Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmus+ KA 2 cechy projektów: elastyczność różnorodność innowacja, rozwój i modernizacja działania: innowacja - programy, materiały, narzędzia, metody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmus+ KA 2 cechy projektów: elastyczność różnorodność innowacja, rozwój i modernizacja działania: innowacja - programy, materiały, narzędzia, metody."— Zapis prezentacji:

1 Erasmus+ KA 2 cechy projektów: elastyczność różnorodność innowacja, rozwój i modernizacja działania: innowacja - programy, materiały, narzędzia, metody szczególnie - kompetencje podstawowe, języki, ICT, nowe formy - elastyczne, otwarte, wirtualna mobilność, otwarte źródła, ICT, potencjał, orientacja, narzędzia i metody rozwoju nauczycieli, zarządzanie, współpraca wymiana doświadczeń badania walidacja

2 cele Jakość i trafność oferty edukacyjnej Nauczanie i ocena umiejętności kluczowych Nastawienie na rynek pracy Nowe formy i metody nauczania Współpraca Rozwój zawodowy nauczycieli Potencjał szkół Równość Przedsiębiorczość Przejścia między szkołami Rok 2014: Przedsiębiorczość, ICT, Basic skills

3 istotne Kreatywność ICT Open educational resources Jakość edukacji Przedsiębiorczość Równość, integracja Umiejętności podstawowe i transwersalne – języki, przedsiębiorczość, umiejętności cyfrowe Walidacja Elastyczność drogi kształcenia Profesjonalizacja i rozwój zawodowy Zarządzanie Aktywność społeczna Współpraca między instytucjami i regionami Synergia między polityką i praktyką

4 rezultaty Innowacyjne podejścia Bardziej nowoczesne, zaangażowane i profesjonalne otoczenie Większa umiejętność i profesjonalizm w pracy międzynarodowej

5 wpływ Przedsiębiorczość Języki ICT Różnorodność Zatrudnialność Partycypacja Pozytywny stosunek do współpracy Walidacja Profesjonalizacja Edukacja formalna, nieformalna, pozaformalna Znajomość polityki Możliwość rozwoju zawodowego Motywacja i satysfakcja

6 struktura i czas 2 lub 3 instytucje szkoła-szkoła dawne Regio - podobny skład 2-3 lata termin naboru - 30 kwietnia 2014 godz. 12.00 czasu w Brukseli

7 partnerstwa strategiczne – formy mobilności krótkie spotkania robocze wspólne projekty pracy grup uczniów - 5 dni - 2 miesiące długie wyjazdy studyjne uczniów - 2 - 12 miesięcy - od 14 roku życia wspólne kształcenie nauczycieli - 5 dni - 2 miesiące nauczanie i kształcenie nauczycieli - 2 - 12 miesięcy

8 ocena - I element istotność i adekwatność projektu - do 30 pkt cele polityki europejskiej cele i priorytety akcji potrzeby synergia między różnymi obszarami edukacji innowacyjność i komplementarność w stosunku do innych działań instytucji europejska wartość dodana

9 ocena - II element jakość planu projektu i wdrażania - do 20 pkt jasność, kompletność, jakość planu pracy projektu – przygotowanie, wdrażanie i monitoring, ewaluacja, upowszechnianie spójność między celami i działaniami jakość i wykonalność proponowanej metodologii istnienie i adekwatność mierników kontroli jakości w celu zapewnienia wdrażania projektu o wysokiej jakości na czas i zgodnie z budżetem kosztowa efektywność i właściwe zasoby do każdego działania jeżeli planowane są mobilności: adekwatność mobilności do celów projektu i właściwa liczba osób jakość walidacji

10 ocena - III element jakość zespołu projektowego i uzgodnień dotyczących współpracy - max 30 pkt właściwy mix instytucji, właściwy profil, doświadczenie i kompetencje, by z sukcesem zrealizować cały projekt podział odpowiedzialności i zadań – ukazuje zaangażowanie i aktywny wkład wszystkich instytucji jeśli dotyczy – organizacje z różnych sektorów wartość dodana

11 ocena - IV element upowszechnianie max 30 pkt jakość ewaluacji potencjalny wpływ projektu: na uczestników i szkołę w czasie trwania projektu i po zakończeniu środowisko pozaszkolne jakość planu upowszechniania – adekwatność i jakość podejścia dostępność trwałość minimum 60 pkt, w każdej kategorii co najmniej połowa

12 grant zarządzanie projektem i wdrażanie - koordynator 500/ miesiąc, partner - 250 / miesiąc max 2750 / miesiąc spotkania robocze max 23000 / projekt 100-1999 km 575 euro / uczestnika ponad 2000 km 760 euro / uczestnika wkład intelektualny – menedżer, pracownik techniczny, nauczyciel, administrator multiplikacja - 100 euro / uczestnik lokalny, 200 euro / uczestnik zagraniczny max 30000 / projekt koszty specjalne - podwykonastwo, sprzęt 75% max 50000 / projekt podróż - 2 poziomy finansowania - 100-1999 km – 275 euro / uczestnika 2000 km / 360 euro na uczestnika wsparcie indywidualne - w zależności od rodzaju mobilności – tabela lub stawki - krótkie wyjazdy uczniów 55/40 euro na dzień, nauczycieli 100 / 70 euro / dzień wsparcie językowe - 2-12 miesięcy – 150 euro / osobę koszt kursu - do 70 euro / dzień - do 700 euro wypłata grantu – 80% + 20 % Max 150000 / rok


Pobierz ppt "Erasmus+ KA 2 cechy projektów: elastyczność różnorodność innowacja, rozwój i modernizacja działania: innowacja - programy, materiały, narzędzia, metody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google