Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Instrumenty zwrotne w realizacji polityki rozwoju województwa pomorskiego - JESSICA Agnieszka Surudo Zastępca Dyrektora Departament Programów Regionalnych Gdańsk, 26 marca 2010r.

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Jointwspólne Europeaneuropejskie Support for wsparcie na rzecz Sustainabletrwałych Investment ininwestycji w Citymiejskich Areasobszarach wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich JESSICA to: (1)

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA to: (2) Inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2005 roku oraz wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Należy do tzw. instrumentów inżynierii finansowej (razem z inicjatywą JEREMIE); innowacyjny instrument ułatwiający kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, który ma uzupełnić katalog tradycyjnych sposobów finansowania projektów miejskich; nowy sposób wykorzystania części finansowania ze środków unijnych dostępnego w ramach RPO WP; finansowanie projektów miejskich w formie inwestycji zwrotnych (np. pożyczek) poprzez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM-y).

4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Powierniczy- FP (Holding Fund-HF)- fundusz ustanowiony w celu inwestowania w Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich. Rolę FP województwie pomorskim będzie prawdopodobnie pełnić Europejski Bank Inwestycyjny; Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich- FROM (Urban Development Fund- UDF)- instytucja realizująca Inicjatywę JESSICA, której zadaniem jest identyfikowanie projektów dotyczących trwałego rozwoju obszarów miejskich oraz inwestowanie w sposób zwrotny i odnawialny w te projekty w celu długofalowej realizacji rozwoju społeczno-ekonomicznego miast; Zintegrowany Plan Trwałego Rozwoju Obszarów Miejskich- ZIPROM obejmuje system wzajemnie powiązanych działań mających na celu trwałe usprawnienie gospodarczych, fizycznych, społecznych i środowiskowych warunków miasta; Projekty Miejskie- projekty stanowiące część Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich finansowanie środkami JESSICA. JESSICA – definicje podstawowe :

5 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Źródło-materiały EBI JESSICA – schemat wdrażania :

6 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich : JESSICA wprowadza nowy podmiot- specjalistyczny fundusz inwestycyjny – Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM); Ideą jest, aby Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich był aktywnym partnerem /doradcą dla władz miasta w stymulowaniu rozwoju poszczególnych obszarów miejskich. Zbudowane w procesie wdrażania JESSICA, Fundusze mogą służyć miastu (miastom) przez wiele lat, także w następnych okresach programowania. Miasta powinny dostrzegać w JESSICA i tworzonych FROM-ach możliwość stworzenia trwałego instrumentu podnoszącego ich konkurencyjność.

7 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA w ramach RPO WP : (1) 35 mln EURO środków z EFRR w skali ponad 885 mln EURO w całym RPO WP; Pilotażowe wprowadzenie nowego sposobu dystrybucji funduszy UE; Promowanie projektów służących rozwojowi miast a zarazem samofinansujących się i realizujących funkcje publiczne; Możliwość lepszej mobilizacji dodatkowych zasobów finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych oraz publicznych - promowanie partnerstw publiczno- prywatnych.

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA w ramach RPO WP : (2) Oś Priorytetowa 1- ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP Działanie 1.5 - REGIONALNA SIEĆ TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH Poddziałanie 1.5.3 - INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU FIRM INNOWACYJNYCH - WSPARCIE POZADOTACYJNE Oś Priorytetowa 3 - FUNKCJE MIEJSKIE I METROPOLITALNE Działanie 3.3 - INFRASTRUKTURA ROZWOJU MIAST - WSPARCIE POZADOTACYJNE Oś Priorytetowa 5 - ŚRODOWISKO I ENERGETYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 5.6 - ENERGIA ODNAWIALNA I POSZANOWANIE ENERGII - WSPARCIE POZADOTACYJNE

9 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA w ramach RPO WP : (3) Przedsięwzięcia mogą być realizowane w miastach pełniących rolę subregionalnych i regionalnych ośrodków rozwojowych, do których zalicza się: miasta powyżej 35 tys. mieszkańców, tj. Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Tczew, Starogard Gdański, Wejherowo, Rumię, Sopot, Chojnice, Malbork, Kwidzyn i Lębork pozostałe miastach województwa będące stolicami powiatów tj. Pruszcz Gdański, Kościerzyna, Bytów, Kartuzy, Człuchów, Puck, Nowy Dwór Gdański, Sztum.

10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA – korzyści dla regionu : 35 mln EUR do zwrotnego zainwestowania w projekty służące rozwojowi obszarów miejskich w dziedzinach takich jak: infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych, rewitalizacja, infrastruktura transportu miejskiego, energia odnawialna i poszanowanie energii; szansa na stworzenie nowego innowacyjnego mechanizmu pozwalającego na finansowanie projektów miejskich z udziałem inwestorów prywatnych; możliwość skorzystania z kompetencji EBI i dobrych praktyk innych państw /regionów; stworzenie FROM-u- aktywnego partnera dla miast w planowaniu i realizowaniu rozwoju miast; możliwość przeprowadzenia pilotażu wdrażania mechanizmu finansowania na który Komisja Europejska kładzie coraz większy nacisk.

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Identyfikacja Zintegrowanych Planów Trwałego Rozwoju Obszarów Miejskich, czyli Lokalnych Programów Rewitalizacji, Planów/Strategii Rozwoju Miast itp.; Identyfikacja i przygotowanie projektów będących częścią Planów Rozwoju Obszarów Miejskich wpisujących się w założenia inicjatywy JESSICA i poszukujących współfinansowania; Negocjacje i podpisanie umowy z EBI na pełnienie funkcji Funduszu Powierniczego; Przygotowanie szczegółowych zasad wyboru Funduszów Rozwoju Obszarów Miejskich oraz wybór FROM przez EBI; Wybór projektów przez Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, które otrzymają finansowanie zwrotne w ramach JESSICA. JESSICA – kolejne kroki :

12 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Więcej informacji: Uszczegółowienie RPO WP; Strona internetowa Departamentu Programów Regionalnych: http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/pl/jessica S trona internetowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego: http://www.eib.europa.eu/products/technical_assistance/jessica/index.htm Strona internetowa Komisji Europejskiej : http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm Kontakt: Aleksandra Pruszewicz Departament Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, 80 - 819 Gdańsk tel. +58 32 68 142, fax. +58 32 68 134 e-mail: a.pruszewicz@woj-pomorskie.pla.pruszewicz@woj-pomorskie.pl

13 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google