Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa, marzec 2009 Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa, marzec 2009 Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 1."— Zapis prezentacji:

1 Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa, marzec 2009 Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 1

2 Podmioty ekonomii społecznej: - spółdzielnie socjalne, - spółdzielnie pracy, - spółdzielnie inwalidów i niewidomych, - organizacje pozarządowe, - organizacje kościelne. Definicja ekonomii społecznej (Słownik SzOP PO KL) 2

3 Niektóre podmioty ekonomii społecznej zostały zdefiniowane jako instytucje pomocy i integracji społecznej: - jednostki zatrudnienia socjalnego (CIS, KIS), - organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, - zakłady aktywności zawodowej, - warsztaty terapii zajęciowej, - inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej. 3

4 Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Jakie działania przewidziano na rzecz podmiotów ekonomii społecznej? 4

5 Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”: - promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, - budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości, - inicjowanie samozatrudniena. Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” 5

6 W działaniu 6.2 udzielane jest wsparcie dla osób zamierzających założyć spółdzielnię lub spółdzielnię socjalnej. Podmioty te są zakładane przez grupę osób, a zarządzanie oparte jest na demokratycznych zasadach, dlatego też rozpoczęcie działalności jest trudniejsze niż w przypadku jednoosobowej działalności. Spółdzielnie socjalne są zakładane przez osoby z kręgu wykluczenia społecznego, które wymagają dłuższego i bardziej nasilonego wsparcia. 6

7 Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”: - działania na rzecz osób wykluczonych społecznie, - wsparcie podmiotów integracji społecznej, w tym: CIS i KIS, ZAZ oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” 7

8 W podziałaniu 7.2.1 pomoc skierowana jest głównie do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Ważne są tu inicjatywy partnerskie oraz tworzenie infrastruktury wspierającej włączenie osób wykluczonych w rynek pracy. 8

9 Utworzenie i funkcjonowanie instytucji, które umożliwiają rozwój i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, świadcząc usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, budując partnerstwa lokalne oraz promując ekonomię społeczną. Zgodnie ze wskaźnikami ma powstać 40 takich podmiotów w całej Polsce. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 9

10 W podziałaniu 7.2.2 dofinansowanie powinny uzyskać takie projekty, które oferują kompleksowe wsparcie, uwzględniające wszystkie zdefiniowane w SzOP PO KL typy działań, skierowane do wszystkich możliwych beneficjentów ostatecznych. 10

11 11

12 12

13 13

14 Projekty systemowe CRZL: 1.Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej 2.Zespół do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” 14

15 Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych www.fise.org.pl Stała Konferencja Ekonomii Społecznej www.skes.pl Dziękuję za uwagę 15


Pobierz ppt "Ilona Gosk Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa, marzec 2009 Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google