Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Dla inwestorów instytucjonalnych istotne jest: transparentność spółki (rola „corporate governance”) kompetencje zarządzających w zakresie strategii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Dla inwestorów instytucjonalnych istotne jest: transparentność spółki (rola „corporate governance”) kompetencje zarządzających w zakresie strategii."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Dla inwestorów instytucjonalnych istotne jest: transparentność spółki (rola „corporate governance”) kompetencje zarządzających w zakresie strategii rozwoju spółki, kryteria płynnościowe (kapitalizacja spółki, „free float”, wartość obrotów), stosowane standardy rachunkowości (preferowane MSR-y), kryteria fundamentalne (potencjał wzrostu zysków, jakość zysków, wartości wskaźników rynkowych) 2

3 Warunki skutecznej komunikacji z inwestorami indywidualnymi opracowanie strategii komunikacji dedykowanej inwestorom indywidualnym wysoki poziom Relacji Inwestorskich on-line bezpośrednie narzędzi komunikacji z inwestorami indywidualnymi: wideokonferencje, road-show, Forum Akcjonariat etc. 3

4 4  Najtańsza i najszybsza publikacja danych.  Możliwość zaprezentowania rzetelnych i pełnych informacji o firmie w jednym miejscu.  Stworzenie pełnej bazy danych o firmie, z której będą mogli korzystać np. dziennikarze.  Bezpośredni kontakt z odbiorcą informacji.  Możliwość informowania via e-mail.  Szybka reakcja na różnego typu sytuacje (np. kryzysowe).

5  Serwisy finansowe  Serwisy biur maklerskich  Serwisy relacji inwestorskich spółek  Strona internetowa Giełdy 5

6  skoncentrowane na jednej spółce  pełen obraz sytuacji firmy  analiza finansów spółki  bogactwo artyku ł ów prasowych  przejrzyste wykresy  komentarze z biur maklerskich dot. danej spółki  stworzony z myślą o inwestorach długoterminowych  aktywna komunikacja – newsletter  uporządkowany komplet informacji o spółce w jednym miejscu 6

7 Corporate / Company Info  struktura organizacyjna,  obszary lub rodzaje działalności,  historia spółki,  perspektywy rozwoju,  sylwetki członków zarządu i rady nadzorczej. 7

8 Business strategy  Informacje o planach rozwoju spółki,  Definicja misji i strategii spółki,  Ostatnie przejęcia oraz inwestycje przeprowadzone przez spółkę. 8

9 Corporate Governance  informacje na temat władz spółki (m.in. skład zarządu i rady nadzorczej, wynagrodzenia władz spółki, informacje nt. komitetu ds. audytu, komitetu ds. wynagrodzeń, informacje na temat ),  informacje na temat przestrzegania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego,  kodeks zasad ładu korporacyjnego. 9

10 Shares / Stock Info  wykresy i tabele obrazujące wyniki giełdowe spółki w perspektywie bieżącej, tygodniowej lub miesięcznej,  struktura akcjonariatu (m.in. najwięksi akcjonariusze, akcjonariusze wśród władz spółki, struktura akcjonariatu według liczby posiadanych akcji),  informacje na temat kwoty i terminu wypłaty dywidendy,  dane kontaktowe analityków, którzy mogą pomóc w analizowaniu wyników spółki. 10

11 Reports and figures / Financial performance  dane finansowe spółki (m.in. raporty roczne i kwartalne, statystyki obrotów, produkcji lub sprzedaży,  raporty dla instytucji kontrolnych (np. Securities and Exchange Commission). 11

12 Financial Calendar / Calendar of Events  Kalendarz wydarzeń korporacyjnych - zapowiedzi zbliżających się wydarzeń związanych z firmą (m.in. daty ogłoszenia wyników kwartalnych i innych informacji o działalności spółki, daty spotkań z analitykami i członkami władz spółki);  informacje o wydarzeniach, które już miały miejsce (m.in. raporty i opracowania finansowe, prezentacje ppt, nagrania wystąpień członków władz firmy, relacje z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy). 12

13 Stockholder / Investor services  pakiet dla inwestora (np. aktualne dane finansowe spółki, prezentacje na temat działalności firmy),  dane na temat bieżącego kursu akcji spółki,  lista kontaktowa analityków giełdowych,  FAQ dla akcjonariuszy (np. jak nabyć akcje firmy, gdzie są notowane, jak obliczyć podatek od zysków kapitałowych),  Informacje na temat walnych zgromadzeń akcjonariuszy (m.in. relacje z obrad, podjęte uchwały, wyniki głosowań, zapowiedzi zbliżającego się WZA),  Możliwość zamówienia newslettera lub okresowych publikacji spółki. 13

14  Press releases  Presentations and speeches  Contacts 14

15 Szerokie wykorzystanie przez Microsoft cyfrowych nagrań- relacji z dotyczących spółki wydarzeń (np. relacje z WZA) - http://www.microsoft.com/msft/default.mspx 15

