Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia ponad granicami - gdyńsko-helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia ponad granicami - gdyńsko-helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia ponad granicami - gdyńsko-helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych. Projektodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Partner: Vard och Omsorgsforvaltningen (VOH) w Helsingborgu- Szwecja Całkowity koszt : 41 760 euro

2 Cel ogólny wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 16 pracowników MOPS, ułatwiający rozwój osobisty z zakresu wsparcia ON, w okresie 2 lat. Cele szczegółowe wzrost kompetencji 16 pracowników z zakresu budowania sieci oparcia społecznego dla ON i metod pracy środowiska zawodowego w Szwecji wzrost motywacji do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem 16 pracowników oraz aktywne włączanie się w proces poszukiwania nowych rozwiązań wzrost kompetencji językowych i kulturowych 16 pracowników. Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych.

3 Uczestnicy projektu 16 pracowników MOPS z pionu wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych, w procesie specjalizowania się w pracy z ON, w szczególności: Osoby bezpośrednio pracujące z osobami niepełnosprawnymi, zainteresowane budowaniem sieci oparcia społecznego dla ON, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi. Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych.

4 Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych. Pracownicy socjalni Psycholodzy, Terapeuci Opiekunowie Kadra zarządzająca Osoby te powinny wykazywać zainteresowanie w podnoszeniu swoich kwalifikacji, doskonaleniu i zdobywaniu nowych umiejętności pracy z ON.

5 Działania w projekcie Rekrutacja osób do udziału w stażach Cykl przygotowawczy osób wyjeżdżających (język + kultura +merytoryka) Wyjazd stażowy Warsztaty przekazywania wiedzy Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych. Kompendium wiedzy Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca

6 Grupa Stażowa Nr 1 listopad 2009 Wiedza, doświadczenie Rozpoznawanie warunków do budowania sieci oparcia społecznego dla ON Grupa Stażowa Nr 2 Luty 2010 Grupa Stażowa Nr 3 Maj 2010 Grupa Stażowa Nr 4 wrzesień 2010 Rekrutacja, Podpisanie umów Przygotowanie językowo- kulturowe. Rekrutacja, Podpisanie umów Przygotowanie językowo- kulturowe. Wiedza, doświadczenie Wzrost wiedzy, umiejętności i doświadczeń Zawiązywanie koalicji na rzecz ON i jej uruchamianie Zarządzanie siecią wsparcia Synteza doświadczeń, redakcja materiałów i upowszechnienie wiedzy z zakresu budowania i zarządzania siecią wsparcia ON. Grupa 1&2 Warsztat Grupa 2&3 Warsztat Grupa 3&4 Warsztat Grupa 1-4 Warsztat Rekrutacja, Podpisanie umów Przygotowanie językowo- kulturowe. Rekrutacja, Podpisanie umów Przygotowanie językowo- kulturowe. Rekrutacja, Podpisanie umów Przygotowanie językowo- kulturowe. Rekrutacja, Podpisanie umów Przygotowanie językowo- kulturowe. Rekrutacja, Podpisanie umów Przygotowanie językowo- kulturowe. Rekrutacja, Podpisanie umów Przygotowanie językowo- kulturowe. Kompendium wiedzy Konferencja podsumowująca

7 Wyjazdy Stażowe Zaplanowane są 4 wyjazdy stażowe. 2 tygodnie (50 h) zajęć, składające się z: I. Szkolenia wstępnego- 5 dni II. Stażu w wybranej instytucji połączonego z warsztatami z zakresu budowania sieci oparcia społecznego dla ON – 5 dni Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych.

8 I.Szkolenie wstępne- 5 dni > Lokalne prawo, administracja, strategie polityki społecznej, kulturowe i społeczne uwarunkowania realizacji wsparcia dla ON- 2 dni > Systemowe wsparcie ON z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym- 1 dzień > Wizyty studyjne w instytucjach/organizacjach będących częścią systemu oparcia społecznego dla ON z zaburzeniami psychicznymi- 2 dni Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych.

9 I grupaRozpoznawanie warunków do budowania sieci oparcia społecznego dla ON II grupaZawiązywanie koalicji na rzecz ON i jej uruchamianie III grupaZarządzanie siecią wsparcia dla ON IV grupaSynteza doświadczeń, redakcja materiałów i upowszechnienie wiedzy z zakresu budowania i zarządzania siecią wsparcia ON. II. Staż w wybranej instytucji połączony z warsztatami z zakresu budowania sieci oparcia społecznego dla ON Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych.

