Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektem w biznesie międzynarodowym Program i warunki zaliczenia Maciej Pietrzykowski Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektem w biznesie międzynarodowym Program i warunki zaliczenia Maciej Pietrzykowski Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektem w biznesie międzynarodowym Program i warunki zaliczenia Maciej Pietrzykowski Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu maciej.pietrzykowski@ue.poznan,pl

2 Dane kontaktowe Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Budynek Altum VI piętro, pokój 620A maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl http://pracownicy.ue.poznan.pl/pietrzykowski

3 Forma zajęć Wykład interaktywny Wprowadzenie Praca zespołowa

4 Zakres przedmiotu Zrozumienie procesu zarządzania projektem –Instytut Zarządzania Projektem –Co to jest projekt? –Czym jest zarządzanie projektem? –Cykl życia projektu –Czego się trzeba nauczyć? –PMI versus PRINCE Rozpoczęcie projektu –Działanie w realiach organizacji –Definiowanie potrzeb –Ustalanie wykonalności projektu

5 Zakres przedmiotu cd.. Planowanie projektu –Określenie celów, zakresu, skutków i ograniczeń projektu –Rozwój planów kontroli komunikacji, zmian, zaopatrzenia –Tworzenie struktury analizy pracy (WBS) –Dobór zespołu projektowego –Budowanie struktury i spójności zespołu projektowego –Szacowanie projektu –Tworzenie sieci czynności –Tworzenie harmonogramu projektu –Diagramy Gantta –Zarządzanie ryzykiem w projekcie Wykonanie projektu –Przebieg realizacji projektu –Stosowanie planów kontroli –Śledzenie postępów i aktualizacja planów projektu

6 Zakres przedmiotu cd.. Kontrola projektu –Monitorowanie kosztów, ocena pozycji projektu –Sprawozdanie z wykonania projektu Zamknięcie projektu –Kończenie pracy –Ocena pracy –Korzystanie z nabytych doświadczeń Inne zagadnienia –Wybór oprogramowania do zarządzania projektem –Zarządzanie dużymi projektami –Specyfika projektów informatycznych

7 Warunki zaliczenia Praca w grupach 26 kwietnia – zamieszczenie na stronie internetowej kontekstu organizacji 10 maja – wykład – spotkanie ze sponsorem projektu – czas dla zespołów na precyzowanie zadania 24 maja – ostateczny termin składania prac 26-27 maja – prezentacja prac

8 Wymogi dotyczące prac Wersja papierowa (Times New Roman, czcionka 12, odstęp 1,5, max. 30 stron) oraz elektroniczna na płycie CD Prezentacja Power Point Sprawozdanie z prac zespołu projektowego Przygotowanie wystąpienia Prezentacja projektu (max. 20 minut)

9 Literatura Burton C., Mitchell N., Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Astrum Wrocław 1999. Charette P., Mitchell A., Mazur S. (red.), McSweeney E., Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004 Davidson Frame J., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG- PRESS Warszawa 2001 Galoński J., Rosiński J., Zarządzanie projektem – model najlepszych praktyk, IFC Press. Nowe Motywacje, Kraków 2003 Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami PMBOK Guide, WIG PRESS 2006 Mingus N., Alpha Teach Yourself Poject Management in 24 hours by Nancy Mingus, Pearson Education Inc., 2001 Pacelli L., The Project Management Advisor, Pearson Education Inc., New Jersey, 2004 Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna księgarsko-Wydawnicza Horyzont s.c. P.Sycan, M. Szymczak, Łódź 2003

10 Thank you for your attention.


Pobierz ppt "Zarządzanie projektem w biznesie międzynarodowym Program i warunki zaliczenia Maciej Pietrzykowski Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google