Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROF. DR HAB. WIESŁAWA PRZYBYLSKA- KAPUŚCIŃSKA METODOLOGICZNE ASPEKTY ROZPRAWY HABILITACYJNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROF. DR HAB. WIESŁAWA PRZYBYLSKA- KAPUŚCIŃSKA METODOLOGICZNE ASPEKTY ROZPRAWY HABILITACYJNEJ."— Zapis prezentacji:

1 PROF. DR HAB. WIESŁAWA PRZYBYLSKA- KAPUŚCIŃSKA METODOLOGICZNE ASPEKTY ROZPRAWY HABILITACYJNEJ

2 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365) Art. 17. r ozprawa habilitacyjna powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej, 2 Definicja rozprawy rozprawę habilitacyjną może stanowić powstałe po uzyskaniu stopnia doktora dzieło, opublikowane w całości lub zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji.

3 r ozprawę habilitacyjną może stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne, jeżeli spełnia wymaganie określone w ust. 1, 3 Definicja rozprawy cd. rozprawę habilitacyjną może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, odpowiadającym wymaganiu określonemu w ust. 1.

4 studium krytyczno-teoretyczne, ocena krytyczna modeli teoretycznych, prace poglądow o- literaturowe i ich ocena, prace poglądowe porównawcze, studia metodyczne, nowe paradygmaty w danej dziedzinie. 4 Typy prac habilitacyjnych

5 ocena krytyczna modeli badawczych, uporządkowanie stanu wiedzy w określonej dziedzinie, prace interdyscyplinarne, prace tzw. jednodziedzinowe. 5 Typy prac habilitacyjnych

6 studium krytyczno-teoretyczne Neokeynesizm i jego rola w kształtowaniu polityki gospodarczej … Prezentacja i weryfikacja konkretnej teorii w określonych warunkach … Polityka rozwojowa Niemiec … Przegląd i porównanie kilku teorii … 6 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych

7 prace przeglądowo-literaturowe Dorobek i znaczenie teorii handlu - (prace humanistyczne, z filologii) 7 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych

8 prace przeglądowe porównawcze 8 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych Koncepcje stymulowania rozwoju krajów Magrebu i ich ocena Dług publiczny w państwach EU. Studium krytyczne Teoria i praktyka niezależności banku centralnego Wiarygodność polityki pieniężnej. Aspekty teoretyczne i praktyczne Porównanie kilku krajów – wybrane aspekty Porównanie systemów podatkowych w różnych krajach Porównanie wybranej dziedziny życia gospodarczego. np. Polska a UE Porównanie przedmiotowe w kilku krajach

9 o cena krytyczna modeli Ilościowe modele oceny zdolności kredytowej i ich efektywność Zastosowanie modeli wyceny kosztu kapitału własnego w warunkach gospodarki polskiej Modele nadzoru bankowego. BazyleaII/NUK Krytyczna ocena modeli Markowitza i Sharpea 9 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych

10 prace porządkujące Standardy kapitałowe banków – problemy i regulacje Bancassurance na rynku finansowym Działanie człowieka gospodarującego w społeczeństwie jako źródło norm prawnych 10 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych

11 studia metodyczne Zdolność kredytowa jst – koncepcja miernika Integracja rynku finansowego – próba oceny Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen giełdowych 11 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych

12 ocena krytyczna metod badawczych Współczesne metody oceny zdolności kredytowej – porównanie efektywności 12 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych

13 nowe paradygmaty w danej dziedzinie Finanse behawioralne…. Kryzys finansowy i redefinicja polityki… Nowe ujęcie/spojrzenie na … 13 Przykładowe tematy prac habilitacyjnych

14 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PROF. DR HAB. WIESŁAWA PRZYBYLSKA- KAPUŚCIŃSKA METODOLOGICZNE ASPEKTY ROZPRAWY HABILITACYJNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google