Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KONFERENCJA Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w Inicjatywie JESSICA 8 września 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KONFERENCJA Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w Inicjatywie JESSICA 8 września 2011."— Zapis prezentacji:

1 1 KONFERENCJA Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w Inicjatywie JESSICA 8 września 2011

2 2 Miejsce FROM w strukturze implementacji Inicjatywy JESSICA Instytucja Zarządzająca Fundusz Powierniczy JESSICA (zarządzany przez EBI pod nadzorem Rady Inwestycyjnej) FROM Wkład z RPO Projekty Miejskie Przekazanie środków do FROM Pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje dla projektów (2011-2015) Środki spłacane przez projekty do FROM (2011  ) FROM Projekty Miejskie  Finansowanie projektów miejskich za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych w formie pożyczek, wkładów kapitałowych i gwarancji  Źródła finansowania :  Wkład z RPO (główne źródło)  Możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania (na poziomie FROM lub projektu miejskiego)  Projekty Miejskie:  Muszą spełniać kryteria określone w RPO  Muszą być ujęte w Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM)  FROM są wybierane przez Managera Funduszu Powierniczego, wybór jest zatwierdzany przez Radę Inwestycyjną  Wybór FROM następuję w oparciu o analizę i ocenę ich biznesplanów  Po podpisaniu Umów Operacyjnych FROMy inwestują w Projekty Miejskie spełniające kryteria zdefiniowane w ich biznesplanach

3 3 Status implementacji Inicjatywy JESSICA

4 4 Struktura implementacji Inicjatywy JESSICA – obieg środków Wynagrodzenie za wyniki Konto inwestycyjne Projekty Miejskie Fundusz Powierniczy JESSICA FROM Umowa operacyjnaUmowa inwestycyjna Konto spłat Konto inwestycyjne Konto spłat Opłata za zarządzanie

5 5  Fundusze o profilu rewitalizacyjnym (obejmujące określony obszar):  Tworzenie przestrzeni dla nowych funkcji miast  Głównie zdegradowane centra miast, obszary poprzemysłowe i powojskowe  Zintegrowane strategie rewitalizacji – np.transport intermodalny, EE, OZE, FROM – perspektywa lokalna i koncentracja na realizacji strategii inwestycyjnej dla określonego obszaru  Fundusze na rzecz transformacji infrastrukturalnej obszarów miejskich (dla funkcjonalnych obszarów miejskich):  Wyrównywanie poziomu rozwoju infrastruktury na obszarach miejskich: sieci szerokopasmowe, produkcja energii z odpadów, kanalizacja, elektryczne i hybrydowe rozwiązania w transporcie publicznym  Fundusze energetyczne (regionalne lub miejskie):  EE/ OZE/ audyty energetyczne/ systemy certyfikacyjne  Promocja ‘zielonych’ rozwiązań w produkcji i dystrybucji energii

6 6 Prywatni inwestorzy/ Prywatni projektodawcy Prywatni inwestorzy/ Prywatni projektodawcy Struktura FROM Strukturę FROM determinują:  Docelowy rynek działalności  Portfolio Projektów Miejskich  Oferowane instrumenty finansowe  Liczba zaangażowanych partnerów  Obowiązująca legislacja, specyficzne wymogi, najlepsze praktyki Przykładowe struktury:  Wydzielony blok finansowy  Spółka celowa  Fundusz inwestycyjny Banki prywatne Konsultanci/ Eksperci Banki publiczne FROM Fundusz Powierniczy Instytucja Zarządzająca Finansowanie Współfinansowanie Ocena Inwestycja Pożyczki Gwarancje Wkłady kapitałowe Projekt

7 7 FROMy w Polsce Na implementację Inicjatywy JESSICA przez 5 polskich regionów zostało przekazane 256 mln EUR WielkopolskaZachodniopomorskie PomorskieŚląskieMazowieckie Alokacja66 mln EUR33 mln EUR 57 mln EUR60 mln EUR40 mln EUR Status Rozpoczęte pierwsze inwestycje w projekty miejskie Otwarty nabór projektów miejskich Negocjacje Umów Operacyjnych Finalizacja procedury wyboru FROM Przygotowania do otwarcia procedury wyboru FROM FROMyBGK BZ WBK (w SOM) BOŚ (poza SOM) ---

8 8 Elementy biznes planu FROM Podlegają ocenie w procesie wyboru FROM  Strategia Inwestycyjna  Prognozy finansowe i budżet operacyjny FROM  Portfolio potencjalnych Projektów Miejskich  Metodologia identyfikacji i oceny Projektów Miejskich  Polityka FROM w zakresie wyjścia z inwestycji w Projekty Miejskie  Struktura prawna i własnościowa FROM  Podstawy prawne działalności FROM  Struktura zarządzania i kluczowi eksperci  Opłata za zarządzanie średniorocznie i oprocentowanie dostępnych środków  Współfinansowanie  Postanowienia umowne na wypadek likwidacji FROM

9 9 Wybór FROM Przykładowy przebieg procedury Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania Deklaracja zainteresowania EBI Publikacja Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania na stronach EBI Kandydat na FROM Etap 1. Kryteria wykluczające i kryteria kwalifikacji Etap 2. Ocena merytoryczna oferty na podstawie kryteriów wyboru Negocjowanie Umowy Operacyjnej Oferta, w tym Biznes Plan Oferta, w tym Biznes Plan Zaproszenie do składania ofert Przedstawienie propozycji RI Wybór FROM

10 10 Wybór FROM w Województwie Mazowieckim Indykatywny harmonogram Działanie Przewidywany termin realizacji Przygotowanie dokumentacji dotyczącej Wyboru FROMwrzesień / październik 2011 Rozpoczęcie Procedury Wyboru FROM dla Województwa Mazowieckiego (Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania) 4 kwartał 2011 Zakończenie Procedury Wyboru FROMstyczeń 2012 Negocjacje z wybranym/wybranymi FROM1 kwartał 2012 Podpisanie Umowy Operacyjnej/Umów Operacyjnychluty 2012

11 11 European Investment Bank Kontakt JESSICA and Investment Funds European Investment Bank 100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg www.eib.org/jessica Biuro w Warszawie: Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Agata Matusiak Tel.:+48 22 310 05 06 Email:a.matusiak@eib.org


Pobierz ppt "1 KONFERENCJA Wdrażanie Inicjatywy JESSICA na Mazowszu Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w Inicjatywie JESSICA 8 września 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google