Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląski Urząd Wojewódzki 2014 r.. Czas wystąpienia awarii 7/8 do 11 kwietnia 2008. Brak dostaw energii elektrycznej - obszar województwa zachodniopomorskiego:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląski Urząd Wojewódzki 2014 r.. Czas wystąpienia awarii 7/8 do 11 kwietnia 2008. Brak dostaw energii elektrycznej - obszar województwa zachodniopomorskiego:"— Zapis prezentacji:

1 Śląski Urząd Wojewódzki 2014 r.

2 Czas wystąpienia awarii 7/8 do 11 kwietnia 2008. Brak dostaw energii elektrycznej - obszar województwa zachodniopomorskiego: 2 miasta n.p.p. (Szczecin, Świnoujście) oraz 8 powiatów. 628 tys. mieszkańców ( w tym 330 w Szczecinie).

3 Czas wystąpienia awarii 9 do 22 stycznia 2010. Brak dostaw energii elektrycznej - obszar 3 województw: Świętokrzyskie - 25 tys. odbiorców (4 powiaty) Małopolskie – 25 tys. odbiorców (5 powiatów) Śląskie – 100 tys. odbiorców (7 powiatów i 2 miasta n.p.p.)

4

5 5 grudzień 2011 r. Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zalecenie działań w zakresie pomocy osobom użytkującym specjalistyczny sprzęt medyczny w warunkach domowych.

6 27 grudzień 2011 r. Pismo WBiZK ŚUW do powiatów z prośbą o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom użytkującym w warunkach domowych sprzęt medyczny wymagający zasilania w energię elektryczną: identyfikację takich osób, sprawdzenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia zastępczego źródła energii elektrycznej (agregatów prądotwórczych), stworzenie systemu informowania o wyłączeniach energetycznych (również innych zagrożeniach dla tych osób), określenie dodatkowych potrzeb ww. osób związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych (np. ewakuacji).

7 27 styczeń 2012 r. Spotkanie w ŚUW na temat doskonalenia procedur zapewnienia bezpieczeństwa, w którym uczestniczyli przedstawiciele: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, KW PSP, UM Katowice, WPR w Katowicach, 8 NZOZ - świadczeniodawców, WBiZK ŚUW. W wyniku spotkania ustalono założenia do ww. procedur.

8 4 kwiecień 2012 r. WBiZK ŚUW przekazał powiatom REKOMENDACJE DO PROCEDURY DOTYCZĄCEJ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM UŻYTKUJĄCYM W WARUNKACH DOMOWYCH URZĄDZENIA MEDYCZNE PODTRZYMUJĄCE ORAZ WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE ŻYCIOWE

9 12 grudzień 2013 r. Pismo WBiZK ŚUW do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie uregulowania problemów związanych z realizacją procedur zapewnienia bezpieczeństwa osobom użytkującym w warunkach domowych sprzęt medyczny. 30 syczeń 2014 r. Spotkanie przedstawicieli Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz WBiZK ŚUW.

10 21 luty 2014 r. Pismo Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do Prezesa NFZ w sprawie zmiany treści w rozdziale 5 § 13 ust. 1 pkt. 3 Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – dodanie zapisu zobowiązującego świadczeniodawców do opracowania i wdrożenia procedur zabezpieczenia bezpieczeństwa chorym objętym opieką w sytuacji braku dostaw energii (sytuacji kryzysowych) oraz stała współpraca z dostawcami energii elektrycznej oraz powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego.

11 10 marzec 2014 r. Pismo Prezesa NFZ do Dyrektora Departamentu Organizacji i Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia: przekazanie propozycji (pisma) Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, propozycja wprowadzenia zmian do rozporządzenia MZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zamiast do Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. niejasna propozycja zapisu dotyczącego wsparcia działań ze strony zarządzania kryzysowego.

12 28 kwiecień 2014 r. Wystąpienie Wojewody Śląskiego do Ministra Zdrowia: poinformowano o luce w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjentów korzystających z respiratorów w warunkach domowych w sytuacji długotrwałego braku energii elektrycznej, poparto propozycję Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotyczącą zmiany treści Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. ze względu na możliwość szybkiej zmiany przepisów, zaproponowano nałożenie na świadczeniodawców obowiązku współpracy z właściwymi strukturami zarządzania kryzysowego wg określonych zasad.

13 Proponowane zasady 1.Świadczeniodawca odpowiada za ciągłą pracę urządzeń i związane z tym bezpieczeństwo pacjentów. 2.W przypadku powiadomienia o trwającym lub mającym nastąpić wyłączeniu energii świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić zastępcze źródło zasilania. 3.Służby zarządzania kryzysowego powiadamiają świadczeniodawcę o planowanych lub występujących przerwach w dostawach energii trwających powyżej 4 godz. 4.W przypadku gdy rezerwy sprzętowe świadczeniodawcy będą niewystarczające powinien zwrócić się on o pomoc do PCZK. 5.PCZK dysponuje awaryjny agregat, natomiast świadczeniodawca odpowiada za podłączenie do niego urządzeń medycznych.

14 Proponowane zasady cd. 6.Świadczeniodawca podaje do PCZK, i na bieżąco aktualizuje, dane do utrzymywania całodobowego kontaktu z pacjentem oraz odpowiedzialnym przedstawicielem świadczeniodawcy. 7.Świadczeniodawca w momencie instalowania sprzętu medycznego u pacjenta informuje właściwe PCZK o parametrach technicznych urządzeń zasilających, w tym o konieczności stosowania stabilizatorów napięcia. 8.Wzywanie do pacjentów karetek pogotowia, z uwagi na stan zdrowia pacjentów oraz zasadnicze zadania systemu PRM, powinno być rozwiązaniem ostatecznym, stosowanym w przypadku braku możliwości realizacji innych działań lub wystąpienia nagłego zagrożenia życia pacjenta.


Pobierz ppt "Śląski Urząd Wojewódzki 2014 r.. Czas wystąpienia awarii 7/8 do 11 kwietnia 2008. Brak dostaw energii elektrycznej - obszar województwa zachodniopomorskiego:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google