Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program Operacyjny PL 16: „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”

2 Program PL 16 Łączny budżet: 16.470.588 €, w tym:  Alokacja na projekty wynosząca: 14.770.000 €.  Koszty zarządzania programem: 1 283 800 €  Fundusz współpracy dwustronnej na poziomie programu: 256 798 €  Rezerwa na ryzyko kursowe: 160 000 € Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

3 Operator Programu Za zarządzanie Programem odpowiedzialny jest Departament Strategii i Deregulacji, pełniący rolę Operatora Programu. Operator odpowiada między innymi za:  zarządzanie Programem,  osiągnięcie celów i rezultatów Programu,  nabór wniosków o dofinansowanie,  monitorowanie i kontrolę projektów. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

4 CEL Bardziej sprawiedliwy i skuteczny wymiar sprawiedliwości Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

5 Obszary wsparcia 1.Poprawa wydajności systemów sądowych. 2.Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa. 3.Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 4.Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

6 Obszary wsparcia 1.Poprawa wydajności systemów sądowych. 2.Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa. 3.Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 4.Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

7 Co mamy osiągnąć? LP Oczekiwany rezultat z umowy w sprawie programu. WskaźnikiWartość Wskaźnika 1. Poprawa efektywności system ó w sądowych w tym rozw ó j system ó w zwianych z prowadzeniem spraw sądowych. Liczba sądów wykorzystujących zmodernizowany sprzęt i oprogramowanie ICT. Liczba przeszkolonych os ó b. 90 275 2.Zwiększone kompetencje przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Liczba opracowanych program ó w kształcenia ustawicznego dla kadry menadżerskiej sądów Liczba przeszkolonych os ó b. 2 6000 3.Poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w tym dla tzw grup wrażliwych (np. nieletni, ofiary, mniejszości). Przypadku prawnej i psychologicznej pomocy świadczonej przez Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przestępstw. Liczba nieletnich uczestnik ó w biorących udział w wydarzeniach podnoszących świadomość na temat praw oraz systemu prawnego. 75 000 9000 4.Opracowane alternatywne metody rozwiązywania spor ó w. Liczba kampanii podnoszących świadomości na temat funkcjonowania ADR. Liczba przeszkolonych os ó b. 1 840 Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

8 Projekty 1.Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych - DIRS 2.Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi - DIRS 3.Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) - DSO 4.Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym - DWMiPC 5.Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu - DWMiPC 6.Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów - DWMiPC Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

9 Projekty 1.Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych - DIRS 2.Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi - DIRS 3.Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) - DSO 4.Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym - DWMiPC 5.Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu - DWMiPC 6.Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów - DWMiPC Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

10 NMF a Strategia Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Poprawa wydajności systemów sądownictwa

11 NMF a Strategia Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa

12 NMF a Strategia Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości

13 NMF a Strategia Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Propagowanie ADR

14 Akceptacja projektu predefiniowanego w NMF Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich. Odpowied zialny podmiot 1234567891011 BeneficjentDIRS Złożenie wniosku REALIZA CJA Operator Programu DSD Przygoto wanie programu Nego cjacje Porozumi enie z KPK Ogłoszen ie naboru wnioskó w Ocena Decyzja w sprawie dofinans owania projektu Sprawozdawczość Operatora Programu Krajowy Punkt Kontaktowy MIR Akcept acja Umowa z Darczyńc ami Monitorowanie Darczyńcy Biuro NMF Akcept acja Monitorowanie Partner Programu NCA Akcept acja Monitorowanie - Komitet Współpracy'

15 Podstawowe zasady realizacji Postępuj zgodnie z Decyzją w sprawie dofinansowania projektu – znajdziesz tam swoje prawa i obowiązki. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

16 Podstawowe zasady realizacji Przestrzegaj zasad wynikających z polskiego prawa - to podstawa kwalifikowania wydatków. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

17 Podstawowe zasady realizacji Pamiętaj!!! Każdy wydatek zostanie zweryfikowany!!! Niektóre kilkukrotnie! Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

18 Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Dziękuję za uwagę Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwo Sprawiedliwości www.nmf.ms.gov.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google