Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie ryzykiem w projekcie"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Radosław Borkowski

2 Czym jest ryzyko? Ryzyko można zdefiniować jako kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz jego skutków

3 Project Management Body of Knowledge
Planowanie Zarządzania Rozpoznawanie Prowadzenie analizy jakościowej Przeprowadzenie analizy ilościowej Planowanie reakcji Monitorowanie i kontrolowanie

4 Planowanie zarządzania ryzykiem
Według planu proponowanego przez C. Pritcharda pierwszymi częściami są : Opis i podsumowanie projektu Określenie uwarunkowania zarządzania ryzykiem Rozpisanie struktury zarządzania ryzykiem Opisanie problemów związanych z realizacją Inne istotne plany Podsumowanie metodologii Bibliografia Zatwierdzenie

5 Rozpoznanie ryzyk i przeprowadzenie analiz
Identyfikacja ryzyk Skutki wystąpienia Prawdopodobieństwa wystąpienia Analiza jakościowa Analiza ilościowa

6 Rozpoznanie ryzyk i przeprowadzenie analiz

7 Oddziaływania na ryzyko projektu
Planowanie oddziaływania W stosunku do ryzyk negatywnych można zastosować : Unikanie ryzyka Łagodzenie ryzyka Przenoszenie (transfer) ryzyka W stosunku do ryzyk pozytywnych Wykorzystanie ryzyka Udostępnianie ryzyka Wzmacnianie ryzyka W stosunku do obydwu rodzajów ryzyk można zastosować Akceptację ryzyka Plany Awaryjne Sterowanie ryzykiem

8 Monitorowanie i nadzór nad ryzykiem
Identyfikowanie Analizowanie Rozpatrywanie nowych ryzyk Śledzenie ryzyk Ponowna analiza ryzyk uprzednio już zidentyfikowanych Weryfikacja skuteczności i zasadności reagowania na ryzyka

9 Management of Risk Komunikuj Identyfikuj Oceniaj Planuj Wdrażaj

10 Inne modele zarządzania ryzykiem
Microsoft Solution Framework RiskIT CCTA Risk Analysis and Management Method Code of Practice for Project Management for Construction and Development

11 Bibliografia C. Pritchard, „Zarządzanie ryzykiem w projektach” Wig-Press, Warszawa 2001. M. Trocki, „Nowoczesne zarządzanie projektami”, Polskie wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2013, ISBN M. Prywata, „Zarządzanie ryzykiem w małych projektach”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa 2010. N. Crockford, „An Introduction to Risk Management (2 ed.)”, Cambridge, UK: Woodhead-Faulkner, ISBN 

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie ryzykiem w projekcie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google