Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy finansów Dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy finansów Dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy finansów Dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska

2 Program przedmiotu Pieniądz i finanse. Podstawy nauki o finansach Pieniądz i finanse. Podstawy nauki o finansach Finanse publiczne Finanse publiczne  Pojęcie, funkcje, budżet państwa,  Dochody i wydatki publiczne. Dług publiczny. Polityka fiskalna. Finanse jednostek samorządów terytorialnych Finanse jednostek samorządów terytorialnych Podatki i opłaty publiczne Podatki i opłaty publiczne System ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych Banki i systemy bankowe Banki i systemy bankowe

3 Program przedmiotu System finansowy ubezpieczeń System finansowy ubezpieczeń Rynek finansowy – instytucje, instrumenty Rynek finansowy – instytucje, instrumenty Papiery wartościowe Papiery wartościowe Finanse przedsiębiorstw Finanse przedsiębiorstw Źródła finansowania przedsiębiorstw Źródła finansowania przedsiębiorstw Rozliczenia pieniężne Rozliczenia pieniężne Finanse międzynarodowe Finanse międzynarodowe

4 Finanse – pojęcia podstawowe

5 Pieniądz wszystko, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań.

6 Funkcje pieniądza Miernik wartości Miernik wartości Środek wymiany Środek wymiany Środek płatniczy Środek płatniczy Środek tezauryzacji Środek tezauryzacji

7 Zjawiska finansowe Stanowią tylko część zjawisk pieniężnych, gdyż obejmują zjawiska związane z cyrkulacją pieniądza, np. zapłata za towary i usługi, wynagrodzenie za pracę, kredytowanie. Stąd też zjawiska finansowe obejmują zjawiska pieniężne, w których pieniądz występuje w ujęciu dynamicznym, a nie w ujęciu statycznym. Stanowią tylko część zjawisk pieniężnych, gdyż obejmują zjawiska związane z cyrkulacją pieniądza, np. zapłata za towary i usługi, wynagrodzenie za pracę, kredytowanie. Stąd też zjawiska finansowe obejmują zjawiska pieniężne, w których pieniądz występuje w ujęciu dynamicznym, a nie w ujęciu statycznym.

8 Klasyfikacja zjawisk finansowych wg kryterium podmiotowego Finanse publiczne Finanse publiczne Finanse przedsiębiorstw Finanse przedsiębiorstw Finanse banków Finanse banków Finanse ubezpieczeń Finanse ubezpieczeń Finanse instytucji niekomercyjnych Finanse instytucji niekomercyjnych Finanse ludności Finanse ludności Finanse międzynarodowe Finanse międzynarodowe

9 Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza, tj. z procesami gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych. to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza, tj. z procesami gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych.

10 Finanse W sferze zainteresowania finansów i finansistów jest ruch pieniądza, tzn. procesy jego: W sferze zainteresowania finansów i finansistów jest ruch pieniądza, tzn. procesy jego: Tworzenia, Tworzenia, Krążenia (cyrkulacji), Krążenia (cyrkulacji), Osiadania. Osiadania.

11 Finanse Finanse są to zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami oraz normy prawne ich dotyczące. W zależności od podmiotów dysponujących zasobami pieniężnymi rozróżniamy: Finanse publiczne Finanse publiczne Finanse prywatne Finanse prywatne

12 Finanse publiczne a prywatne Władza publiczna dysponuje przymusem dla zapewnienia sobie dochodów i nie podlega przymusowi w zakresie wydatków. Podmioty prywatne znajdują się w sytuacji odwrotnej. Władza publiczna dysponuje przymusem dla zapewnienia sobie dochodów i nie podlega przymusowi w zakresie wydatków. Podmioty prywatne znajdują się w sytuacji odwrotnej. Finanse publiczne wyrażają się w pieniądzu, którego gestorem jest państwo w sposób mniej lub bardziej całkowity, natomiast prywatni posiadacze pieniądza nie maja na niego znaczącego wpływu. Finanse publiczne wyrażają się w pieniądzu, którego gestorem jest państwo w sposób mniej lub bardziej całkowity, natomiast prywatni posiadacze pieniądza nie maja na niego znaczącego wpływu.