10 Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych. Przygotowanie uczestników do pobytu za granicą; 1. Spotkania wstępne z uczestnikami - ogólne informacje o projekcie, zasad y udziału w projekcie, zdefiniowanie szczegółowych potrzeb szkoleniowych uczestników w kontekście przygotowania propozycji indywidualnego programu stażu. 2. Spotkania przygotowujące do staży (10h/os.), z elementami wiedzy o kulturze, obyczajach szwedzkich, w ramach których przewidujemy: -wizytę w Honorowym Konsulacie Szwecji w Gdańsku (informacje o Szwecji, pracy w wielokulturowym środowisku, obyczajach szwedzkich, które ułatwią wszechstronną integrację w środowisku stażu oraz zrozumienie kontekstu społecznego funkcjonowania klientów pomocy społecznej, przygotowanie w zakresie podstawowych zwrotów w języku szwedzkim (dzień dobry, dziękuję itp.) 3. Kursy języka angielskiego (40h/os.)- przygotowanie w zakresie specjalistycznych zwrotów języka zawodowego, umożliwiających uczestnikowi realizację stażu (najczęściej używane słownictwo podczas pracy)

11 Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych. Przygotowanie uczestników do pobytu za granicą c.d 4. Zorganizowanie pokazu skandynawskiego filmu fabularnego nawiązującego do wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, połączonego z dyskusją po filmie. 5. Ostatnie spotkanie przed wyjazdem na staż odbędzie się również przy użyciu języka angielskiego. 6. Spotkanie otwierające u Partnera przyjmującego (bezpośrednio po przyjeździe na staż) – kwestie organizacyjne dotyczące pobytu i stażu 7.Spotkania integracji kulturowej, wyjście na koncert lokalnego zespołu lub wyjście do klubu z tradycyjną muzyką szwedzką i tradycyjnymi przekąskami. Każdy z uczestników stażu zostanie wyposażony w słownik języka angielskiego, słownik języka szwedzkiego.

12 > poziom zainteresowania podnoszeniem swoich kompetencji i umiejętności, > stopień gotowości do zaangażowania się w pozostałe działania projektowe, > stanowisko pracy w Pionie Wsparcia ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, > rodzaj wybranej specjalizacji w procesie Specjalizacji pracowników MOPS-spec. ds.ON, > stopień znajomości języka angielskiego, > termin stażu, > w wypadku dużego zainteresowania kryterium może stanowić kolejność zgłoszeń. Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych. Kryteria wyboru stażystów stanowi :

13 Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych. Korzyści wynikające z udziału w projekcie Każdy z pracowników uczestniczących w projekcie: - nabędzie wiedzę i doświadczenia z zakresu kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi (program stażu) - nabędzie wiedzę z zakresu budowania sieci oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych, metod pracy środowiska zawodowego oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych w Szwecji (program stażu) - podwyższy kompetencje w zakresie podstaw języka szwedzkiego i wykorzystania kodu kulturowego tego kraju, - podwyższy poziom posługiwania się językiem angielskim, w tym posługiwanie się specjalistycznym słownictwem- wsparcie językowe poprzez 40h kurs j. angielskiego (język roboczy staży)

14 Każdy uczestnik projektu otrzyma potwierdzenie nabytych umiejętności: -zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego z zaznaczeniem ilości godzin kursu i stopnia trudności, potwierdzone przez organizatora kursu i MOPS. -zaświadczenie o odbytym stażu zagranicznym jako części "Programu Specjalizacji Pracowników MOPS", wydane przez instytucję wysyłającą- MOPS i instytucję przyjmującą uczestników staży- VOH, podpisane przez członków Zespołu Zarządzającego Projektem, -dokument Europass Mobility potwierdzający okres szkolenia realizowanego zagranicą, wystawiony przez szwedzką organizację przyjmującą, zawierający szczegółowe informacje na temat treści stażuu i zdobytych umiejętnościach, kompetencjach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych.

15 -4 kursy języka angielskiego (20h/os.)- 24 osób, wydanie 24 zaświadczeń o ukończeniu. -4 spotkania przygotowujące do odbycia stażów zagranicznych (10h/os.), z elementami wiedzy o kulturze i obyczajach szwedzkich, 24 osób. -4 dwutygodniowe staże zawodowe w Szwecji dla 24 os., z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych. Wydanie 24 zaświadczeń o odbyciu stażu i Europass Mobility. -4 warsztaty po (7 h) pomiędzy stażami, z zakresu budowania systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Rezultaty projektu: Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych.

16 -kompendium wiedzy i doświadczeń na temat wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi – informacje zebrane przez uczestników staży, 300 sztuk zostanie rozpowszechnione wśród profesjonalistów wspierających osoby niepełnosprawne w MOPS oraz innych instytucjach i organizacjach pomocy społecznej w regionie -przeprowadzona kampania upowszechniająca rezultaty projektu, w tym kompendium (500 kopii CD), stworzenie strony www, druk 500 ulotek informacyjnych. - zorganizowanie konferencji kończącej projekt 5.2011 wypracowana i wdrożona metoda usystematyzowanego przekazywania wiedzy i umiejętności pomiędzy pracownikami instytucji pomocy społecznej. Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych. Rezultaty projektu:

17 Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen w Szwecji w instytucjach miasta Helsingborg zaangażowanych we wsparcie Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Doświadczenia ponad granicami - gdyńsko-helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Staże we współpracy z Vard och Omsorgsforvaltningen."

Podobne prezentacje


Reklamy Google