Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logo ośrodka KSU Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych przez Punkty Konsultacyjne Konsultant – prelegent Krzysztof Baran; Jan Dobosz; Iwona Jaśkiewicz;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logo ośrodka KSU Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych przez Punkty Konsultacyjne Konsultant – prelegent Krzysztof Baran; Jan Dobosz; Iwona Jaśkiewicz;"— Zapis prezentacji:

1 Logo ośrodka KSU Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych przez Punkty Konsultacyjne Konsultant – prelegent Krzysztof Baran; Jan Dobosz; Iwona Jaśkiewicz; Rafał Koszyk, Barbara Kubańska.

2 Logo ośrodka KSU 1. Usługi informacyjno – konsultacyjne w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania przez klientów PK wsparcia finansowego na realizację projektów ze środków publicznych 2. Działania promocyjno - informacyjne Zadania Lokalnego Punktu Konsultacyjnego

3 Logo ośrodka KSU Rozpoczęcie świadczenia usługi informacyjnej to ustalenie statusu i zakresu potrzeb Państwa jako klientów PK udzielenie kompleksowej usługi informacyjnej lub przekierowanie Państwa do właściwej instytucji

4 Logo ośrodka KSU rozpoczynanie i wykonywanie działalności gospodarczej lub rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektów w ze środków publicznych możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych inne informacje Zakres i rodzaje usług informacyjnych świadczonych przez PK

5 Logo ośrodka KSU Informacje na temat rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej lub rezygnacji 1.Podejmowanie działalności gospodarczej - rejestracja działalności gospodarczej - wady i zalety różnych form prawnych działalności gospodarczej - dokumentacja niezbędna do rejestracji działalności gospodarczej - wskazanie obowiązków rejestracyjnych - możliwości pozyskania kapitału na etapie zakładania firmy) 2.Wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe - zatrudnianie pracowników - finansowanie działalności - kontrola przedsiębiorstw 3. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

6 Logo ośrodka KSU Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizacje projektów w latach ze środków publicznych 1.Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania 2.Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu 3.Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

7 Logo ośrodka KSU Informacje na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych i korzystania: 1.z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym 2.z usług doradczych proeksportowych (działanie 6.1 PO IG) 3.z dofinansowanych szkoleń (baza danych usług szkoleniowych)

8 Logo ośrodka KSU Baza danych ofert szkoleniowych

9 Logo ośrodka KSU

10 Zapraszamy do Akademii PARP Która oferuje: - bezpłatne szkolenia on-line dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; - wsparcie infolinii z opiekunami kontaktującymi się telefonicznie i poprzez przez 12 godzin dziennie 6 dni w tygodniu dostęp do ekspertów merytorycznych – tutorów fora i czaty internetowe warsztaty regionalne

11 Logo ośrodka KSU

12 Fundusze pożyczkowe -pożyczki udzielane mikro- lub małym przedsiębiorcom nie będącym w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu wytycznych wspólnoty oprocentowanie nie niższe, niż stopa referencyjna określona przez komisję europejską, obowiązująca w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki - maksymalna wysokość pożyczki = PLN

13 Logo ośrodka KSU Fundusze poręczeniowe - poręczenia udzielane mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom nie będącym w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu wytycznych wspólnoty; - poręczenia dotyczą wyłącznie kredytu lub pożyczki zaciągniętej w instytucji kredytującej, z którą fundusz podpisał umowę o współpracy - poręczany kredyt/pożyczka jest oprocentowany nie niżej, niż stopa referencyjna obowiązująca w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu/pożyczki - wartość poręczenia - max 80 % wartości kredytu/pożyczki

14 Logo ośrodka KSU Inne informacje 1.Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży 2.Wskazanie instytucji (posiadających bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych)

15 Logo ośrodka KSU Zakres działań promocyjno – informacyjnych Seminaria nt. aktualnie realizowanych programów Informowanie, na czym polega reforma regulacji, korzyści przedsiębiorców z udziału w stanowieniu lepszego prawa

16 Logo ośrodka KSU Formy świadczenia usług przez Punkty Konsultacyjne Usługa bezpośrednia w punkcie PK Dyżury poza siedziba punktu PK Usługa telefoniczna Usługa fax-em Usługa mailowa Usługa udzielona za pośrednictwem poczty Seminaria informacyjne dla grupy/grup przedsiębiorców, które będą organizowane w zależności od uzasadnionych potrzeb (np. w sytuacji powstania luki informacyjnej, wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, zmian w realizacji i wdrażaniu programów pomocowych)

17 Logo ośrodka KSU Polecamy usługi informacyjne świadczone w miejscu lokalizacji Punktu Konsultacyjnego jak również poza jego siedzibą podczas wyznaczonych dyżurów

18 Logo ośrodka KSU Zapraszamy Państwa do lokalnego Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości – od 8.00 do Damrota 4 Opole 77/ wew.23 i Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: listopad Nysa – Urząd Miasta; Olesno – Starostwo powiatowe; Namysłów – Urząd Miasta; Kluczbork – Opolska Izba Gospodarcza 17; 21; 25 i 28 listopad w godzinach od – do / wew.23 harmonogram dyżurów – strona

19 Logo ośrodka KSU Zapraszamy Państwa do lokalnego Punktu Konsultacyjnego Izba Rzemieślnicza – od 7.30 do Katowicka 55 Opole Telefon 77/ wew. 24 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: listopad Cechy Rzemiosł Różnych w: Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach, Prudnik 17,20,24 oraz 27 listopada w godzinach 09:00-15:00 harmonogram dyżurów - strona

20 Logo ośrodka KSU

21 Logo ośrodka KSU Ważne adresy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Telefony informacyjne , , ,

22 Logo ośrodka KSU Ważne adresy (cd) Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości ul. Damrota 4 45 – 064 Opole Telefony informacyjne (077) wew. 23 Izba Rzemieślnicza w Opolu ul. Katowicka Opole Telefony informacyjne (77) wew. 24

23 Logo ośrodka KSU Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Logo ośrodka KSU Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych przez Punkty Konsultacyjne Konsultant – prelegent Krzysztof Baran; Jan Dobosz; Iwona Jaśkiewicz;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google