Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Targi Zarządzania Zasobami Ludzkimi 8-9 kwiecień 2008 r. Warszawa Wanda Powałka Zespół Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych PARP „Punkty Konsultacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Targi Zarządzania Zasobami Ludzkimi 8-9 kwiecień 2008 r. Warszawa Wanda Powałka Zespół Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych PARP „Punkty Konsultacyjne."— Zapis prezentacji:

1 1 Targi Zarządzania Zasobami Ludzkimi 8-9 kwiecień 2008 r. Warszawa Wanda Powałka Zespół Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych PARP „Punkty Konsultacyjne - oferta usług dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”

2 2 Punkty Konsultacyjne – oferta usług dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Projekt własny PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój Zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Tytuł projektu: ”Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”

3 3 Cel i założenia projektu Celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą dostępu do wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia. Usługi informacyjne świadczone przez współpracujące ze sobą podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego tworzące ogólnopolską sieć Punktów Konsultacyjnych.

4 4 Sieć Punktów Konsultacyjnych (PK) Podmioty tworzące sieć PK zostaną wybrane w drodze ogólnopolskiego konkursu adresowanego do instytucji zarejestrowanych w KSU w zakresie usług informacyjnych Ogłoszenie konkursu - II kwartał 2008 r. Rozpoczęcie funkcjonowania sieci PK – III kwartał 2008 r. Planowana liczebność sieci - 120 PK ( w tym 16 Regionalnych PK) Liczebność PK zróżnicowana w poszczególnych województwach od 3(woj. lubuskie, opolskie) do 12 (woj. mazowieckie, śląskie, wielkopolskie) Założenie - aktywna współpraca sieci PK w obrębie regionu, koordynowana przez Regionalne PK

5 5 Zakres usług informacyjnych dostępnych w PK Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej: Podejmowanie działalności gospodarczej Wykonywanie działalności gospodarczej : – obowiązki podatkowe – zatrudnianie pracowników – finansowanie działalności – kontrola przedsiębiorstw Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

6 6 Zakres usług informacyjnych dostępnych w PK Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych: pełen zakres informacji dotyczy instrumentów wsparcia w ramach komponentów krajowych programów POIG, POKL, PRPW - kryteria formalne dla poszczególnych programów w odniesieniu do projektu i wnioskodawcy, zakres i forma wymaganych załączników, rodzaj wydatków kwalifikowanych, wytyczne dla wnioskodawców, omówienie zasad sporządzania wniosków dla pozostałych programów informacje ogólne - charakterystyka poszczególnych źródeł dofinansowania, główne założenia, priorytety i cele wdrażania, rodzaje projektów, które podlegają dofinansowaniu z poszczególnych źródeł, kategorie podmiotów uprawnionych do wsparcia

7 7 Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych: Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu: Dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy, zakres ich kompetencji; informacje nt. możliwości uzyskania pomocy na etapie przygotowania wniosków; informacje nt. możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego np. oferty funduszy pożyczkowych.

8 8 Zakres usług informacyjnych dostępnych w PK Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych: Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń

9 9 Zakres usług informacyjnych dostępnych w PK Inne informacje: Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży – instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych


Pobierz ppt "1 Targi Zarządzania Zasobami Ludzkimi 8-9 kwiecień 2008 r. Warszawa Wanda Powałka Zespół Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych PARP „Punkty Konsultacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google