub działa bez umocowania) Domniemane (np.; sprzedawca w sklepie) Prokura (szczególny rodzaj pełnomocnictwa które może udzielić przedsiębiorca wpisany do KRS)

9 Rzecz PodzielnaNiepodzielna

10 Rzecz NieruchomościRuchomości grunty budynki na trwałe związane z gruntem części budynków (lokale)

11 Prawa rzeczowe Własność Współwłasność Wieczyste użytkowanie Ograniczone prawa rzeczowe UżytkowanieSłużebność ZastawHipoteka własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego użytkowego domu jednorodzinnego

12 Zobowiązanie wierzytelnośćdług

13 Źródła zobowiązań czynność prawna akt administracyjny wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym bezpodstawne wzbogacenie inne zdarzenie z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązań

14 Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej szkodapowiązanie przez ustawodawcę z faktem wyrządzenia szkody obowiązku jej naprawienia istnienie związku przyczynowego odpowiedzialność =+

15 Odpowiedzialność deliktowa Odpowiedzialność za czyny własne Odpowiedzialność za czyny cudze Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy Odpowiedzialność za szkody powstałe z użycia sił przyrody


Pobierz ppt "Prawo cywilne dla menedżerów sprzedaży Mec. Mariusz Wróblewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google