Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Instrumenty zwrotne w realizacji polityki rozwoju województwa pomorskiego - JESSICA Agnieszka Surudo Zastępca Dyrektora Departament Programów Regionalnych Gdańsk, 26 marca 2010r.

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Jointwspólne Europeaneuropejskie Support for wsparcie na rzecz Sustainabletrwałych Investment ininwestycji w Citymiejskich Areasobszarach wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich JESSICA to: (1)

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA to: (2) Inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2005 roku oraz wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Należy do tzw. instrumentów inżynierii finansowej (razem z inicjatywą JEREMIE); innowacyjny instrument ułatwiający kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, który ma uzupełnić katalog tradycyjnych sposobów finansowania projektów miejskich; nowy sposób wykorzystania części finansowania ze środków unijnych dostępnego w ramach RPO WP; finansowanie projektów miejskich w formie inwestycji zwrotnych (np. pożyczek) poprzez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM-y).

4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Powierniczy- FP (Holding Fund-HF)- fundusz ustanowiony w celu inwestowania w Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich. Rolę FP województwie pomorskim będzie prawdopodobnie pełnić Europejski Bank Inwestycyjny; Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich- FROM (Urban Development Fund- UDF)- instytucja realizująca Inicjatywę JESSICA, której zadaniem jest identyfikowanie projektów dotyczących trwałego rozwoju obszarów miejskich oraz inwestowanie w sposób zwrotny i odnawialny w te projekty w celu długofalowej realizacji rozwoju społeczno-ekonomicznego miast; Zintegrowany Plan Trwałego Rozwoju Obszarów Miejskich- ZIPROM obejmuje system wzajemnie powiązanych działań mających na celu trwałe usprawnienie gospodarczych, fizycznych, społecznych i środowiskowych warunków miasta; Projekty Miejskie- projekty stanowiące część Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich finansowanie środkami JESSICA. JESSICA – definicje podstawowe :

5 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Źródło-materiały EBI JESSICA – schemat wdrażania :

6 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich : JESSICA wprowadza nowy podmiot- specjalistyczny fundusz inwestycyjny – Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM); Ideą jest, aby Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich był aktywnym partnerem /doradcą dla władz miasta w stymulowaniu rozwoju poszczególnych obszarów miejskich. Zbudowane w procesie wdrażania JESSICA, Fundusze mogą służyć miastu (miastom) przez wiele lat, także w następnych okresach programowania. Miasta powinny dostrzegać w JESSICA i tworzonych FROM-ach możliwość stworzenia trwałego instrumentu podnoszącego ich konkurencyjność.

7 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA w ramach RPO WP : (1) 35 mln EURO środków z EFRR w skali ponad 885 mln EURO w całym RPO WP; Pilotażowe wprowadzenie nowego sposobu dystrybucji funduszy UE; Promowanie projektów służących rozwojowi miast a zarazem samofinansujących się i realizujących funkcje publiczne; Możliwość lepszej mobilizacji dodatkowych zasobów finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych oraz publicznych - promowanie partnerstw publiczno- prywatnych.

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA w ramach RPO WP : (2) Oś Priorytetowa 1- ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP Działanie REGIONALNA SIEĆ TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH Poddziałanie INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU FIRM INNOWACYJNYCH - WSPARCIE POZADOTACYJNE Oś Priorytetowa 3 - FUNKCJE MIEJSKIE I METROPOLITALNE Działanie INFRASTRUKTURA ROZWOJU MIAST - WSPARCIE POZADOTACYJNE Oś Priorytetowa 5 - ŚRODOWISKO I ENERGETYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie ENERGIA ODNAWIALNA I POSZANOWANIE ENERGII - WSPARCIE POZADOTACYJNE

9 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA w ramach RPO WP : (3) Przedsięwzięcia mogą być realizowane w miastach pełniących rolę subregionalnych i regionalnych ośrodków rozwojowych, do których zalicza się: miasta powyżej 35 tys. mieszkańców, tj. Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Tczew, Starogard Gdański, Wejherowo, Rumię, Sopot, Chojnice, Malbork, Kwidzyn i Lębork pozostałe miastach województwa będące stolicami powiatów tj. Pruszcz Gdański, Kościerzyna, Bytów, Kartuzy, Człuchów, Puck, Nowy Dwór Gdański, Sztum.

10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego JESSICA – korzyści dla regionu : 35 mln EUR do zwrotnego zainwestowania w projekty służące rozwojowi obszarów miejskich w dziedzinach takich jak: infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych, rewitalizacja, infrastruktura transportu miejskiego, energia odnawialna i poszanowanie energii; szansa na stworzenie nowego innowacyjnego mechanizmu pozwalającego na finansowanie projektów miejskich z udziałem inwestorów prywatnych; możliwość skorzystania z kompetencji EBI i dobrych praktyk innych państw /regionów; stworzenie FROM-u- aktywnego partnera dla miast w planowaniu i realizowaniu rozwoju miast; możliwość przeprowadzenia pilotażu wdrażania mechanizmu finansowania na który Komisja Europejska kładzie coraz większy nacisk.

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Identyfikacja Zintegrowanych Planów Trwałego Rozwoju Obszarów Miejskich, czyli Lokalnych Programów Rewitalizacji, Planów/Strategii Rozwoju Miast itp.; Identyfikacja i przygotowanie projektów będących częścią Planów Rozwoju Obszarów Miejskich wpisujących się w założenia inicjatywy JESSICA i poszukujących współfinansowania; Negocjacje i podpisanie umowy z EBI na pełnienie funkcji Funduszu Powierniczego; Przygotowanie szczegółowych zasad wyboru Funduszów Rozwoju Obszarów Miejskich oraz wybór FROM przez EBI; Wybór projektów przez Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, które otrzymają finansowanie zwrotne w ramach JESSICA. JESSICA – kolejne kroki :

12 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Więcej informacji: Uszczegółowienie RPO WP; Strona internetowa Departamentu Programów Regionalnych: S trona internetowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Strona internetowa Komisji Europejskiej : Kontakt: Aleksandra Pruszewicz Departament Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax

13 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google