Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka finansów publicznych. 2 Nauki o finansach: Finanse przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Finanse publiczne, Finanse.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka finansów publicznych. 2 Nauki o finansach: Finanse przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Finanse publiczne, Finanse."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka finansów publicznych

2 2 Nauki o finansach: Finanse przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Finanse publiczne, Finanse ludności, Finanse ludności, Bankowość, Bankowość, Rynki finansowe. Rynki finansowe.

3 3 Finanse publiczne – geneza pojęcia Początkowo przez długi czas rozpatrywane w wąskim ujęciu Początkowo przez długi czas rozpatrywane w wąskim ujęciu Z upływem czasu państwo zgłaszało coraz większe zapotrzebowanie na dochody Z upływem czasu państwo zgłaszało coraz większe zapotrzebowanie na dochody

4 4 Finanse publiczne – geneza pojęcia pytania dotyczące: - przyczyn nakładania podatków, - sposobów wykorzystania środków publicznych, - kluczowych dla każdej gospodarki kwestii związanych z wpływem decyzji fiskalnych na poziom wzrostu gospodarczego, wpływem na zjawiska inflacyjne i wiele innych.

5 5 Finanse publiczne – geneza pojęcia Ze względu na specyfikę procesów gromadzenia i podziału zasobów pieniężnych wyodrębniono sferę finansów: Ze względu na specyfikę procesów gromadzenia i podziału zasobów pieniężnych wyodrębniono sferę finansów: Prywatnych, Prywatnych, Publicznych. Publicznych.

6 6 Finanse publiczne - definicja Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych, zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych, zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego.

7 7 Finanse publiczne Zgodnie z art. 3: Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

8 8 Finanse publiczne gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu j.s.t, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu j.s.t,

9 9 Finanse publiczne zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym, zarządzanie długiem publicznym, rozliczenia z budżetem UE. rozliczenia z budżetem UE.

10 10 Dobro publiczne a prywatne Najczęściej używanymi kryteriami są: Najczęściej używanymi kryteriami są: Kryterium użyteczności (kryterium społeczne), Kryterium użyteczności (kryterium społeczne), Kryterium odpłatności (kryterium ekonomiczne). Kryterium odpłatności (kryterium ekonomiczne).

11 11 Kryterium użyteczności Korzyści z dobra prywatnego ograniczają się najczęściej do jednej osoby, niekiedy kilku osób. Korzyści z dobra prywatnego ograniczają się najczęściej do jednej osoby, niekiedy kilku osób.

12 12 Kryterium odpłatności O tym, czy dobro ma charakter publiczny czy prywatny decyduje źródło odpłatności. O tym, czy dobro ma charakter publiczny czy prywatny decyduje źródło odpłatności.

13 13 Dobro publiczne a społeczne Dobra publiczne to takie dobra, które z przyczyn naturalnych (cechy fizyczne) mogą służyć zbiorowości lokalnej lub całemu społeczeństwu (czyste dobra publiczne). Dobra publiczne to takie dobra, które z przyczyn naturalnych (cechy fizyczne) mogą służyć zbiorowości lokalnej lub całemu społeczeństwu (czyste dobra publiczne).

14 14 Dobro publiczne a społeczne Przykłady: powietrze, rzeki, jeziora, autostrady, bezpieczeństwo zewnętrzne, działalność służb dyplomatycznych itp. Przykłady: powietrze, rzeki, jeziora, autostrady, bezpieczeństwo zewnętrzne, działalność służb dyplomatycznych itp.

15 15 Dobro publiczne a społeczne Dobra społeczne - to takie dobra, które ze względów fizycznych mogą być dobrami prywatnymi, ale na skutek doktryny społecznej i prowadzonej przez władze publiczne polityki społecznej są dostarczane obywatelowi nawet wtedy, kiedy on tego nie akceptuje (dobra należne społeczeństwu). Dobra społeczne - to takie dobra, które ze względów fizycznych mogą być dobrami prywatnymi, ale na skutek doktryny społecznej i prowadzonej przez władze publiczne polityki społecznej są dostarczane obywatelowi nawet wtedy, kiedy on tego nie akceptuje (dobra należne społeczeństwu).

16 16 Funkcje finansów publicznych Alokacyjna, Alokacyjna, Redystrybucyjna, Redystrybucyjna, Stabilizacyjna. Stabilizacyjna.

17 17 Funkcja alokacyjna Skutkiem alokacji części zasobów, którymi dysponuje gospodarka, przez system finansów publicznych jest dostarczanie towarów i usług obywatelom, społecznościom lokalnym oraz całemu społeczeństwu. Skutkiem alokacji części zasobów, którymi dysponuje gospodarka, przez system finansów publicznych jest dostarczanie towarów i usług obywatelom, społecznościom lokalnym oraz całemu społeczeństwu.

18 18 Funkcja redystrybucyjna rozdysponowanie dochodów społeczeństwa w różnych przekrojach tzn. między różnymi grupami ludności, między różnymi wspólnotami lokalnymi i regionalnymi, między krajami. rozdysponowanie dochodów społeczeństwa w różnych przekrojach tzn. między różnymi grupami ludności, między różnymi wspólnotami lokalnymi i regionalnymi, między krajami.

19 19 Funkcja stabilizacyjna Łagodzi negatywne skutki, jakie powstają w związku z wykorzystaniem funkcji alokacyjnej i funkcji redystrybucyjnej. Łagodzi negatywne skutki, jakie powstają w związku z wykorzystaniem funkcji alokacyjnej i funkcji redystrybucyjnej. Celem władz publicznych powinno być umiejętne posługiwanie się instrumentami alokacji zasobów i redystrybucji dochodów do łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego. Celem władz publicznych powinno być umiejętne posługiwanie się instrumentami alokacji zasobów i redystrybucji dochodów do łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego.


Pobierz ppt "Charakterystyka finansów publicznych. 2 Nauki o finansach: Finanse przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Finanse publiczne, Finanse."

Podobne prezentacje


Reklamy Google