Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Absolwent PW staje się użytkownikiem samodzielnym języka obcego: 1.potrafi sprawnie komunikować się w sprawach ogólnych i zawodowych 2.posiada umiejętność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Absolwent PW staje się użytkownikiem samodzielnym języka obcego: 1.potrafi sprawnie komunikować się w sprawach ogólnych i zawodowych 2.posiada umiejętność"— Zapis prezentacji:

1

2 Absolwent PW staje się użytkownikiem samodzielnym języka obcego: 1.potrafi sprawnie komunikować się w sprawach ogólnych i zawodowych 2.posiada umiejętność prezentacji wyników prac i osiągnięć naukowych (uchwała Senatu PW nr 33/XLV/2003 z dnia 26 marca 2003 r. ) 2013-11-092

3 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. 2004. CODN Warszawa [A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 2001. Council of Europe.] 2013-11-093

4 4

5 Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się dość swobodnie i spontanicznie z rdzennym użytkownikiem języka. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów. Użytkownik samodzielny 2013-11-095

6 NABÓR Wynik matury pisemnej służy określeniu poziomu umiejętności językowych studenta. Studentom zaleca się wybór języka obcego najlepiej im znanego i przydatnego w przyszłej pracy. Wynik matury przypisuje się poziomowi CEF i liczbie godzin nauki w klasie: A1= 30-45% (150h) A2= 45-70% (300h) B1= 70-90% (450h) B2= 90-100% (600h) 6

7

8 EGZAMIN KOŃCOWY Do egzaminu B2 powinien przystąpić kandydat określany jako użytkownik samodzielny języka obcego (po 600 godzinach nauki). Umiejętności językowe określają: 1. globalna tabela osiągnięć 2. tabela samooceny 2013-11-098

9 SESJA ZIMOWA 2012SESJE ZIMOWE 2008-2012


Pobierz ppt "Absolwent PW staje się użytkownikiem samodzielnym języka obcego: 1.potrafi sprawnie komunikować się w sprawach ogólnych i zawodowych 2.posiada umiejętność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google