16 16

17 Obszerna, odrębna od działu Corporate Governance, sekcja Corporate Responsibility na stronie Unilever. Spółka opisuje w tym dziale swoje marki, swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i promocję zachowań pro- zdrowotnych, a także otwartość na pracowników – http://www.unilever.com/ourcompany/investorcentre/corporate_responsibility http://www.unilever.com/ourcompany/investorcentre/corporate_responsibility 17

18 Podobny dział, pod hasłem Citizenship, można również znaleźć na stronie General Electric. Zawiera m.in. raport o zaangażowaniu spółki w sferze odpowiedzialnego biznesu. - http://www.ge.com/en/citizenship/index.htm http://www.ge.com/en/citizenship/index.htm 18

19 Strona BP zawiera sekcję „Interaktywny analityk”, która pomaga inwestorom porównywać dane finansowe spółki pozwalając zestawiać je w różnych wykresach - http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=2010244&contentId=2014606 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=2010244&contentId=2014606 19

20  Brak aktualizacji  Wygląd  Brak danych adresowych  Brak listy dystrybucyjnej  Brak możliwości zadawania pytań  Szybkość ładowania  Zawartość  Format plików  Czas wdrożenia 20

21  Internetowy boom spowodował szybki rozwój bankowości elektronicznej: szybki dostęp do produktów bankowych, niższe koszty prowadzenia rachunków internetowych.  Największym zainteresowaniem respondentów cieszą się informacje finansowe (93%), 75% respondentów zadeklarowało korzystanie z notowań zamieszczanych w serwisach. Dużym zainteresowaniem cieszą się też komentarze.  Respondenci poszukują informacji finansowych głównie w Internecie (43,6 na 100 punktów), potem w prasie (30,5 punktów), telewizji (15,8 punktów) i radiu (8,8 punktów).  Internet stał się narzędziem niezbędnym w dotarciu do klientów. 21

22  www giełdy: prezentacje prospektów emisyjnych; oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego; publikacje o spółkach…  Sala notowań – miejsce spotkań spółek giełdowych  Roadshows - komunikacja z inwestorami zagranicznymi  WSEInfoEngine – internetowe transmisje  Forum Akcjonariat, CEE Market Forum, CEE Business Forum, CEE Journalists Forum  Programy typu: Forum Informacji o Spółkach 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 www.naszmodel.pl

33  modelowy serwis relacji inwestorskich zaprezentowany we wrześniu 2008 r.  zaprezentowane w modelu elementy menu stanowią zakres i sposób prezentacji zawartości strony Relacji Inwestorskich, które muszą być zapewnione przez spółki, chcące znaleźć się w Programie Wspierania Płynności 33

34 Zalecenia ogólne: 34  w sekcji Relacje Inwestorskie mogą być zamieszczane również inne informacje, jeżeli mają one bezpośredni związek ze statusem firmy jako spółki publicznej, nie jest to podejście które zaleca GPW ze względu upowszechnienie się wśród inwestorów pewnego standardu, czytelnego i porównywalnego dla akcjonariuszy różnych spółek giełdowych.  w sekcji Relacje Inwestorskie nie powinny być umieszczane żadne inne informacje, które wprawdzie dotyczą również spółki, ale ich związek z funkcjonowaniem jej jako spółki giełdowej oraz z jej relacjami z akcjonariatem jest niedostatecznie istotny z punktu widzenia właściwych relacji między spółką a uczestnikami rynku kapitałowego.

35 Zalecenia ogólne cd. :  STRONA GŁÓWNA – opis Na głównej stronie RI w pierwszym miejscu dostępnym po otwarciu dla użytkowników strony powinien się znajdować wykres i tabela notowań spółki oraz umieszczone najświeższe informacje z zakresu Relacji Inwestorskich.  W lewym i prawym podmenu – według uznania spółki mogą znajdować się informacje najbardziej poszukiwane przez użytkowników strony – te elementy mogą się powtarzać na poszczególnych sekcjach serwisu RI. W modelu zastosowano boczne menu: „na skróty”, „linki” „kontakt ” 35

36 1. Spółka akcjonariat walne zgromadzenie kontakt 2. Informacje finansowe  informacje finansowe  podstawowe wskaźniki finansowe 3. Raporty  bieżące  okresowe 4. Akcje spółki na Giełdzie  oferta publiczna  prospekt emisyjny i aneksy  notowania  historia operacji na akcjach 5. Kalendarium  kalendarium wydarzeń korporacyjnych 6. Prezentacje  prezentacje inwestorskie  komunikaty prasowe dodatkowe pliki 36 Struktura modelowego serwisu relacji inwestorskich podzielona została na 5 sekcji głównych oraz podsekcje w ramach każdej sekcji głównej. Na marginesie każdej sekcji umieściliśmy instrukcję zawierającą dodatkowe wyjaśnienia i wskazówki.

37 37


Pobierz ppt "1. Dla inwestorów instytucjonalnych istotne jest: transparentność spółki (rola „corporate governance”) kompetencje zarządzających w zakresie strategii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google