Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PODSTAWY NAUKI O PRACY ERGONOMIA. 2 TREŚĆ Model systemu pracy Nauka o pracy Paradygmaty i formy pracy Istota nauki o pracy Zamiary i podmiot nauki o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PODSTAWY NAUKI O PRACY ERGONOMIA. 2 TREŚĆ Model systemu pracy Nauka o pracy Paradygmaty i formy pracy Istota nauki o pracy Zamiary i podmiot nauki o."— Zapis prezentacji:

1 1 PODSTAWY NAUKI O PRACY ERGONOMIA

2 2 TREŚĆ Model systemu pracy Nauka o pracy Paradygmaty i formy pracy Istota nauki o pracy Zamiary i podmiot nauki o pracy Problematyka i metodologia badań Nowe kierunki rozwoju nauki o pracy Powiązania nauki o pracy z innymi naukami Zagadnienia Bibliografia

3 3 MODEL SYSTEM PRACY

4 4 OBCIĄŻENIA I UCIĄŻLIWOŚCI PRACY

5 5 CZTERY WYMIARY PRACY

6 6 Człowiek w systemie pracy: Określanie granic górnych i dolnych wymagań dla człowieka wynikających z interakcji z systemem technicznym. Kształtowanie elementów systemu pracy: Rozwijanie dostosowanych do człowieka środków pracy, miejsc pracy i przebiegów pracy w celu zmniejszenia obciążenia. (Bullinger H-J.: 1994) OBSZARY ZADAŃ DLA NAUKI O PRACY

7 7 PARADYGMATY KSZTAŁTOWANIA PRACY

8 8 NAUKA O PRACY NAUKA O PRACY: Fizjologia pracy Psychologia pracy Kształtowanie środowiska pracy Kształtowanie stanowisk pracy Kształtowanie produktu Systemy człowiek - maszyna KSZTAŁTOWANIE: Badanie pracy Kształtowanie systemów pracy Kwalifikowanie personelu Dokonywanie oceny pracy Organizacja czasu pracy (Bullinger H-J.: 1994)

9 9 ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACY Analiza dokumentacji Obserwacja funkcjonowania Pomiar na stanowisku pracy Konsultacje z pracownikami

10 10 CELE TEORETYCZNE CELE APLIKACYJNE PODSTAWOWE CELE ANALIZY PRACY

11 11 CZYNNIKI KSZTAŁTUĄCE ORGANIZACJĘ PRACY CZŁOWIEK RYNEK TECHNIKA (Bullinger H-J.: 1994)

12 12 OKREŚLENIE ERGONOMII Ergonomia jest kompleksową nauką empiryczną ukierunkowaną na wielo- aspektowe poznanie układu człowiek - praca i opracowanie dyrektyw dla urzeczywistnienia w praktyce obu- stronnego dostosowania elementów układu celem zapewnienia mu możli- wie optymalnego funkcjonowania. (Olszewski J.: 1993)

13 13 RODOWÓD NAUK PRACY Usprawnianie produktu Doskonalenie organizacji Psychologia inżynieryjna Socjologia pracy Fizjologia pracy Antropometria Medycyna pracy W 1857 r. ukazał się manifest ergonomiczny pt. „Rys ergonomii...”, który dał w Polsce początek nauce o pracy. W.Jastrzębowski posługiwał się terminem „ergonomia” w kontekście filozofii pozytywistycznej. (Bańka J.: 1970)

14 14 ZAMIARY NAUKI O PRACY EFEKTYWNOŚĆ: zwiększenie wydajności, polepszenie jakości, wykorzystanie czasu, zwiększenie różnorodności, ochrona środowiska, zmniejszenie zużycia zasobów. HUMANIZACJA: zmniejszenie obciążenia pracą, zwiększenie komfortu pracy, zwiększenie bezpieczeństwa, realizacja potrzeb człowieka, zmniejszenie monotonii. (Kirchner R.: 1992)

15 15 ELEMENTY I REALCJE W SYSTEMIE PRACY ELEMENTY: Procesy Operator Środki pracy Warunki pracy Ukształtowanie przestrzeni RELACJE: Energetyczne Informacyjne Czasowe Przestrzenne

16 16 PROBLEMATYKA BADAWCZA NAUKI O PRACY Znajomość człowieka w pracy Kształtowanie środowiska pracy Projektowanie środków działania Projektowanie i organizacja systemu Rozwijanie nowych form pracy Doskonalenie standardów i norm Kształtowanie metod badawczych

17 17 METODOLOGIA BADAŃ NAUK O PRACY Metoda systemowa Metody analizy procesów Metody badania pracy Metody fizjologii pracy Metody psychologii pracy Metody socjologii pracy Metody antropometryczne

18 18 ASPEKTY BADAŃ NAUK O PRACY Podmiotowy Przedmiotowy Społeczny Ekonomiczny Organizacyjny Techniczny Medyczny KOREKCJA KONCEPCJA

19 19 ZASTOSOWANIE NAUK I O PRACY

20 20 Jest to dziedzina wiedzy zajmująca się dopasowaniem techniki do człowieka w celu ułatwienia pracy. Celem jest utrzymanie obciążenia na możliwie niskim poziomie przez wykorzystanie osiągnięć wiedzy technicznej, medycznej, psychologicznej, socjologicznej i ekologicznej. (Bullinger H-J.: 1994) NOWE UJĘCIE DEFINICJI ERGONOMII

21 21 NAJNOWSZE KIERUNKI ROZWOJU ERGONOMII Ergonomia wyrobów masowego użytku Ergonomia osób w wieku starszym Ergonomia oprogramowania Ergonomia pracy przy komputerze Ergonomia telepracy Ergonomia systemów zabezpieczenia Ergonomia w projektowaniu zakładów Ergonomia ludzi chorych.

22 22 NAUKI UCZESTNICZĄCE W ROZWOJU NAUK O PRACY

23 23 ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI Sens wejść i wyjść w modelu systemu pracy ? Jakimi zagadnieniami zajmuje się nauka o pracy? Jakie są współczesne czynniki organizacji pracy? Jakie są nowe formy pracy? Czego dotyczy organizacja i kształtowanie pracy? Jakie są zamiary nauki o pracy? Jaka jest metodologia badań nauki o pracy? Jakie zastosowanie może mieć nauka o pracy? Jakie są nowe kierunki rozwoju nauk o pracy? Jakie nauki uczestniczą w rozwoju nauk o pracy?

24 24 BIBLIOGRAFIA Grabosz J.: Lean Management - nowe formy ergonomicznej organizacji pracy, Mat. z konf. „Quo Vadis Polsko Ergonomia?” PP Poznań 1993, s. 131-143. Górska E.: Ergonomia w zarządzaniu przez jakość, Problemy Jakości nr 7, 1997, s. 35-39. Karpińska E.: Przewodnik dla pracownika, INFOR, Personel nr 5, 1999, s. 24-26. Pasko-Porys W.: Zmiany w formach organizacji pracy, EiOP nr 10, 1999, s. 22- 25. Pokorski J.: Ergonomia ludzi starszych, skala problemu, Atest – OP nr 1, 2000, s. 14-15 PN- B- 02365:70: Powierzchnie budynków.


Pobierz ppt "1 PODSTAWY NAUKI O PRACY ERGONOMIA. 2 TREŚĆ Model systemu pracy Nauka o pracy Paradygmaty i formy pracy Istota nauki o pracy Zamiary i podmiot nauki o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google