Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „The better teachers the better education process” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach zrealizowany w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „The better teachers the better education process” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach zrealizowany w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „The better teachers the better education process” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach zrealizowany w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” VETPRO w roku szkolnym 2012/2013. część I Numer wniosku : PL1-LEO Program szkolenia monitoringowego – projekty mobilności programu Leonardo da Vinci, Katowice, 24 kwietnia 2013 r.

2 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
CELE projektu VETPRO realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 obejmowały: Polepszenie zawodowych kwalifikacji uczestników projektu. Wymianę doświadczeń w kształceniu zawodowym ponadgimnazjalnym. 3. Poznanie systemu średniej edukacji zawodowej w Hiszpanii. Poznanie sposobu zarządzania placówkami średniego kształcenia zawodowego. 5. Poznanie przykładów dobrej praktyki i rozwiązań innowacyjnych w kształceniu zawodowym. 6. Nawiązanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej. 7. Doskonalenie umiejętności językowych uczestników. UCZESTNICY projektu zapoznali się ze specyfiką hiszpańskiego systemu średniej edukacji zawodowej, zwizytowali średnie szkoły zawodowe i zakłady pracy zatrudniające techników; zapoznali się z wyposażeniem placówek, metodami pracy nauczycieli, funkcjonowaniem kadry zarządzającej i doradców zawodowych, mieli możliwość porównania funkcjonowania placówek średniego kształcenia zawodowego ( w Polsce i w Hiszpanii), ich sposób finansowania i współpracy ze środowiskiem lokalnym/regionalnym/międzynarodowym.

3 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
Realizacja projektu obejmowała następujące etapy: I. Etap - przed mobilnością: Działania promocyjne i rekrutacyjne. Przygotowanie uczestników do wymiany doświadczeń ( językowe, kulturowe, psychologiczne). Działania organizacyjne, w tym organizacja wyjazdu do Granady i programu merytorycznego wymiany doświadczeń. II. Etap – po wymianie doświadczeń: 1. Działania ewaluacyjne. 2. Upowszechnienie rezultatów projektu. 3. Raportowanie i rozliczenie projektu. CZERWIEC,2012

4 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
Ogłoszenie naboru do udziału w projekcie na Konferencji plenarnej. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej. Promocja projektu w środowisku. SIERPIEŃ, 2012

5 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
Przygotowanie tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim na temat naboru do projektu. Podpisanie Umowy finansowej z Narodową Agencją. Prowadzenie akcji naborowej i gromadzenie dokumentacji oraz ich publikacja na stronie /Regulamin Rekrutacji, Formularz aplikacyjny, Deklaracja uczestnictwa .../ WRZESIEŃ, 2012

6 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
Wyłonienie uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru. Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru / Lista osób zakwalifikowanych i Lista osób rezerwowych/ Pierwsze spotkanie z beneficjentami - podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie. W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie wymiany doświadczeń zakwalifikowało się 8 nauczycieli PAŹDZIERNIK, 2012r.

7 Rozmowy z firmą EUROPROYECTOS /organizacją przyjmującą w Hiszpanii/
„Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________ Rozmowy z firmą EUROPROYECTOS /organizacją przyjmującą w Hiszpanii/ nt. Umowy o odbycie wyjazdu i Programu wizyty. Efektywna organizacja wymiany PAŹDZIERNIK, 2012

8 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PAŹDZIERNIK, 2012

9 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
Egzamin z j. angielskiego / na zakończenie zajęć/ Wręczenie certyfikatów STYCZEŃ, 2013

10 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: Powołanie zespołu projektowego i przydział obowiązków / koordynator, księgowa, dyrektor szkoły, opiekun strony www, sekretarka, bibliotekarz/. Podejmowanie decyzji finansowych i ich dokumentowanie – systematyczne uzupełnianie raportu finansowego: A.1 Zarządzanie i kontrole, B.1 Podróż, B.2 Utrzymanie i ubezpieczenie C.1 Przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe.

11 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
Zawarcie z uczestnikami projektu umowy o odbycie wyjazdu VETPRO. Zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenia /analiza ofert biur ubezpieczeniowych/. Ustalenie warunków transportu / transfer na i z lotniska/ w kraju i za granicą. LISTOPAD, 2012

12 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
Zakup materiałów pomocnych do przeprowadzenia zajęć z przygotowania kulturowego . LISTOPAD, 2012

13 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Umowa zlecenie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, harmonogram zajęć, zapewnienie właściwych materiałów, dokumentacja, ewaluacja. ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM ZAJĘCIA KULTUROWE GRUDZIEŃ, 2012

14 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
ORGANIZACJA WYJAZDU STYCZEŃ, 2013

15 – REALIZACJA PROGRAMU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
„Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________ POBYT W GRANADZIE – r. – REALIZACJA PROGRAMU WYMIANY DOŚWIADCZEŃ LUTY, 2013

16 OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW:
Zapoznali się ze specyfiką hiszpańskiego systemu nauki i kształcenia zawodowego. 2. Zwizytowali szkoły średnie zawodowe oraz zakłady pracy i miejsca zatrudniające: ekonomistów, elektryków i elektroników. Poprawili znajomość języka angielskiego. Zaprezentowali dorobek ZSZ Nr 3 im. A. Kocura w Katowicach w trakcie debaty nt. kształcenia w Europie. 5. Uzyskali dokument Europass –Mobilność – potwierdzający wymianę doświadczeń zawodowych. 6. Upowszechniają rezultaty wymiany prowadząc lekcje otwarte, szkolenia w ramach WDN, aktualizując stronę www szkoły oraz podejmując inne działania. 7. Wzrosła samoocena beneficjentów– stali się bardziej kreatywni, otwarci i przełamali stres związany z posługiwaniem się językiem obcym. LUTY, 2013

17 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW Konferencja szkoleniowa nt. wymiany doświadczeń. Modernizacja pracowni elektrycznej i instalacji elektrycznych. Przeprowadzenie lekcji z chemii nt.: „ Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze”. 4. Przeprowadzenie lekcji z biologii oraz organizacja wyjścia klas pierwszych do oczyszczalni ścieków w Katowicach „Biotechnologia w ochronie środowiska”. LUTY, 2013

18 „Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________
EWALUACJA I RAPORTOWANIE MARZEC, 2013

19 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach
„Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________ 26 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU I WRĘCZENIE UCZESNIKOM WYMIANY DOSWIADCZEŃ DOKUMENTÓW EUROPASS - MOBILNOŚĆ KWIECIEŃ, 2013

20 NA REALIZACJĘ PROJEKTU VETPRO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 3
im. Adama Kocura w Katowicach OTRZYMAŁ WSPARCIE FINANSOWE PRZYZNANE PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" . DZIĘKUJEMY NARODOWEJ AGENCJI

21 Koordynator projektów LdV
„Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny” _______________________________ Dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z moją prezentacją. Koordynator projektów LdV w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura w Katowicach Aleksandra Filus


Pobierz ppt "Projekt „The better teachers the better education process” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach zrealizowany w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google