13 Finanse publiczne a prywatne Finanse publiczne są zorientowane na realizację interesu publicznego (interesu ogółu), finanse prywatne – służą gromadzeniu dochodów i realizacji zysków indywidualnych. Finanse publiczne są zorientowane na realizację interesu publicznego (interesu ogółu), finanse prywatne – służą gromadzeniu dochodów i realizacji zysków indywidualnych. Skala (wielkość) finansów publicznych jest nieporównywalna z finansami prywatnymi. Skala (wielkość) finansów publicznych jest nieporównywalna z finansami prywatnymi.

14 Funkcje finansów Alokacyjna, Alokacyjna, Redystrybucyjna, Redystrybucyjna, Stabilizacyjna. Stabilizacyjna.

15 Funkcja alokacyjna Alokacja – rozmieszczenie czynników produkcji w różnych rodzajach działalności. W gospodarce rynkowej alokacja dokonuje się za pośrednictwem finansów.

16 Funkcja alokacyjna polega na dokonywaniu podziału materialnych i ludzkich czynników produkcji między sferę wytwarzania dóbr prywatnych i sferę wytwarzania dóbr publicznych, a następnie wewnątrz obu tych sfer między różne działy, gałęzie i przedsiębiorstwa wytwarzające dobra prywatne, jak też między różne obszary i jednostki dostarczania dóbr publicznych. polega na dokonywaniu podziału materialnych i ludzkich czynników produkcji między sferę wytwarzania dóbr prywatnych i sferę wytwarzania dóbr publicznych, a następnie wewnątrz obu tych sfer między różne działy, gałęzie i przedsiębiorstwa wytwarzające dobra prywatne, jak też między różne obszary i jednostki dostarczania dóbr publicznych.

17 Funkcja redystrybucyjna Redystrybucja – przemieszczanie dochodów od jednych podmiotów do drugich za pośrednictwem państwa (podmiotów sektora finansów publicznych). Redystrybucja – przemieszczanie dochodów od jednych podmiotów do drugich za pośrednictwem państwa (podmiotów sektora finansów publicznych).

18 Funkcja redystrybucyjna polega na dokonywaniu wtórnego podziału dochodów, które powstały w wyniku pierwotnego podziału PKB na szczeblu jednostek wytwórczych pod wpływem mechanizmu rynkowego czy też pod wpływem administracyjnych regulacji charakteru ogólnego. polega na dokonywaniu wtórnego podziału dochodów, które powstały w wyniku pierwotnego podziału PKB na szczeblu jednostek wytwórczych pod wpływem mechanizmu rynkowego czy też pod wpływem administracyjnych regulacji charakteru ogólnego.

19 Funkcja stabilizacyjna polega na oddziaływaniu za pomocą instrumentów polityki fiskalnej i pieniężnej na globalny popyt w gospodarce w kierunku zapewnienia: polega na oddziaływaniu za pomocą instrumentów polityki fiskalnej i pieniężnej na globalny popyt w gospodarce w kierunku zapewnienia: możliwie pełnego wykorzystania ekonomicznego potencjału gospodarki, możliwie pełnego wykorzystania ekonomicznego potencjału gospodarki, stabilizacji siły nabywczej pieniądza, stabilizacji siły nabywczej pieniądza, równowagi bilansu płatniczego. równowagi bilansu płatniczego.

20 Funkcja stabilizacyjna Polega na oddziaływaniu na przebieg procesów gospodarczych w sferze rzeczowej w kierunku zachowania stałego i zrównoważonego wzrostu, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji dla zapewnienia społeczeństwu stałej poprawy warunków życia. Polega na oddziaływaniu na przebieg procesów gospodarczych w sferze rzeczowej w kierunku zachowania stałego i zrównoważonego wzrostu, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji dla zapewnienia społeczeństwu stałej poprawy warunków życia.


Pobierz ppt "Podstawy finansów Dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google